Raport World Green Building Trends 2018 SmartMarket pokazuje najnowsze światowe trendy w budownictwie ekologicznym

Raport World Green Building Trends 2018 SmartMarket pokazuje najnowsze światowe trendy w budownictwie ekologicznym

Prawie połowa ankietowanych szacuje, że w ciągu najbliższych 3 lat 60% ich projektów będzie zielonych. To dane najnowszego World Green Building Trends 2018 SmartMarket Report, w którym uczestniczyło 2 000 specjalistów budowlanych z 86 krajów, w tym z Polski za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Celem raportu jest analiza poziomu aktywności ekologicznej, wpływu praktyk zielonego budownictwa na działalność gospodarczą, czynników, które pobudzają dalszy rozwój rynku ekologicznego oraz barier, które mogą go ograniczać.

Wyniki badania są zaskakujące i zachęcające. 47% osób biorących udział w World Green Building Trends 2018 SmartMarket Report spodziewa się, że większość ich projektów (ponad 60%) powstałych do 2021 roku będzie zielonych. Opublikowany przez Dodge Data & Analytics nowy raport branżowy wskazuje, że międzynarodowy rynek projektów budownictwa ekologicznego znacznie wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat, a popyt na działalność w zakresie budownictwa zrównoważonego ma wzrosnąć – w niektórych regionach nawet dwukrotnie. Raport prognozuje wręcz skok o 20 punktów procentowych w stosunku do obecnej liczby zrównoważonych projektów

ako największy na świecie dostawca technologii budowlanych, byliśmy świadkami zmiany w kierunku bardziej wydajnych, zrównoważonych rozwiązań. Faktem jest, że zielone budynki przynoszą potrójne korzyści – właścicielom, mieszkańcom i społeczeństwu – dzięki obniżonym kosztom operacyjnym, lepszej jakości powietrza wewnątrz budynków i zmniejszonemu zużyciu energii. Trendy ujawnione w tym raporcie odzwierciedlają to, co widzimy w naszej działalności: zrównoważone budownictwo jest dobre dla zdrowia publicznego, środowiska i szeroko pojętej efektywności budynków.

mówi Chris Nelson, prezes Commercial HVAC for Carrier, partnera badania

W raporcie przedstawiono 19 krajów, obejmujących 6 kontynentów, a w każdym z nich spodziewany jest znaczny wzrost odsetka firm zgłaszających większość swoich projektów jako zielone.

Entuzjazm dla budownictwa ekologicznego jest wyraźny na wszystkich głównych rynkach, a napędzają go korzyści biznesowe, niezmienne od 2012 roku. Obejmują one 8% oszczędności kosztów operacyjnych w pierwszym roku i wzrost wartości aktywów budowlanych nowych budynków o 7%, co zdecydowanie pogłębia zaangażowanie w kwestie ekologiczne.

mówi dr Donna Laquidara-Carr, dyrektor ds. badań przemysłowych LEED AP, Industry Insights Research Director z Dodge Data & Analytics

Podobne korzyści odnotowano w przypadku modernizacji i renowacji budynków.

Modernizacja budynków ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla. Dane pokazują, że nie tylko jest korzystna dla naszej planety, ale może również prowadzić do prawie 10% oszczędności w kosztach operacyjnych w pierwszych kilku latach. Choć oszczędności te już są motywujące, dla wsparcia modernizacji budynków w Stanach Zjednoczonych i innych krajach wciąż konieczne są większe zachęty i usprawnione regulacje.

powiedział Carl Elefante, prezes Amerykańskiego Instytutu Architektów (AIA) w 2018 roku

W raporcie stwierdzono również, że największa bariera, która zawsze stała przed budownictwem zrównoważonym – przekonanie, że kosztuje ono więcej niż tradycyjne – zmniejszyła się dramatycznie z ponad trzech czwartych respondentów odpowiadających w ten sposób w 2012 roku do mniej niż połowy obecnie.

Innym wartym podkreślenia aspektem jest fakt, że wielu respondentów planuje budowę zielonego budynku w ciągu najbliższych 3 lat bez ubiegania się o certyfikację. Jednak ponad dwie trzecie uczestników badania wykorzystujących certyfikację uważa, że ułatwia im ona tworzenie budynków o lepszych parametrach użytkowych, co znajduje odzwierciedlenie w innych badaniach.

