Weź udział w akcji. Im więcej kilometrów, tym więcej posadzonych drzew!

Weź udział w akcji. Im więcej kilometrów, tym więcej posadzonych drzew!
@ materiały prasowe

To, że aktywny tryb życia jest bardzo pożądany i ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne wie zapewne każdy. I to jest dobra wiadomość. Podobnie jak to, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z problemów ekologicznych i coraz większej skali dewastacji środowiska naturalnego przez człowieka. Najważniejsze jest to, żeby tę wiedzę wplatać w codzienne życie. Aby zmotywować do aktywności fizycznej i jednocześnie zrobić coś pożytecznego dla planety, firmy odpowiedzialne społecznie chętnie angażują się w akcje proekologiczne, lub same stają się ich autorami.

I tak jest i tym razem. Firma LEDIN, działająca w branży oświetleniowej zainicjowała akcję „LEDbebetter” trwającą przez cały lipiec i sierpień 2021 roku., będącą jednocześnie konkursem, w którym nagrodą główną jest rower.

Celem akcji jest zmotywowanie jak największej ilości osób do aktywności fizycznej i jednoczesnego wsparcia środowiska naturalnego. A w jaki sposób? Zasady są bardzo proste. Aby wziąć udział w konkursie i akcji #LEDbebetter, należy pokazać, ile kilometrów pokonaliśmy w biegu, marszu, na spacerze, albo na rowerze, oznaczając się hasztagami #LEDbebetter. Następnie udostępnić zdjęcie swojej aktywności, mapę trasy, start wyprawy z przyjaciółmi, osiągnięte cele – to, czym chcemy się pochwalić i tym samym włączyć się w akcję sadzenia drzew razem z LEDIN.

Przez każdy tydzień lipca i sierpnia, dzięki wysiłkom wszystkich uczestników, za przekroczenie każdej „30” oznaczeń hasztagiem #LEDbebetter marka LEDline posadzi 1 drzewo.

Dodatkowo osoby, które najaktywniej będą wspierały kampanię i pokonają najwięcej kilometrów, zostaną nagrodzone gadżetami od inicjatora akcji, a najlepszy z najlepszych otrzyma nagrodę główną – rower! A zatem nie warto tracić czasu. Zacznijmy być lepsi! Im więcej kilometrów, tym więcej drzew. Weźcie udział w akcji, w której wszyscy jesteśmy wygrani!

Weź udział w akcji. Im więcej kilometrów, tym więcej posadzonych drzew!
@ materiały prasowe

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X