FSC czyli Forest Stewardship Council
FSC czyli Forest Stewardship Council

FSC czyli Forest Stewardship Council to znak ekologiczny który informuje, że drewno, z którego zrobiony jest dany produkt, nie pochodzi z miejsc gdzie prowadzona jest rabunkowa gospodarka leśna, lecz z obszarów leśnych zarządzanych ekologicznymi zasadami, chroniących kluczowe siedliska zwierząt, lasów terenów podmokłych i lasów pierwotnych.

Etykiety z logo FSC pomagają wyróżnić certyfikowane produkty na rynku. Oznaczają one zaangażowanie w odpowiedzialne leśnictwo. Logo FSC świadczy o odpowiedzialnym pochodzeniu towarów lub ich opakowań.

Znak ekologiczny FSC otrzymało do tej pory 85 milionów hektarów zasobów leśnych na całym świecie. Kontrolę nad zakładami leśnymi przejmują niezależne organizacje certyfikujące, które z kolei podlegają raz w roku kontrolom FSC. Surowym przepisom podlega też obróbka drewna, dzięki czemu można mieć pewność, że drewno posiadające znak ekologiczny FSC nie będzie wymieszane z drewnem z innych źródeł.

Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw pod względem powierzchni lasów z certyfikatem FSC, plasując się na 5 miejscu zaraz po Kanadzie, USA, Rosji i Szwecji. Ponadto, pod koniec 2011 r. liczba certyfikatów indywidualnych i grupowych FSC CoC w Polsce przekroczyła 1000, dzięki czemu staliśmy się jednym ze światowych liderów również pod względem liczby przedsiębiorstw certyfikowanych na zgodność z wymaganiami FSC1.

Wiele organizacji ekologicznych jak WWF, Greenpeace, Robin Wood, Friends of the Earth, czy NABU,  oraz przedsiębiorstw wspiera działalność FSC. Osoby prywatne, stowarzyszenia i firmy mogą zostać członkami FSC, co daje im później prawo do zabierania głosu w organizacji.

Certyfikat FSC czyli Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council to międzynarodowa organizacja pożytku publicznego, która angażuje się w zrównoważone gospodarowanie lasami. Została założona w 1993 roku w Rio de Janeiro. Ma główną siedzibę w Bonn i jest reprezentowana przez grupy narodowe w 43 krajach. Odpowiadają one za dopasowanie dyrektyw i obowiązujących zasad certyfikacji do realiów danego kraju i obowiązujących w nim norm prawnych.

Rada FSC opracowała zasady i kryteria (system certyfikacji) w obszarach zarządzania gospodarką leśną (Forest Menagement-FM) oraz kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody-CoC), po spełnieniu których organizacje należące do łańcucha obszaru gospodarki drzewnej mogą uzyskać certyfikat. Świadczy on o pełnym zaangażowaniu danej organizacji w proces dobrej praktyki wytwarzania, czy obrotu.

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu – Chain of Custody (CoC)

Łańcuch kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody – CoC) jest podstawowym pojęciem, którego zrozumienie stanowi bazę do dobrego i skutecznego funkcjonowania systemu FSC. Dotyczy całej drogi przepływu surowców, przetwarzanych materiałów, finalnych produktów i materiałów ubocznych z lasu do klienta lub od miejsca prowadzenia odzysku do klienta.

Obejmuje każdy etap przetwarzania, transformacji, produkcji, magazynowania i transportu, gdzie przepływ do kolejnego etapu łańcucha dostaw jest związany ze zmianą własności materiałów lub produktów.

Sposób oznakowania certyfikowanych wyrobów pozwala stwierdzić jaki zastosowano system kontroli: transferowy, kredytowy czy procentowy.

Standard FSC

Standardy FSC przeznaczone są dla całego obszaru łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu (od lasu do klienta), czyli dla:

 • zarządców leśnych, pragnących udowodnić swoją dbałość o ekologię i naturalne pokłady drewna
 • firm produkcyjnych sektora drzewnego (tartaki), meblarskiego oraz papierniczego
 • firm przetwórczych, przewozowych, handlowych i handlu detalicznego
 • wszędzie tam, gdzie mamy styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna np: papier, meble, drewno budowlane i konstrukcyjne (parkiet, tarcica), stolarka otworowa (okna, drzwi), itp.

Logo FSC

Na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów spełniających wypracowane przez FSC standardy dobrej praktyki drzewnej, możemy znaleźć logo systemu FSC. Utwierdza ono każdego konsumenta w przekonaniu, iż wyrób ten jest wykonany z drewna wiadomego pochodzenia. Kupując taki wyrób, przyczyniamy się do pośredniego dbania o gospodarkę leśną, system jego ochrony ekologicznej i dajemy przykład respektowania zasad ochrony przyrody.

Jak dotąd produkty oznakowane logiem FSC spotkać można w sklepach należących do takich sieci jak: IKEA, OBI, Castorama, Praktiker, Leroy Merlin.

Wdrożony i certyfikowany system FSC

 • stanowi podstawę zaufania między dostawcą a klientem
 • umożliwia utrzymanie wyników sprzedaży na wysokim poziomie
 • daje możliwość zdobywania nowych rynków
 • daje możliwość posługiwania się rozpoznawalnymi na całym świecie znakami
 • jest zapewnieniem, że sprzedawane produkty zostały wyprodukowane z drewna pozyskanego legalnie, z lasów, w których prowadzona jest prawidłowa gospodarka drzewna

FSC jest właścicielem czterech zastrzeżonych znaków towarowych

 • logo FSC
 • nazwa: Forest Stewardship CouncilTM
 • skrót: FSCTM
 • slogan „Forests for All Forever”

Posiadacze certyfikatu mogą używać znaków towarowych FSC w następujący sposób

 • produktowe – do etykietowania certyfikowanych produktów. Użycie logo w postaci naklejek, bezpośrednio na produkcie lub jego opakowaniu. Poprzez użycie znaczników, przewieszek itp.
 • pozaproduktowe – do promocji firmy lub promocji certyfikowanych produktów. Logo FSC można wykorzystać na stronie internetowej, papierze firmowym, dokumentach sprzedaży, w katalogach itp.

Standardy FSC

Zgodnie ze standardami FSC lasy muszą być zachowane w stanie naturalnym, to znaczy jako lasy mieszane z rodzimymi gatunkami drzew, w których rosną zarówno młode, jak i stare drzewa oraz znajdują się obumarłe drzewa, zapewniające przestrzeń życiową dla zwierząt. Poza tym można w nich wycinać tyle drzew, ile w naturalny sposób może odrosnąć.

Certyfikaty FSC

FSC udziela dwóch rodzajów certyfikacji:

 • certyfikat gospodarki leśnej FSC FM – przeznaczony dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych
 • certyfikat kontroli Pochodzenia FSC CoC – przeznaczony dla innych przedsiębiorstw

Znaki ekologiczne FSC

Produkty wytwarzane z certyfikowanego drewna FSC dzieli na trzy kategorie i przyznaje im różne etykiety

 • etykietę FSC 100% – otrzymują produkty, które są w całości wykonane z drewna FSC
 • etykieta FSC Mix – przyznaje się produktom, które wytworzono z drewna FSC i drewna pochodzącego z kontrolowanych źródeł lub z recyklingu. Nie można w nich stosować drewna pochodzącego z gospodarki rabunkowej czy nielegalnych wyrębów, ani ze źródeł które trudno potwierdzić
 • etykieta to FSC Recycling – oznacza się nim produkty, które powstały wyłącznie z materiału uzyskanego z recyklingu.

zobacz:FSC International