Zdrowe budynki stały się w badaniu głównym priorytetem ekologicznym. Na przykład do najważniejszych społecznych czynników napędzających zielone budownictwo zaliczyć można poprawę stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców oraz zwiększenie wydajności pracowników. Inne skutki społeczne, które stają się coraz ważniejsze, obejmują tworzenie poczucia wspólnoty i wspieranie gospodarki krajowej.

Badanie, wspierane przez nasze green building councils w 5 regionach, pokazuje, że ekologiczne budownictwo jest postrzegane przez przemysł jako kluczowa korzyść dla biznesu. Ponadto na całym świecie uważa się, że ekologiczne budownictwo ma znacząco korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale także na zwiększoną produktywność i zadowolenie pracowników.

mówi Terri Wills, Dyrektor Generalny World Green Building Council

Raport zawiera również specjalną sekcję poświęconą ekologicznym technologiom, w tym spostrzeżenia dziewięciu ekspertów tematycznych na temat technologii obecnie poprawiających wydajność budynków i rozwiązań, które ich zdaniem będą miały największy wpływ w najbliższej przyszłości.

Wśród uczestników badania znalazło się ponad 2 000 architektów, inżynierów, wykonawców, właścicieli, specjalistów/konsultantów i inwestorów z 86 krajów, w tym z Polski (za pośrednictwem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC). Celem raportu jest analiza poziomu aktywności ekologicznej, wpływu praktyk zielonego budownictwa na działalność gospodarczą, czynników, które najprawdopodobniej pobudzają dalszy rozwój rynku ekologicznego oraz wyzwań, które przed tym rynkiem stoją.

Dodge Data & Analytics opracował badanie we współpracy z firmą Carrier, przy wsparciu Amerykańskiego Instytutu Architektów (AIA) i Autodesk, przy dodatkowym wsparciu USGBC (U.S. Green Building Council) oraz przy udziale World Green Building Council jako głównego partnera badawczego.

źródło: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Dom energooszczędny

Cechy domu energooszczędnego

Cechy domu energooszczędnego
Dom energooszczędny zwany również niskoenergetyczny to obiekt, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. Średnie roczne zużycie energii dla domu standardowego to 120 kWh/m2/rok, domu energooszczędnego 40 kWh/m2/rok, a domu pasywnego 15 kwh/m2/rok.

Korzyści budowy domu energooszczędnego

Korzyści budowy domy energooszczędnego
Ekologia i ekonomia przeplatają się tworząc innowacyjne rozwiązania. Korzyści z budowy domu energooszczędnego to nie tylko tania eksploatacja, zwiększona trwałość czy wyższa wartość domu, ale przede wszystkim budowla przyjazna środowisku.

Koszty budowy domu energooszczędnego

Koszty budowy domu energooszczędnego
Budowa domu energooszczędnego to wyższe koszty inwestycyjne związane np. z zastosowania materiałów gwarantujących wysoką szczelność budynku, wysoką jakością okien i drzwi, zastosowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii np.: ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych

Budowa domu energooszczędnego

Budowa domu energooszczędnego
Energooszczędny dom wciąż kojarzy się z przedsięwzięciem skomplikowanym w budowie, w którym konieczne jest zastosowanie kosztownych rozwiązań technologicznych, oraz z budynkiem o niezbyt atrakcyjnej architekturze. Jednak coraz więcej projektów domów energooszczędnych nie wyklucza ładnej architektury, a takie domy można wybudować w każdej technologii.

Termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku
Istotną przyczyną wysokich kosztów ogrzewania jest niedostateczna lub niewłaściwa izolacja termiczna budynków i związane z tym straty ciepła. Dużo ciepła ucieka przez nieszczelne okna, źle izolowane ściany, dachy oraz stropy nieocieplonych piwnic i podłogi posadowione na gruncie. Należy więc zadbać o odpowiednią izolacyjność budynków. Równie istotna jest drożna i prawidłowo działająca wentylacja, przez którą traci się od 30 – 60 % energii zużywanej zimą na ogrzewanie.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top