Uniwersytet Warszawski przygotował agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Uniwersytet Warszawski przygotował agendę na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju
Pixabay / @ Kamyq

Dokument przedstawiający strategiczne działania, jakie Uniwersytet Warszawski podejmie w związku ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności, ukazał się na stronie uczelni. Przedstawia strategiczne kamienie milowe, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach.

„Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” to opracowany przez zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego dokument przedstawiający strategiczne działania, jakie UW chce podjąć w związku ze zmianą klimatu i kryzysem bioróżnorodności.

W publikacji czytamy, że władze rektorskie wraz z członkami społeczności akademickiej zdecydowały się przygotować i rozpocząć wdrażanie kompleksowego planu, dzięki któremu funkcjonowanie uczelni i toczące się na kampusach życie zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko, ale także przygotuje środowisko akademickie na naukę i pracę w nowych, coraz bardziej niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Uniwersytet Warszawski podejmuje coraz liczniejsze inicjatywy na rzecz klimatu oraz ochrony środowiska naturalnego. Także poprzez swoją misję i strategię realizowaną w działalności badawczej, dydaktycznej i społecznej UW podjął szereg inicjatyw, programów oraz projektów, które pomagają realizować Cele zrównoważonego rozwoju ONZ. (…) Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć.

tłumaczy rektor UW prof. Alojzy Nowak

Dokument podzielono na sześć części. Pierwsza dotyczy zrównoważonego transportu. Zakłada zmniejszenia wytwarzanego przez społeczność UW śladu węglowego m.in. dzięki ekologicznym dojazdom do pracy i na studia i ograniczeniu wyjazdów na konferencje i delegacje.

Druga część opisuje zrównoważone żywienie: zmniejszenie śladu węglowego przez zmniejszenie spożywania mięsa i produktów odzwierzęcych oraz zmniejszenie ilości marnotrawionego jedzenia.

Kolejna, poświęcona zrównoważonej konsumpcji, zakłada m.in. wydłużenie okresu korzystania ze sprzętu elektronicznego przez zakup sprzętu, którego naprawa w razie awarii jest opłacalna.

Czwarty rozdział opisuje zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych i z energii. Ostatnie dwa opisują temat edukacji i badań i przygotowania się do skutków zmiany klimatu.

Publikację można pobrać ze strony UW: https://www.uw.edu.pl/agenda-na-rzecz-klimatu-i-zrownowazonego-rozwoju/

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X