Rusza projekt poświęcony ochronie siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew

Rusza projekt poświęcony ochronie siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew
Pixabay / @ bertvthul / CC0

Rozpoczyna się czteroletni projekt ornitologiczny poświęcony ochronie siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew. Ornitolodzy będą m.in. badać życie i zwyczaje tych ptaków z wykorzystaniem nadajników i fotopułapek. Usypią też sztuczne wyspy dla obu gatunków.

Projekt dotyczący ochrony siedlisk lęgowych i żerowisk rybitw i mew będą przeprowadzali w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP).

Projekt potrwa cztery lata i będzie składał się z kilku elementów: poprawy warunków dla życia obu gatunków ptaków, części badawczej i promocyjnej.

W ramach poprawy warunków bytowania dla rybitw i mew ornitolodzy usypią dwie sztuczne wyspy. Jedna z nich znajdzie się we wsi Grzybiny pod Działdowem, druga we wsi Chodźki pod Suwałkami. Wyspy będą miały brzegi umocnione kamieniami tak, by nie zarastały mocno roślinnością. W takich warunkach rybitwy i mewy zakładają gniazda, porastająca często wyspy wysoka roślinność jest dla tych ptaków barierą przed zakładaniem gniazd.

Dlatego też w ramach projektu będziemy wykaszać roślinność i krzaki na istniejących już wyspach, np. na jeziorze Ryńskim.

tłumaczy Sebastian Menderski z PTOP

Ornitolodzy rozbudują też już istniejące sztuczne wyspy w Nerwiku i Pieckach.

We wszystkich wspomnianych miejscach były kiedyś mewy i rybitwy, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że oba gatunki powrócą tu po poprawieniu ich warunków bytowych.

W ramach projektu ornitolodzy będą też badać zwyczaje i zachowania rybitw i mew. W tym celu zainstalują w koloniach fotopułapki, a ptakom założą nadajniki.

Chodzi nam przede wszystkim o ustalenie, jak daleko od kolonii żerują te ptaki, jakie zbiorniki wybierają na zdobywanie pokarmu, co jest ich pokarmem. Chcemy też poznać skalę drapieżnictwa w koloniach i częstotliwość wypraw po pokarm.

wylicza Menderski

W ramach promowania projektu ornitolodzy będą upowszechniać wiedzę o mewach i rybitwach na imprezach, np. festynach rodzinnych.

Wartość projektu badawczego poświęconego mewom i rybitwom wynosi ponad 2,1 mln zł, 85% środków to unijne wsparcie.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top