Komitet Psychologii PAN wspiera nowelizację ustawy chroniącej zwierzęta

Komitet Psychologii PAN wspiera nowelizację ustawy chroniącej zwierzęta
Pixabay / @ Ihtar

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk z satysfakcją przyjął nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która rozszerza zakres ich ochrony i zaapelował o sprawne dokończenie tego procesu legislacyjnego.

Jak zadeklarowano w liście, Komitet Psychologii PAN w szczególności wspiera wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie dopuszczalności uboju zwierząt bez uprzedniego pozbawienia świadomości wyłącznie do zaspokojenia potrzeb wspólnot religijnych zamieszkujących w Polsce oraz zakaz wykorzystywania zwierząt w działalności cyrków.

Komitet Psychologii PAN docenia fakt uchwalenia tej ważnej nowelizacji prawa przez Sejm RP ponad linią głównych podziałów politycznych. Wyraża także nadzieję, że dokończenie procesu legislacyjnego odbędzie się w tej samej, konstruktywnej atmosferze.

Wprowadzoną nowelizację spostrzegamy jako wynik wielkiej, pożytecznej przemiany cywilizacyjnej i kulturowej społeczeństwa polskiego dokonującej się na przestrzeni ostatnich 30 lat.

napisano

Komitet zwrócił się się do Sejmu, Senatu oraz Prezydenta RP, o sprawne i szybkie dokończenie procesu legislacji i zaapelował o odrzucenie wszelkich inicjatyw legislacyjnych mogących ten akt prawny osłabić, niwecząc osiągnięcie cywilizacyjne, jakim jest przebudowa naszych relacji z zależnymi od nas zwierzętami.

Komitet Psychologii PAN zadeklarował też merytoryczne wsparcie w zakresie swoich kompetencji dla wszystkich organów państwa zaangażowanych w proces legislacji.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt w piątek 18 września. Nowelizacja wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Spośród 229 przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w głosowaniu, nowelizację poparło 176 posłów PiS, a także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Natomiast przeciw noweli zagłosowało 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Przeciwko noweli opowiedział się też m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS).

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top