Uniwersytet Warszawski przygotował agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Warszawski przygotował agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju
Pixabay / @ Kamyq

Dokument przedstawiający strategiczne działania, jakie Uniwersytet Warszawski podejmie w związku ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności, ukazał się na stronie uczelni. Przedstawia strategiczne kamienie milowe, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach.

„Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” to opracowany przez zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego dokument przedstawiający strategiczne działania, jakie UW chce podjąć w związku ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności.

W publikacji czytamy, że władze rektorskie wraz z członkami społeczności akademickiej zdecydowały się przygotować i rozpocząć wdrażanie kompleksowego planu, dzięki któremu funkcjonowanie uczelni i toczące się na kampusach życie zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko, ale także przygotuje środowisko akademickie na naukę i pracę w nowych, coraz bardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego. Także poprzez swoją misję i strategię realizowaną w działalności badawczej, dydaktycznej i społecznej UW podjął szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które pomagają realizować Cele zrównoważonego rozwoju ONZ. (…) Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć.

tłumaczy rektor UW prof. Alojzy Nowak

Dokument podzielono na sześć części. Pierwsza dotyczy zrównoważonego transportu. Zakłada zmniejszenia wytwarzanego przez społeczność UW śladu węglowego m.in. dzięki ekologicznym dojazdom do pracy i na studia i ograniczeniu wyjazdów na konferencje i delegacje.

Druga część opisuje zrównoważone żywienie: zmniejszenie śladu węglowego przez zmniejszenie spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych oraz zmniejszenie ilości marnotrawionego jedzenia.

Kolejna, poświęcona zrównoważonej konsumpcji, zakłada m.in. wydłużenie okresu korzystania ze sprzętu elektronicznego przez zakup sprzętu, którego naprawa w razie awarii jest opłacalna.

Czwarty rozdział opisuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych i z energii. Ostatnie dwa opisują temat edukacji i badań i przygotowania się do skutków zmiany klimatu.

Publikację można pobrać ze strony UW: https://www.uw.edu.pl/agenda-na-rzecz-klimatu-i-zrownowazonego-rozwoju/

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top