Zmiany klimatyczne przebudują portfel inwestora

Zmiany klimatyczne przebudują portfel inwestora
Pixabay / @ Pexels

Green Deal, zakładający zrównoważony rozwój i transformację energetyczną – to pilne zadania dla polskiej gospodarki, obecnie opartej głównie na węglu i paliwach kopalnych. Sukces tych przemian będzie uzależniony przede wszystkim od zapewnienia stabilnego dopływu kapitału na finansowanie zielonych inwestycji.

Promowanie zrównoważonego finansowania inwestycji proekologicznych stanowiło jeden z głównych tematów XX Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła plan europejskiego Green Dealu, którego celem jest osiągnięcie zeroemisyjności UE do 2050 roku. Naciski na ograniczanie zmian klimatycznych oraz na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw sprawiły, że inwestorzy zaczęli interesować się ratingami ESG, opisującymi pozafinansową aktywność spółek w wymiarach: środowiskowym (E), społecznym (S) i ładu korporacyjnego (G).

Inwestorzy w coraz większym stopniu będą oceniali plany spółek pod kątem zgodności z wartościami ESG, ponieważ nie będą obciążone dodatkowym ryzykiem.

przewiduje Iwona Waksmundzka-Olejniczak, dyrektor wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich w PKN ORLEN

Jej zdaniem, wysokie ratingi ESG w perspektywie średnio i długoterminowej staną się wkrótce jednym z istotnych czynników uzyskania finansowania np. postaci emisji akcji czy obligacji. Pod koniec 2019 r. powstała w PKN Orlen komórka „Zrównoważony Rozwój”, która odpowiada kompleksowo za ESG.

Inwestycje to kluczowa rola rynku kapitałowego, która może zmotywować spółki na giełdzie, by spełniały wymogi ESG. Globalni inwestorzy na obecnym etapie inwestują 30-50% w ESG, ale jak zauważyła Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, wkrótce będzie to 100%.

Jako Giełda Papierów Wartościowych podchodzimy do ESG przede wszystkim biznesowo. Inwestorzy liczą. Posiadacze jednostek pytają: ile na tym zarobiłem? Na świecie 30 bln dolarów – to inwestycje ESG. Próbujemy te aktywa przyciągnąć do Polski.

stwierdza Iwona Waksmundzka-Olejniczak

Wyzwania związane ze zmianą klimatu wpływają też na strategiczne decyzje dotyczące technologii i inwestycji. W przypadku polskich przedsiębiorstw wyzwaniem jest wysoka zależność od paliw kopalnych, zwłaszcza węgla.

Wszystkie większe zakłady są oparte o wewnętrzne elektrociepłownie na węgiel. Konieczne jest zapewnienie finansowania inwestycji pro-eko, w dużej mierze opartego na funduszach prywatnych.

zauważa Kamil Bortniczuk, wiceminister Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Z rynku funduszy prywatnych planowane jest pozyskanie 11-12 mld złotych. Dostarczycielem kapitału będzie również Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Transformacja energetyczna to kilkaset mld złotych w kilkadziesiąt lat. To stabilny, długofalowy proces.

zaznacza Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Zarządu PFR

Reprezentowany przez niego PFR Venture inwestuje w rynek biogazu i odnawialnych źródeł energii, zapewnia wsparcie dla startupów, promocję, edukację i lobbying na rzecz utrwalania dobrych rozwiązań.

Paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej może być gaz ziemny – emisje CO2 z elektrowni gazowych są dwukrotnie niższe niż z węglowych. Jednak niejasne komunikaty ze strony Unii Europejskiej sprawiają, że banki nie chcą finansować inwestycji gazowych.

Prowadzimy negocjacje z UE na temat finasowania inwestycji gazowych. Fundusze OZE to doskonała szansa dla gazu, źródła niskoemisyjnego

mówi Maciej Lachowski z PGNiG

Gaz jest elementem polskiej transformacji energetycznej. Do 2050 roku jest 30 lat, to czas na amortyzację inwestycji w gaz, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

zauważa Kamil Bortniczuk

PKN ORLEN przygotowuje długoterminową strategie koncernu, w której kluczowym elementem są kwestie ESG. Określone w niej zostaną cele oraz droga dojścia ograniczenia emisji CO2.

„Transformacja to dla nas proces długotrwały. Chcemy być odpowiedzialnym inwestorem. Transformacja kosztuje, ale w perspektywie długoterminowej buduje wartość spółki. Liczą się konkretne działania, a nie obietnice. Posiadamy niskoemisyjne źródła energii np. bloki gazowe, przybliżamy się do zeroemisyjnych realizując projekt morskich farm wiatrowych, inwestujemy w technologie wodorową i elektromobilność.

podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top