Grant na pilotaż systemu eliminującego straty wody dla Wodociągów Warszawskich

Grant na pilotaż systemu eliminującego straty wody dla Wodociągów Warszawskich
@ materiały prasowe

Wodociągi Warszawskie chętnie angażują się w projekty mające na celu modernizację infrastruktury i rozwój spółki. Rozpoczęły między innymi współpracę z Królestwem Danii, czego rezultatem jest grant w kwocie 400 tys. zł w ramach programu EKF Green Accelerator. Pieniądze te zostały przeznaczone na pilotaż systemu ograniczający straty wody – szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

Wodociągi Warszawskie (MPWiK)

Wodociągi Warszawskie to nowoczesna firma, która chętnie inwestuje w nowe rozwiązania i dba o infrastrukturę. Jako dostawca wody dla Warszawy i okolic dba o efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Ograniczanie strat wody jest jednym z ważnych celów, które dążą do osiągnięcia. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest wprowadzenie pilotażowego systemu, który pomaga w identyfikacji i ograniczeniu strat wody w sieci wodociągowej.

Wodociągi Warszawskie inwestują w rozwój i modernizację swojej infrastruktury, aby dostarczać skuteczne i efektywne usługi. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pozwala na zoptymalizowanie procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zapewniając mieszkańcom nowoczesne i niezawodne rozwiązania.

Pilotaż systemu ograniczającego straty wody

Jednym z działań jest nawiązanie wspomnianej współpracy z Królestwem Danii oraz grant w wysokości 400 tys. złotych, otrzymany przez Wodociągi Warszawskie w ramach programu EKF Green Accelerator. Umowa została podpisana w lutym 2022 roku.

Środki z grantu zostaną wykorzystane do stworzenia bazy wiedzy oraz umiejętności do opracowania systemu, którego główną rolą będzie optymalizacja zarządzania siecią wodociągową i ograniczanie strat wody. Pilotażowy system może obejmować zastosowanie nowoczesnych technologii. Te działania są zgodne z planem wprowadzenia systemu sterowania w czasie rzeczywistym (RTC) na sieci wodociągowej, którą zarządzają Wodociągi Warszawskie.

Podstawowe cele projektu

Celem tego projektu jest opracowanie studium przypadku oraz ocena różnych technologii, które mogą wspomagać zarządzanie siecią wodociągową. Projekt zakłada budowę systemu sterowania siecią wodociągową w czasie rzeczywistym, co będzie umożliwiać skuteczniejsze zarządzanie zużyciem wody.

W ramach projektu zostaną wykonane testy aplikacji, która ma wspierać pracę sieci dla kilku stref zasilania. Dzięki nim będzie można wskazać potencjalne problemy, a następnie je wyeliminować w trakcie wdrażania systemu. Doświadczenia te sprawią, że wszystkie działania nad systemem będą szybsze i sprawniejsze. Powinny przyczynić się także do obniżenia kosztów realizacji.

Wodociągi będą mieć możliwość przeprowadzenia pełnej weryfikacji danych analitycznych. Zostaną też pilotażowo wdrożone systemy do m.in. analizy strat wody, wykrywania przecieków czy analizy śladu węglowego. Dzięki tym wszystkim działaniom będzie można ocenić przydatność infrastruktury wodociągowej do wprowadzenia na większą skalę.

Więcej na temat działań Wodociągów Warszawskich oraz współpracy z Królestwem Danii oraz pilotażowego systemu znajdziesz tutaj: https://mpwik.com.pl/view/wodocigi-warszawskie-z-grantem-na-pilotaz-systemu-ograniczajcego-straty-wody.

źródło: materiał prasowy

Scroll to Top