10 zasad bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej

10 zasad bezpiecznej instalacji fotowoltaicznej
Pixabay / @ Succo

Instalacja fotowoltaiczna może przynieść znaczące korzyści dla gospodarstwa domowego, zarówno w zakresie oszczędności, jak i troski o środowisko. Dlatego, by w pełni cieszyć się zaletami tego rozwiązania, warto przy montażu paneli fotowoltaicznych zadbać o bezpieczeństwo instalacji PV i zastosować się do dekalogu dobrych praktyk.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych, ryzyko wystąpienia pożaru jest związane głównie z uszkodzeniami mechanicznymi i błędami wykonawczymi. Mając na względzie szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w tym temacie, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, zauważając te zagrożenia, opracowało „Fotowoltaiczny dekalog dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV ppoż.”.

To 10 zasad, których należy przestrzegać, aby instalacja była bezpieczna:

  1. Posadowienie instalacji PV na budynku
  2. Wykonanie połączeń za pomocą szybkozłączek tego samego typu i producenta
  3. Badania termowizyjne
  4. Pomiary elektryczne: rezystancji i ciągłości
  5. Momenty dokręcenia
  6. Ochrona kabli i przewodów przed uszkodzeniem
  7. Odpowiednie narzędzia
  8. Oznaczenia instalacji PV
  9. Przeglądy serwisowe
  10. Dodatkowe zabezpieczenia w aspekcie ochrony ppoż.

Pierwszą z tych zasad należy uwzględnić już na etapie projektowania. Instalacja fotowoltaiczna nie powinna być zaprojektowana i wykonana w oderwaniu od architektury budynku i jego zabezpieczeń przeciwpożarowych. Musi zabezpieczać przed przedostaniem się pożaru do wnętrza budynku oraz ograniczać jego rozprzestrzenianie przez dach czy ścianę, na której jest zamontowana.

Bardzo istotne jest także odpowiednie usytuowanie modułów PV w stosunku do ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Powinny  one szczelnie oddzielać dwie strefy pożarowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Moduły PV nie mogą być też usytuowane bezpośrednio nad ścianą oddzielenia przeciwpożarowego Należy je odsunąć od ściany na odległość minimum 2,5 m lub wyprowadzić ścianę na wysokość 30 cm ponad najwyższy punkt modułu.

Należy unikać prowadzenia tras kablowych nad ścianami oddzielenia ppoż. Jeżeli nie jest to możliwe, przewody powinno się zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się pożaru, np. poprzez obudowanie trasy kablowej lub zastosowanie kabli o odpowiedniej odporności ogniowej.

W przypadku dachów wielkopowierzchniowych, moduły PV należy podzielić na grupy (LxL) oddzielone od siebie pasem wolnej przestrzeni (d). Dobrą praktyką jest również zachowanie odległości d ≥ 5 m oraz L ≤ 40 m. W celu zabezpieczenia instalacji PV przed pożarem we wnętrzu budynku, zaleca się zamontować ją na podłożu niepalnym, zawierającym niepalną izolację cieplną, np. wełnę skalną. Instalacja fotowoltaiczna nie powinna negatywnie wpływać na trwałość elementów budynku.

Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry mechaniczne pokrycia dachu, szczególnie w przypadku, gdy instalacja jest ułożona bezpośrednio na hydroizolacji, a pod nią znajduje się izolacja cieplna. Parametry wytrzymałościowe izolacji cieplnej powinny być odpowiednio wysokie, m. in. z uwagi na wprowadzane obciążenia punktowe czy inne obciążenia technologiczne (np. pod ścieżkami technologicznymi do serwisowania instalacji).

Instalacja fotowoltaiczna, jak każda instalacja elektryczna, może być źródłem pożaru. Dlatego tak ważne jest zaprojektowanie jej przy uwzględnieniu konstrukcji budynku i jego warunków ochrony przeciwpożarowej, a także staranność wykonania instalacji oraz
regularność przeprowadzanych przeglądów i napraw. Zastosowanie się do rekomendacji zawartych w „Fotowoltaicznym dekalogu dobrych praktyk. 10 zasad bezpiecznej instalacji PV ppoż.” opracowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV pozwoli na bezpieczny montaż i komfortowe użytkowanie paneli.

mówi mgr inż. Monika Hyjek, Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w ROCKWOOL Polska

Więcej informacji o zasadach bezpiecznej instalacji PV ppoż. można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

źródło: materiały prasowe

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
bateria ze stałym elektrolitem, biogaz, biomasa, biometan, biopaliwo, biowodór, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka jądrowa, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, fuzja termojądrowa, klastry energii, kogeneracja, kryzys energetyczny, magazyny energii, offshore, perowskit, prosument, prosument lokatorski, prosument zbiorowy, REPowerEU, Small Modular Reactor (SMR), spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top