Unilever planuje zainwestować miliard euro, aby wyeliminować węgiel kopalny z procesu produkcji środków czystości do 2030 roku

Unilever planuje zainwestować miliard euro, aby wyeliminować węgiel kopalny z procesu produkcji środków czystości do 2030 roku
@ Unilever

Unilever chce przejść na całkowicie odnawialne i pochodzące z recyklingu źródła węgla – z roślin, powietrza, źródeł morskich i odpadów. W ramach programu „Clean Future” („Czysta Przyszłość”) firma zainwestuje miliard euro, aby do 2030 r. wyeliminować w produktach do czyszczenia i prania substancje chemiczne pochodzące z paliw kopalnych. Firma sfinansuje badania i rozwój innowacyjnych technologii wykorzystywania surowców do produkcji chemicznych środków czystości o obiegu zamkniętym.

Unilever, wiodący producent produktów do czyszczenia i prania, ogłosił, że wyeliminuje wchodzący w skład swoich produktów do czyszczenia i prania węgiel kopalny i zastąpi go w 100% węglem pochodzącym z odnawialnych lub poddanych recyklingowi źródeł. Zmiana, będąca częścią transformacji globalnych marek firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju obejmie m.in. OMO, Cif i Domestos.

Zapowiedziane działania są kluczowym elementem opracowanego przez dział Home Care programu „Clean Future”, którego celem jest zmiana sposobu opracowywania, wytwarzania i pakowania produktów do czyszczenia i prania. U podstaw inicjatywy leży włączenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do etapu tworzenia nie tylko opakowań, a także receptur produktów w celu zmniejszenia ich śladu węglowego.

Większość dostępnych obecnie produktów do czyszczenia i prania zawiera substancje chemiczne pozyskiwane z paliw kopalnych – nieodnawialnych źródeł węgla. Przejście Unilevera na odnawialne lub poddane recyklingowi źródła węgla dla tych produktów istotnie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Program „Clean Future”, będący pierwszą inicjatywą tej skali, jest krokiem w kierunku realizacji zobowiązania, że do 2039 r. produkty firmy osiągną zerową emisję netto.

Stop dla węgla kopalnego

Substancje chemiczne używane w produkcji środków do czyszczenia i prania Unilever stanowią największą część śladu węglowego (46%) w całym cyklu życia produktów. Dlatego też odejście od substancji pochodzących z paliw kopalnych przy tworzeniu produktów jest dużą szansą na zmniejszenie ich śladu węglowego. Unilever oczekuje, że sama ta inicjatywa zmniejszy ślad węglowy formuł produktów nawet o 20%.

Program „Clean Future” to wizja radykalnej zmiany w naszej działalności. Jako branża musimy uniezależnić się od paliw kopalnych, również jako surowców w naszych produktach. Musimy przestać wydobywać węgiel spod ziemi, skoro nad ziemią jest go dostatecznie dużo. Wystarczy tylko, że nauczymy się go wykorzystywać na dużą skalę. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami bezprecedensowego zapotrzebowania na nasze środki czystości i jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy odegrać tak ważną rolę, pomagając ludziom chronić się przed Covid-19 i walczyć z wirusem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy teraz spocząć na laurach. Nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie kryzysu środowiskowego, przed którym stoi nasz świat – zanieczyszczeniem, niszczeniem siedlisk naturalnych, zagrożeniem klimatycznym. To problemy naszego wspólnego świata, a my mamy obowiązek go chronić.

mówi Peter ter Kulve, Prezes Unilever ds. Home Care

Kluczowe w realizacji programu „Clean Future” jest nowatorskie podejście do zróżnicowania źródeł węgla używanego w procesie produkcji, przedstawione za pomocą palety barw. Nieodnawialne, kopalne źródła węgla (zidentyfikowane jako czarny węgiel) zostaną zastąpione za pomocą wychwyconego CO2 (fioletowy węgiel), źródeł roślinnych i biologicznych (zielony węgiel), źródeł morskich i oceanicznych, takich jak algi (niebieski węgiel) i węgla odzyskanego z odpadów (szary węgiel).

