Wniosek o utworzenie nowego rezerwatu Reliktowa Puszcza Karpacka odrzucony

Wniosek o utworzenie nowego rezerwatu Reliktowa Puszcza Karpacka odrzucony
Flickr / @ Ksenia Smirnova / CC BY 2.0

Pomimo wieloletnich starań nie zostanie utworzony rezerwat przyrody Reliktowa Puszcza Karpacka. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie odrzuciła wniosek Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (FDP) oraz WWF Polska.

Wniosek został złożony do rzeszowskiej RDOŚ wraz z obszerną dokumentacją przyrodniczą liczącą ponad 400 stron. Rezerwat ma obejmować 8 106,79 ha lasu naturalnego położonego na pograniczu Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko – Turczańskich w powiecie przemyskim. Plan rezerwatu mieści się w granicach projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, zajmując zaledwie część tego cennego przyrodniczo miejsca.

Ten niezwykły obszar powinien już dawno być parkiem narodowym. Dziś zaledwie 3 % tego obszaru zajmują rezerwaty utworzone w połowie lat 90 ubiegłego wieku. Czas działa na niekorzyść turnickich lasów, w których nadal prowadzona jest wycinka drzew. W ten sposób już za kilka lat bezpowrotnie straci się szansę na ochronę starych jodeł, buków, jaworów i grabów.

Niestety, rzetelnie przygotowany wniosek spotkał się z lekceważącą postawą rzeszowskiego RDOŚ i został natychmiastowo zwrócony do Fundacji. FDP ponownie przekazała swoje pismo, zwracając szczególną uwagę na to, że złożenie wniosku nie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z RDOŚ, co zdaniem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było powodem zwrotu dokumentu.

Lasy Państwowe systematycznie wycinają największe i najstarsze drzewa Puszczy Karpackiej która jest ważną ostoją dla żbików, wilków, rysi, niedźwiedzi oraz domem wielu gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową. Wśród nich znajdziemy bardzo rzadko występującego w kraju orła przedniego, a także orlika krzykliwego, sóweczkę czy dzięcioła trójpalczastego.

Na terenie rezerwatu zaobserwowano 24 gatunki chrząszczy, których występowanie jest charakterystyczne dla lasów powstałych w sposób naturalny, bez ingerencji człowieka. Dwa z nich zostały wcześniej uznane za wymarłe na obszarze Polski, natomiast trzy gatunki chrząszczy okazały się nowym odkryciem dla polskiej fauny. Ponadto obecność 18 gatunków porostów wskazuje, na to, że na terenie rezerwatu rośnie górski las naturalny, równie cenny jak Puszcza Białowieska.

Puszcza Karpacka to jedno z kluczowych miejsc w Europie dla zachowania rzadkich i zagrożonych gatunków. Zdaniem ekspertów najlepszą formą ochrony byłoby powstanie Turnickiego Parku Narodowego. Turnicki Park Narodowy dotąd nie powstał, mimo iż jego utworzenie jest ujęte w Programie Ochrony Różnorodności Biologicznej w Polsce oraz w koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

Petycja w sprawie powołania Turnickiego Parku Narodowego 

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top