W 2016 roku smog niskiej emisji spowodował zgon 19 tysięcy mieszkańców Polski

W 2016 roku smog niskiej emisji spowodował zgon 19 tysięcy mieszkańców Polski
Pixabay / @ jplenio / CC0

Z raportu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że koszty zdrowotne i finansowe smogu niskiej emisji sięgają w Polsce nawet 30 mld euro rocznie, a w 2016 roku smog z tego źródła spowodował zgon 19 tys. mieszkańców Polski.

„Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione” – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Raport analizuje źródła szkodliwych emisji, szacuje ekspozycję na szkodliwe czynniki, populację narażoną na zanieczyszczenia powietrza. Zawiera też ocenę skutków zdrowotnych ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza i próbę ich monetyzacji.

Niska emisja czyli to czym palimy w domach, jest głównym powodem fatalnej jakości powietrza w Polsce

Najważniejszym wnioskiem jest ocena, że w 2016 roku na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza zmarło w Polsce 15 tys. osób na terenach miejskich i niemal 4 tys. na terenach wiejskich. W sumie smog skrócił życie 19 tys. osób o 440 tys. lat. Monetyzacja tych wyników, w zależności od przyjętej metody ekonomicznej daje wynik od 12,8 do 30 mld euro w postaci zewnętrznych skutków zdrowotnych. To koszty leczenia, jakie ponosi sam chory i jego rodzina.

Jak podkreślił jeden z recenzentów raportu, prof. Michał Krzyżanowski, pewność otrzymanego rzędu wielkości jest bardzo wysoka. Zauważył jednocześnie, że niektóre koszty, co do których wiadomo, że istnieją, zostały w tych szacunkach pominięte, np. dodatkowe koszty, które ponosi służba zdrowia z powodu zbyt dużych trudności z prawidłowym oszacowaniem.

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X