aktualne ustawienie zegara zagłady

Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock)

Symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze x minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę ludzkości. Pierwotnie „zagłada” oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, lecz koncepcja zegara ewoluowała tak, że w początkach XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i „nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody. Liczba minut przed północą – stopień zagrożenia nuklearnego, środowiskowego lub technologicznego – jest systematycznie uaktualniana. Zegar wskazuje aktualnie trzy minuty do północy.

Podczas zimnej wojny w 1947 roku, zegar wskazywał siedem minut do północy, następnie był przesuwany do przodu lub do tyłu, zależnie od stanu świata i stopnia zagrożenia wojną nuklearną.

Nie zawsze zmiana ustawień zegara mogła być na tyle szybka, by nadążyć za wydarzeniami światowymi.  Przykładem pozostanie tzw. „Kryzys kubański” w  1962 roku, kiedy zagrożenie wojną nuklearną było bardzo wysokie. Kryzys kubański pojawił się, osiągnął punkt szczytowy i zamknął się w okresie kilku tygodni, kiedy nie podjęto jeszcze decyzji o jego przestawieniu.

Od 22 stycznia 2015 roku zegar wskazuje 23:57 w związku m.in. ze zmianami klimatu i modernizacją broni jądrowej w USA i Rosji.

Wskazówki zegara były przesuwane 21 razy (od wyjściowej pozycji „siedem minut do północy” w roku 1947) w odpowiedzi na wydarzenia międzynarodowe.

@ Fastfission / public domain
@ Fastfission / public domain

 

Rok Minut do 00:00 Czas Zmiana Powód
1947 7 11:53 Początkowe ustawienie Zegara Zagłady.
1949 3 11:57 -4 Związek Radziecki testuje pierwszą bombę atomową.
1953 2 11:58 -1 W ciągu 9 miesięcy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki testują broń termojądrową. Zegar jest najbliżej północy w historii.
1960 7 11:53 +5 W odpowiedzi na zauważenie zwiększonej kooperacji naukowej i publicznego zrozumienia zagrożenia pochodzącego od broni nuklearnej
1963 12 11:48 +5 USA i ZSRR podpisują porozumienie częściowo zakazujące przeprowadzania prób broni jądrowej.
1968 7 11:53 -5 Francja i Chińska Republika Ludowa zdobywają i testują broń nuklearną. Wojny na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Wietnamie.
1969 10 11:50 +3 Senat USA podpisuje Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).
1972 12 11:48 +2 USA i ZSRR podpisują SALT I i układ o niestosowaniu broni balistycznej.
1974 9 11:51 -3 Indie testują broń nuklearną.
1980 7 11:53 -2 Więcej wojen domowych i akcji terrorystycznych.
1981 4 11:56 -3 Nasila się wyścig zbrojeń. Konflikty w Afganistanie, RPA i Polsce.
1984 3 11:57 -1 Dalsza eskalacja wyścigu zbrojeń podczas rządów Ronalda Reagana.
1988 6 11:54 +3 USA i ZSRR podpisują traktat o eliminacji broni nuklearnych średniego zasięgu.
1990 10 11:50 +4 Upadek Muru Berlińskiego. Sukcesy ruchów antykomunistycznych we Wschodniej Europie.
1991 17 11:43 +7 Koniec zimnej wojny. USA i ZSRR podpisują START I. Zegar jest najdalej od północy w historii.
1995 14 11:46 -3 Niepokoje związane z możliwością rozprzestrzeniania się posowieckich broni i wiedzy.
1998 9 11:51 -5 Indie i Pakistan testują broń jądrową. USA i Rosja natrafiają na problemy w dalszym zmniejszaniu ilości uzbrojenia.
2002 7 11:53 -2 USA odrzuca serię traktatów kontrolujących uzbrojenie i informuje o planach wycofania się z układu o niestosowaniu rakiet balistycznych. Obawy o możliwość zdobycia i użycia przez terrorystów broni nuklearnej.
2007 5 11:55 -2 Korea Północna testuje broń jądrową. Nuklearne ambicje Iranu.

Do zagrożeń dla cywilizacji dochodzi globalne ocieplenie.

2010 6 11:54 +1 Światowa współpraca w celu redukcji arsenału broni nuklearnej.

Przyjęcie zmian mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

2012 5 11:55 -1 Rozprzestrzenianie broni jądrowej.

Brak przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu.

2015 3 11:57 -2 Ciąg dalszy braku globalnej kontroli nad zapasami broni jądrowej. Zwiększenie napięć między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w związku z kryzysem ukraińskim.