Z danych GUS wynika że w 2017 roku przeciętny Polak wytworzył o 9 kg więcej odpadów niż rok wcześniej

Z danych GUS wynika że w 2017 roku przeciętny Polak wytworzył o 9 kg więcej odpadów niż rok wcześniej
Pixabay / @ Pexels / CC0

Z najnowszych danych Głównego urzędu statystycznego wynika, że średnio 312 kg odpadów wytworzył w 2017 roku przeciętny Polak, czyli o 9 kg więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie z rynku zniknęła co dziesiąta firma śmieciowa.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport na temat gospodarki odpadami i utrzymania czystości w gminach w 2017 roku. Wynika z niego, że w 2017 roku w Polsce zebranych zostało 11 968,7 tys. ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 2,7% w porównaniu z 2016 rokiem. Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 312 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 9 kg więcej niż rok wcześniej. Z analizy GUS wynika też, że zmniejszyła się ogólna liczba przedsiębiorstw, które odbierały odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W 2017 roku było ich 1 295, a więc o 11,4% mniej niż rok wcześniej.

Zdaniem Dariusza Matlaka, prezesa Polskiej Izby Gospodarki Odpadami znikanie z rynku firm śmieciowych „to przesunięty w czasie skutek rewolucji śmieciowej z 2013 roku, która w swoich założeniach miała zlikwidować wolną konkurencję na rynku odbioru odpadów komunalnych”.

Według niego sytuację pogłębiła jeszcze nowelizacja w 2016 roku. Prawa zamówień publicznych w zakresie in-house.

Nowela pogłębiła niepewność zwłaszcza średnich i małych przedsiębiorców, którzy poczuli się zagrożeni. Tym bardziej, że prowadzą oni swoją działalność lokalnie i nie mają możliwości przeniesienia się do innej gminy ze sprzętem i bazą. Część z tych firm albo kończy działalność, albo sprzedaje się swoim konkurentom.

Zdaniem szefa PIGO projektowane obecnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, szczególnie w kontekście objęcia gminnym systemem także nieruchomości niezamieszkałych „nie wróżą niczego dobrego dla mniejszych firm odpadowych”.

W 2017 roku w Polsce istniało 2 148 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z czego 791 (36,8%) zlokalizowanych było w miastach, a 1 357 (63,2%) na obszarach wiejskich.

Z zebranych lub odebranych w 2017 roku odpadów komunalnych do odzysku trafiło 56,6% ilości wytworzonych śmieci. Do recyklingu przeznaczono 26,7% ilości odpadów komunalnych wytworzonych, a do kompostowania trafiło 7,1%. Do spalarni przekazano natomiast ok. 22,8% odpadów komunalnych wytworzonych.

Do procesów unieszkodliwienia skierowano łącznie 5 197,8 tys. ton, z czego 4 999,7 tys. ton (41,8% odpadów komunalnych wytworzonych) przeznaczono do składowania, a 198,1 tys. ton (1,7% odpadów komunalnych wytworzonych) do unieszkodliwienia poprzez przekształcenie termiczne bez odzysku energii.

Na koniec 2017 roku funkcjonowało 301 składowisk przyjmujących odpady komunalne. Składowiska te zajmowały łączną powierzchnię 1 741,6 ha. W 2017 roku zamkniętych zostało 21 składowisk tego typu, o powierzchni około 59,7 ha.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X