Gigantyczne słońce symbol paryskiego porozumienia klimatycznego na nowo wyrasta w wielu europejskich miastach

Gigantyczne słońce symbol paryskiego porozumienia klimatycznego na nowo wyrasta w wielu europejskich miastach
@ Greenpeace

Podczas Paryskiej Konferencji Klimatycznej z 2015 roku organizacja Greenpeace zorganizowała kampanię ekologiczną, której głównym punktem stało się słońce namalowane wokół Łuku Triumfalnego stojącego na placu Charles de Gaulle.

Gigantyczne słońce stało się wtedy symbolem paryskiego porozumienia i walki ze zmianami klimatu. Zastąpienia brudnej energii pochodzącej z paliw kopalnych, czystą energią odnawialną. Symbolem walki o zdrową, odnawialną przyszłość.

Teraz, po kilku latach seria gigantycznych słońc na nowo wyrasta w wielu europejskich miastach. Organizacja Greenpeace przypomina polityką i rządzącym o paryskich porozumieniach, wzywając do działania.

Niezależnie od ich zgody w Paryżu, jedyną właściwą drogą do pokonania zmian klimatycznych jest wspieranie i zwiększanie nakładów na systemy energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

W 2015 roku w Paryżu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem konferencji było zawarcie umowy i powszechnego porozumienia w kwestii klimatu między wszystkimi państwami świata.

Konferencja zrealizowała założony cel osiągając światowy kompromis w ramach ograniczenia zmian klimatu jako paryskie porozumienie, które przyjęto przy aklamacji niemal wszystkich państw.

Według komitetu organizacyjnego, najważniejszym rezultatem jaki oczekiwano było ograniczenie do 2100 roku globalnego ocieplenia (wzrostu światowych temperatur) do poziomu nieprzekraczającego 2°C.

Cel ten uzupełniono oświadczeniem, że strony „dążą do” uzyskania limitu wzrostu temperatury na poziomie 1,5 °C. Zgodnie z opiniami części naukowców ten bardziej rygorystyczny cel będzie wymagał zerowej emisji dwutlenku węgla (netto) pomiędzy 2030–2050 rokiem.

Jednakże w odróżnieniu od wcześniejszego Protokołu z Kioto, w ostatecznej wersji paryskiego porozumienia nie określono żadnego precyzyjnego harmonogramu czy szczegółowych celów dla poszczególnych państw w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z ugodą zerowy poziom emisji powinien zostać osiągnięty najpóźniej w drugiej połowie XXI wieku.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top