Pozyskiwanie węgla w ramach inicjatywy będzie weryfikowane w oparciu o ocenę wpływu na środowisko. Ponadto, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom związanym z użytkowaniem gruntów, działanie to będzie połączone z wiodącymi w branży programami zrównoważonego pozyskiwania zasobów Unilever.

Świat musi zrezygnować z paliw kopalnych na rzecz zasobów odnawialnych, które w znacznym stopniu zmniejszą nasze oddziaływanie na i tak już przeciążony ekosystem. Zobowiązania Unilevera, połączone z działaniem na rzecz pozyskiwania alternatywnych paliw, mają rzeczywisty potencjał, aby wnieść istotny wkład w globalną transformację gospodarki – w kierunku biznesu, który współpracuje z naturą, a nie ją wyzyskuje.

tłumaczy Tanya Steele, Chief Executive WWF w Wielkiej Brytanii

Wielokrotnie słyszeliśmy, że ludzie chcą bardziej równoważnych, przystępnych cenowo produktów, które są również dobre jak te konwencjonalne. Szybki rozwój nauki i technologii pozwala nam to osiągnąć. Dzięki temu tworzymy nowe rozwiązania dla osób korzystających z naszych produktów, od bardzo łagodnych składników czyszczących po samoczyszczące się ubrania i powierzchnie. Dywersyfikacja źródeł węgla ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju bez przekraczania granic ustanowionych przez naszą planetę. Nasi dostawcy i partnerzy odgrywają kluczową rolę w tej transformacji. Dzieląc się naszym modelem, wzywamy do ogólnogospodarczej transformacji sposobu, w jaki wszyscy korzystamy z węgla. Na popiołach paliw kopalnych powstaje nowa biogospodarka.

podkreśla Peter ter Kulve, Prezes Unilever ds. Home Care

W ramach działań związanych ze zrównoważonym rozwojem Unilever przeznaczy miliard euro na program „Clean Future”. Pieniądze zostaną przeznaczone na finansowanie badań biotechnologicznych, redukcję CO2 czy opracowanie niskoemisyjnych, biodegradowalnych i ograniczających zużycie wody formuł produktów. Firma zmniejszy także o połowę zużycie pierwotnego plastiku do 2025 r. Inwestycje obejmą również działania komunikacyjne, zachęcające konsumentów do prośrodowiskowych postaw.

Inicjatywa „Clean Future”, która stanowi uzupełnienienowego Funduszu Klimatyczno-Przyrodniczego (Climate & Nature Fund), skupia się na tworzeniu skutecznych i przystępnych cenowo produktów do czyszczenia i prania, cechujących się znacznie mniejszym wpływem na środowisko.

Inicjatywa „Clean Future” już teraz wspiera wiodące w branży projekty na całym świecie, których celem jest transformacja sposobu wytwarzania środków czystości i produktów do prania Unilever. Na przykład na Słowacji Unilever współpracuje z firmą biotechnologiczną Evonik Industries, rozwijając produkcję ramnolipidów – odnawialnego i biodegradowalnego surfaktanta (substancji powierzchniowo-czynnej, czyli związku chemicznego posiadającego zdolność zmieniania właściwości powierzchniowych cieczy, w której jest rozpuszczony). Rozwiązanie jest już stosowane w płynie do mycia naczyń Sunlight w Chile i Wietnamie.

Z kolei w Tuticorin, w południowych Indiach, Unilever pozyskuje sodę kalcynowaną (składnik proszków do prania) wyprodukowaną przy użyciu pionierskiej technologii wychwytywania CO2. Soda kalcynowana jest wytwarzana z emisji CO2 generowanych w procesie produkcyjnym. Oczekuje się, że w ramach programu skala wykorzystania obu technologii znacząco wzrośnie.

