Jak wybrać najlepszą pompę ciepła dla swojego domu?

Jak wybrać najlepszą pompę ciepła dla swojego domu?

Coraz więcej osób rozważa instalację pompy ciepła jako ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania grzewczego. Wraz z rosnącym zainteresowaniem tym nowoczesnym urządzeniem, trzeba mieć świadomość, że wybór odpowiedniej pompy ciepła wymaga czasu i staranności. Nadmierne uproszczenie tego procesu może prowadzić do niewydajnego działania całego systemu grzewczego, a tym samym do strat finansowych i energetycznych. Więc o czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę przy doborze pompy ciepła.

Źródła ciepła a wybór pompy

W przypadku starszych budynków o dużym metrażu, w których stosowane są grzejniki zasilane wysokotemperaturową wodą, pompa ciepła pobierająca energię z gruntu może być najlepszym rozwiązaniem. Pompy ciepła gruntowe, nazywane geotermalnymi, wykorzystują energię zgromadzoną w gruncie, która jest stabilna i dostępna przez cały rok. Ta metoda jest szczególnie skuteczna w regionach o umiarkowanym klimacie, gdzie różnica temperatur między powietrzem zewnętrznym a gruntem jest wystarczająco duża.

Co więcej, pompy ciepła geotermalne mają większe możliwości technologiczne wytwarzania dużej ilości ciepła, ponieważ czerpią energię z głębszych warstw ziemi, gdzie temperatura jest bardziej stabilna. Dzięki temu są w stanie efektywnie ogrzewać duże budynki, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Ponadto, ten rodzaj pomp ciepła zużywa znacznie mniej energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych, a to automatycznie przekłada się na niższe koszty eksploatacji.

Należy jednak pamiętać, że w nowoczesnych budynkach, w których stosowane są systemy ogrzewania grzejnikowego (do 55°C) lub podłogowego, inwestycja w pompę ciepła geotermalną może nie być najlepszą opcją. W takim przypadku koszty początkowe związane z instalacją pompy ciepła mogą być wysokie, a oszczędności w rocznym zużyciu energii mogą być niewielkie w porównaniu do pompy ciepła powietrznej.

Alternatywnym rozwiązaniem w tych przypadkach jest instalacja pompy ciepła powietrznej, która pobiera energię z powietrza zewnętrznego. Tego typu pompy są łatwiejsze i tańsze w instalacji, ponieważ nie wymagają skomplikowanych prac związanych z odwiertami czy układaniem pionowych pętli w gruncie. Jednakże, ze względu na mniejszą stabilność temperatury powietrza zewnętrznego, mogą być mniej efektywne w skrajnych warunkach klimatycznych.

Dobór pompy ciepła – na co uważać?

Wybór odpowiedniej pompy ciepła dla danego budynku jest istotnym zadaniem inwestorów, które nie może ograniczać się wyłącznie do porównywania współczynników COP.

COP to parametr określający stosunek ilości dostarczonej energii cieplnej do ilości energii elektrycznej zużytej przez pompę. Współczynnik ten jest zmienny i zależy od czynników, takich jak temperatura zewnętrzna i temperatura zasilania instalacji. Jest to wartość podawana przez producenta na podstawie badań przeprowadzonych w określonych warunkach, dlatego mogą różnić się od tych rzeczywistych panujących w danym budynku.

Podczas instalacji pompy ciepła należy dużo więcej czynników, takich jak specyficzne warunki atmosferyczne w danym regionie, wilgotność powietrza, dostępność energii elektrycznej i wymagania dotyczące temperatury wewnętrznej. Warto również zwrócić uwagę na jakość wykonania i trwałość pompy ciepła, gwarancję oraz dostępność wsparcia posprzedażowego ze strony producenta. Oczywiście, współczynnik COP nadal jest ważnym wskaźnikiem, ale nie powinien być jedynym, decydującym o wyborze pompy ciepła.

