Człowiek wykorzystując zasoby glebowe często zapomina, że nie należą one do odnawialnych źródeł

Człowiek wykorzystując zasoby glebowe często zapomina, że nie należą one do odnawialnych źródeł
Pixabay / @ Pexels

Wykorzystując zasoby glebowe ludzie często zapominają, że nie należą one do odnawialnych źródeł. Silna ingerencja w gleby prowadzi tymczasem do obniżenia ich żyzności i produktywności – ostrzegają eksperci.

Światowy Dzień Gleby przypadł na 5 grudnia. Przy okazji eksperci przypomnieli o znaczeniu gleby jako ważnego elementu środowiska, decydującego o rozwoju cywilizacyjnym człowieka. Jak wskazują, jest ona jednym z najbardziej złożonych biologicznych tworów na Ziemi. Liczbę typów gleb świata szacuje się na ponad 100 tysięcy!

Dr hab. Monika Jakubus z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przypomina, że gleba (inaczej: pedosfera) to ożywiony twór, odpowiedzialny za produkcję roślinną dla celów konsumpcyjnych i paszowych.

Dzięki unikalnym właściwościom bierze ona aktywny udział w sekwestracji węgla w postaci CO2 (gleba kumuluje 10% emisji CO2), dezaktywacji zanieczyszczeń, retencjonowaniu wody czy magazynowaniu składników pokarmowych dla roślin. Środowisko glebowe to także swoiste archiwum i świadectwo ewolucji różnych form życia na Ziemi, a także bank genów. Dzięki temu, że znajduje się w bezpośrednim kontakcie z atmosferą, hydrosferą, biosferą i litosferą – gleba zapewnia ciągły obieg materii oraz energii w środowisku.

Człowiek wykorzystując zasoby glebowe często zapomina, że nie należą one do odnawialnych źródeł.

zauważa Monika Jakubus, profesor UPP

Stan gleb przekłada się na jakość produkcji roślinnej, a w konsekwencji również – na zdrowie zwierząt i ludzi. Naukowcy ostrzegają jednak, że człowiek może powodować degenerację gleb. Silna ingerencja w glebę może powodować obniżenie jej żyzności (a więc też produktywności) i do utraty podstawowych funkcji.

Dlatego Światowy Dzień Gleby w 2020 roku obchodzony był pod hasłem ochrony bioróżnorodności gleby i utrzymania zdrowych ekosystemów. Naukowcy zwracają też uwagę na potrzebę wzmocnienia świadomej i zrównoważonej gospodarki zasobami glebowymi.

Naukowcy z Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów tej uczelni zajmują się badaniami dotyczącymi wzmocnienia i podtrzymania żyzności gleb użytkowanych rolniczo. Sprawdzają oni wpływ biodegradowalnych odpadów (i przygotowanych na ich bazie kompostów) na chemizm gleb oraz jakość roślin. Celem badania jest m.in. ustalenie, jak wprowadzane do gleby substancje wpływają na kształtowanie zasobów próchnicznych i dostępność dla roślin pokarmowych.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top