Powstanie geoportal Parku Narodowego Ujście Warty z dokładną mapą obszaru chronionego

Powstanie geoportal Parku Narodowego Ujście Warty z dokładną mapą obszaru chronionego
Pixabay / @ ParentRap

Do 2023 roku powstanie geoportal Parku Narodowego „Ujście Warty”, na którym znajdą się dokładana mapa obszaru chronionego wraz z jego otuliną oraz wiele innych danych dotyczących oceny zasobów przyrodniczych tych terenów. Trwa zbieranie danych teledetekcyjnych.

Jak poinformował dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” Konrad Wypychowski, zgromadzone dane w ramach tego projektu zostaną również wykorzystane do opracowania 20-letniego planu ochrony tego parku.

Zebranie danych jest jednym z pierwszych etapów dużego projektu, mającego określić stan zasobów przyrodniczych Parku Narodowego „Ujście Warty” i jego otuliny. Mają one również posłużyć do rozbudowy systemu informacji przestrzennej parku.

Od kilku miesięcy nad parkiem latają samoloty wyposażone w kamery, aparaty czy skanery zbierające dane teledetekcyjne. W połowie października taki samolot zwrócił szczególną uwagę obserwatorów, ponieważ jego trasa przelotu układała się w równoległe linie.

Wykonano wtedy nalot ze skanerem laserowym. Za pomocą wiązki lasera zbierana jest informacja o ukształtowaniu i pokryciu terenu. Pierwsze pomiary lotnicze wykonano w czerwcu tego roku. Polegały one na wykonaniu zdjęć do ortofotomapy oraz wykonaniu zdjęć ukośnych do stworzenia modelu 3D obszaru parku.

wyjaśnił Wypychowski

Loty nad parkiem będzie można obserwować do końca 2020 roku. Przed przystąpieniem do analiz zebranych danych, zostanie sprawdzona ich jakość, a następnie posłużą one do wykonania szczegółowych map parku, które znajdą się na specjalnym geoportalu. Powstanie on również w ramach tego projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu infrastruktura i środowisko. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 3,2 mln zł, przy dofinansowaniu na poziomie ponad 2,7 mln zł. (PAP)

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top