Pestycydy nie powinny być stosowane na dużą skalę w pobliżu szkół czy szpitali

Pestycydy nie powinny być stosowane na dużą skalę w pobliżu szkół czy szpitali
Pixabay / @ emersonbegnini / CC0

Parlament Europejski chce zaostrzenia przepisów ws. stosowania pestycydów. Według europosłów substancje te nie powinny być stosowane na dużą skalę w pobliżu szkół czy szpitali.

PE przedstawił plan zwiększenia zaufania do unijnej procedury zatwierdzania pestycydów; ma stać się ona bardziej przejrzysta.

Europosłowie zgodzili się, że potrzebny jest publiczny dostęp do badań stosowanych w procedurze wydawania zezwoleń na pestycydy, w tym do wszelkich danych pomocniczych i informacji dotyczących złożonych wniosków. To reakcja na postulat specjalnej komisji ds. pestycydów, która od roku badała tę sprawę.

W myśl tej procedury aplikanci będą musieli zarejestrować wszystkie planowane badania, które będą następnie dostępne w publicznym rejestrze. Przewidziany zostanie czas na reakcje osób zainteresowanych oraz wprowadzanie dodatkowych danych, w celu zebrania wszystkich znaczących informacji przed podjęciem ostatecznej decyzji o wydaniu zezwolenia.

Posłowie wezwali Komisję Europejską do zaproponowania rozwiązań, które położą kres stosowaniu pestycydów na dużych obszarach w pobliżu szkół, placówek opieki nad dziećmi, placów zabaw, szpitali, szpitali położniczych i domów opieki.

Według unijnych parlamentarzystów Komisja Europejska powinna także rozpocząć badanie epidemiologiczne dotyczące rzeczywistego wpływu pestycydów na zdrowie ludzkie. Zaproponowali oni, aby przeglądowi poddane zostały dotychczasowe badania nad rakotwórczością glifosatu (to aktywny środek wielu preparatów chwastobójczych) oraz aby ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy koncentracji w glebie i wodach powierzchniowych.

Parlament Europejski chce też, by to Komisja Europejska była odpowiedzialna za przedłużanie zezwoleń. Obecnie wnioskodawca ma prawo wyboru konkretnego państwa członkowskiego, przedstawiającego sprawozdanie zatwierdzające daną substancję w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W tej sprawie zgłoszono wiele wątpliwości, dlatego według europosłów to Komisja powinna ustalać, które państwo będzie odpowiedzialne za autoryzację.

Posłowie do PE podkreślili wreszcie potrzebę zapewnienia odpowiedzialności politycznej po przyjęciu autoryzacji. Zgodnie z ich propozycją Komisja i państwa członkowskie powinny publikować szczegółowe protokoły do wiadomości publicznej.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top