Zawsze w służbie środowisku. Fundacja PROZON świętuje 25 lat działalności

Zawsze w służbie środowisku – Fundacja PROZON świętuje 25 lat działalności

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji w Centrum Praskim Koneser odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną podsumowane osiągnięcia Fundacji, zrealizowane cele oraz plany na kolejne lata działalności. W trakcie gali zostaną także wręczone statuetki Przyjaciela i Przyjaciółki Klimatu, dla osób i firm, które w szczególny sposób przyczyniły się Fundacji w realizacji jej celów statutowych.

Fundacja PROZON od ćwierć wieku prowadzi działania zmierzające do ograniczenia stosowania oraz minimalizacji emisji czynników chłodniczych oraz SF6 (tzw. fluorowanych gazów cieplarnianych) koncentrując się na upowszechnianiu odzysku i regeneracji oraz ułatwianiu dobrych praktyk w tym zakresie. W związku z tą działalnością powstała „krajowa sieć odzysku i regeneracji czynników chłodniczych” (tzw. Sieć 3R), która zrzesza ponad 1000 firm zajmujących się głównie serwisowaniem i montażem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Fundacja to nie jest zwykła firma, a ludzie fundacji nie tylko w niej pracują, ale też dzielą wspólna misję, która co prawda powstała 25 temu, ale stale ewoluuje i prowadzi do nowych zadań.

mówi Krzysztof Grzegorczyk, prezes Fundacji PROZON

Na początku swojej działalności Fundacja skupiała się na ochronie stratosferycznej warstwy ozonowej, osłaniającej Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe działania wynikające z podpisania Protokołu Montrealskiego, do których dołączył PROZON przyniosły wymierne efekty. Dziś obserwujemy zmniejszającą się dziurę ozonową.

Obecnie Fundacja stawia czoło kolejnemu wyzwaniu jakim są stosowane czynniki chłodnicze posiadające wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (tzw. GWP – Global Warming Potential). PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem wykonującym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych, a dzięki udoskonalaniu technologii oraz szukaniu nowych rozwiązań będzie także wprowadzała nowoczesne rozwiązania prośrodowiskowe w zakresie zagospodarowania czynników chłodniczych. Cała działalność bezpośrednio przyczynia się go ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym.

Fundacja PROZON od 2013 koordynuje w Polsce europejski program szkoleniowy REAL Alternatives, który propaguje wiedzę na temat alternatywnych czynników chłodniczych oraz doskonali umiejętności praktyczne w tym zakresie. Oprócz tego PROZON oferuje specjalistyczne usługi swojego laboratorium oraz szeroki wachlarz szkoleń dla branży chłodniczej pozwalające na uzyskanie odpowiednich uprawnień i wiedzy w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji.

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top