Clean Future było też inspiracją dla kilku innowacji, które są dostępne również na polskim rynku. Na przykład nasz Cif ecorefill, do produkcji którego wykorzystywane jest o 75% mniej tworzyw sztucznych w porównaniu do produkcji plastikowych butelek środków czyszczących, pozwolił globalnie, w ujęciu rocznym, zmniejszyć wykorzystanie plastiku o 171 ton. Ponadto, znaczna część naszych marek dostępnych w Polsce już teraz wykorzystuje w swoich produktach plastik pochodzący z recyklingu, np. Coccolino, Cif, Seventh Generation. Wierzę, że nasze inwestycje podjęte w ramach „Clean Future” zaowocują następnymi rozwiązaniami, przybliżającymi nas do gospodarki wolnej od plastiku i opartej na zrównoważonym zarządzaniu produkcją.

podsumowuje Jean-Francois Etienne, eneral Manager Unilever w Polsce

W jaki sposób społeczeństwo, przedsiębiorstwa i partnerzy mogą pomóc w osiągnięciu czystej przyszłości?

 • odwiedź stronę internetową programu „Clean Future”, aby dowiedzieć się więcej o nowym podejściu firmy do węgla i projektach, które finansuje
 • Unilever jest członkiem rady założycielskiej Renewable Carbon Initiative (RCI), powstającej koalicji Nova Institute, której celem jest wprowadzenie tematu odnawialnego węgla na scenę polityczną oraz opracowanie i wdrożenie zrównoważonej przyszłości dla przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych. Jeśli Twoja firma jest zainteresowana dołączeniem do inicjatywy, odwiedź stronę internetową Nova Institute.
 • jeśli masz pomysł na innowację, rozwiązanie lub możliwość współpracy z firmą Unilever w celu przyspieszenia realizacji programu „Clean Future”, skontaktuj się z Unilever za pośrednictwem firmowego portalu internetowego

Zobowiązania Unilever w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cel zastąpienia 100% węgla pochodzącego z paliw kopalnych węglem odnawialnym lub pochodzących z recyklingu źródeł do 2030 r. w produktach Home Care opiera się na fundamentach istniejących zobowiązaniach Unilever w zakresie ochrony środowiska, m.in..:

 1. Osiągnięciu zerowej emisji netto dwutlenku węgla wszystkich produktów do 2039 r.
 2. Zmniejszeniu o połowę emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktów do 2030 r.
 3. Uzyskania zerowej emisji gazów cieplarnianych z własnej działalności operacyjnej do 2030 r.
 4. Dążeniu do osiągnięcia biodegradowalnego składu produktów do 2030 r.
 5. Osiągnięciu do 2023 r. łańcucha dostaw, który nie powoduje wylesiania
 6. Zmniejszeniu o połowę zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych, wsparciu zbiórki i przetwarzania większej liczby tworzyw sztucznych niż sprzedaje Unilever
 7. Zapewnieniu, że do 2025 r. wszystkie plastikowe opakowania będą nadawały się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania oraz wykorzystaniu co najmniej 25% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w swoich opakowaniach

W ramach programu „Clean Future” już dziś finansowane są badania i rozwój projektów takich jak:

 • fioletowy węgiel – wykorzystanie węgla do produkcji sody kalcynowanej i innych substancji chemicznych
 • zielony węgiel – ramnolipidowy środek powierzchniowo czynny pochodzący z biomasy lądowej
 • szary węgiel – środek powierzchniowo czynny pochodzący z odpadów z tworzyw sztucznych
 • biodegradowalność- biodegradowalne polimery czyszczące
 • receptury niskoemisyjne – składniki o obniżonej masie

Węgiel odnawialny i pochodzący z recyklingu

Węgiel odnawialny i pochodzący z recyklingu to wszystkie źródła węgla, które zastępują wykorzystanie węgla kopalnego z geosfery. Węgiel odnawialny może pochodzić z biosfery i atmosfery. Węgiel pochodzący z recyklingu pochodzi z technosfery. Węgiel odnawialny i pochodzący z recyklingu krąży pomiędzy biosferą, atmosferą i technosferą, tworząc gospodarkę węglową o obiegu zamkniętym.

źródło: materiały prasowe Unilever

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top