Powszechnie stosowanym podejściem przez instalatorów pomp ciepła jest również dobór mocy grzewczej urządzenia na podstawie tabeli przedstawiającej zapotrzebowanie cieplne w W/m2 powierzchni użytkowej, uwzględniającej rok budowy domu. Tabela ta jest oparta na obowiązujących przepisach i standardach budownictwa, jednak należy zauważyć, że te wartości uwzględniają tylko jedną temperaturę zewnętrzną, związaną z daną strefą klimatyczną i nie uwzględniają różnych temperatur zewnętrznych ani znalezienia punktu biwalentnego. Właśnie dlatego, opieranie się wyłącznie na danej tabeli przy doborze pompy ciepła to wybór najprostszej i niestety bardzo niepewnej drogi.

Audyt energetyczny to podstawa

Aby zapewnić efektywną pracę pompy ciepła przy jednoczesnym minimalnym koszcie ogrzewania, konieczne jest szersze spojrzenie na sam budynek. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wykona pełen audyt energetyczny w celu doboru najlepszego rozwiązania.

Audyt energetyczny jest kompleksowym badaniem efektywności energetycznej budynku, identyfikującym potencjalne obszary poprawy oraz dostarczającym istotnych informacji dotyczących zużycia energii i kosztów.

źródło: https://sunsol.pl/instalacje-pv/pompy-ciepla/

Podczas audytu specjalista weźmie pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na zapotrzebowanie na ciepło budynku, a nie tylko jego powierzchnię – uwzględni straty ciepła przez ściany, dach, okna i drzwi, a także poziom izolacji budynku, parametry zastosowanej stolarki, a także lokalizację domu. Co więcej, taki audyt pozwala na zrozumienie profilu zużycia energii w budynku, analizę istniejącego systemu grzewczego i ocenę możliwości zastosowania pompy ciepła. Na tej podstawie można określić, czy pompa ciepła będzie skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem dla danego budynku.

W celu określenia rzeczywistego zapotrzebowania na energię cieplną budynku, warto posiadać również świadectwo charakterystyki energetycznej. Chociaż w przypadku prywatnych inwestorów nie jest to obowiązkowe, wykonanie takiego dokumentu jest bardzo wartościowe, ponieważ ułatwia właściwy dobór pompy ciepła do naszego domu.

Pompa ciepła – dlaczego warto?

Coraz więcej mówi się o pompach ciepła , ale tak właściwie, dlaczego warto zainwestować w takie rozwiązanie? Poniżej przedstawiamy najważniejsze powody przemawiające za zakupem własnej pompy ciepła:

Oszczędność energii i kosztów: jednym z głównych powodów, dla których warto zainstalować pompę ciepła, jest możliwość oszczędności energii i obniżenia kosztów ogrzewania. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną, taką jak energia cieplna pochodząca z powietrza, wody czy gruntu, do produkcji ciepła. Dzięki temu można uzyskać kilka razy więcej energii cieplnej, niż zostaje zużyte do napędzania samej pompy. W praktyce oznacza to, że koszty związane z ogrzewaniem domu mogą być znacznie niższe w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw kopalnych.

Ochrona środowiska: pompy ciepła są ekologiczne i nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery. W przeciwieństwie do kotłów opalanych węglem, olejem lub gazem, pompy ciepła nie generują spalin ani dwutlenku węgla, który jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych. Wykorzystując energię odnawialną z otoczenia, pompy ciepła pozwalają ogrzewać domy w sposób przyjazny dla środowiska. Dzięki temu, instalacja pompy ciepła stanowi doskonały sposób na redukcję naszego śladu węglowego i dbanie o przyszłość planety.

Długoterminowa inwestycja: mimo że kwoty zakupu i instalacji pompy ciepła może być wyższy niż tradycyjnych systemów grzewczych, to koszty eksploatacyjne są znacznie niższe. Pompy ciepła mają długą żywotność i wymagają minimalnego utrzymania. Dodatkowo, w Polsce dostępne są różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe lub programy wsparcia dla osób decydujących się na montaż pomp ciepła, co dodatkowo może obniżyć koszty.

Komfort użytkowania: pompy ciepła nie tylko są energooszczędne i ekologiczne, ale także zapewniają wysoki komfort użytkowania. Dzięki możliwości pracy w trybie automatycznym, pompy ciepła dostosowują się do zapotrzebowania na ciepło w domu, eliminując konieczność ręcznej regulacji temperatury.

źródło: materiał prasowy sponsorowany

Scroll to Top