UNESCO wezwało do natychmiastowego zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej

UNESCO wezwało do natychmiastowego zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej
Flickr / @ Puszcza Białowieska / CC BY 2.0

Zakaz wycinki sanitarnej, przyjęcie komisji eksperckiej, której raport oceniający stan lasu ma zostać przygotowany na grudzień 2018 roku i powrót do dyskusji w 2019 roku to ostateczna decyzja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jest to wielkie zwycięstwo ekologów i porażka ministra Szyszki. Decyzja UNESCO nie ma skutków prawnych, ale jest czytelnym sygnałem dla polskiego rządu. Zwykli ludzie, niemający poparcia żadnej korporacji w rodzaju Lasów Państwowych, dzięki wysiłkowi i determinacji ocalili las.

Na skalę protestów ekologów zwróciła również uwagę IUCN (International Union for Conservation of Nature) czyli Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody). W swoim oświadczeniu stwierdziła że:

Ochrona Puszczy Białowieskiej budzi wielkie emocje lokalnej społeczności. Dlatego tym bardziej należy przyjrzeć się rzetelnie sprawie i uszanować wolę mieszkańców.

Polskie organizacje ekologiczne z radością przyjęły decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej, która pokazuje że UNESCO opowiada się za odpowiednią, opartą na wiedzy naukowej ochronie światowego dziedzictwa. Organizacje mają nadzieję, że działania UNESCO będą nowym, silnym impulsem do ochrony puszczy przed wycinką.

Członkowie koalicji organizacji pozarządowych: ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi, fundacja Dzika Polska, fundacja Greenmind, Greenpeace Polska, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, w wydanym po decyzji UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej oświadczeniu napisali:

Obecnie nikt nie powinien już mieć wątpliwości, że manipulacje ministra Szyszki szkodzą nie tylko Puszczy Białowieskiej, ale również Polsce. Dzisiejsza decyzja jeszcze mocniej mobilizuje do działania w ochronie puszczy, gdzie nadal trwa prowadzona przez Obrońców Puszczy, aktywistów z Polski i zagranicy, blokada ciężkiego sprzętu do wycinki.

W oświadczeniu dodano, że decyzja UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej oznacza, iż działania ministra Szyszki w puszczy grożą utrzymaniu przez nią statusu Światowego Dziedzictwa i zobowiązuje Polskę do wstrzymania cięć w strefach, w których powinny być chronione naturalne procesy.

Decyzja ta bazuje na raporcie niezależnych ekspertów UNESCO, którzy odwiedzili puszczę w zeszłym roku. Stało się to mimo bardzo silnych nacisków ze strony Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych, które chciały wpłynąć na zmianę tej decyzji. To wielkie zwycięstwo puszczy, Polski i wspólnoty międzynarodowej, która pokazała, że potrafi chronić światowe dziedzictwo.

podkreślono.

Koalicja pozarządowych organizacji ekologicznych wylicza najważniejsze zapisy decyzji UNESCO:

  • wezwanie do natychmiastowego zatrzymania wycinki w najstarszych, ponad stuletnich częściach lasu
  • wskazanie, że cięcia sanitarne i względy bezpieczeństwa są nadużywane przez polski rząd jako pretekst do wycinki – wycinane są też drzewa zdrowe i niestanowiące zagrożenia dla turystów
  • że minister Szyszko zezwolił na zwiększenie wycinki, a nie została przeprowadzona ocena wpływu wycinki na te cechy puszczy, dzięki którym została uznana za Światowe Dziedzictwo

Ponadto koalicja wspomniała o ponowieniu przez UNESCO prośby o przygotowanie priorytetowo planu zarządzania zapewniającego realną ochronę obszaru Światowego Dziedzictwa, wyrażeniu przez UNESCO zadowolenia z decyzji Białorusi, która zwiększyła obszar ścisłej ochrony na terenie Puszczy Białowieskiej o 1250 ha.

Ekolodzy zwracają uwagę na to, że UNESCO wnioskuje o rozpoczęcie procedury mogącej prowadzić do wpisania puszczy na listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Częścią tej procedury jest monitoring kontrolny (ang. reactive monitoring), a więc proces sprawdzania stanu zachowania obszaru w odpowiedzi na potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia.

Jednocześnie UNESCO ostrzega, że w wyniku potwierdzenia zagrożeń na sesji Komitetu w 2019 roku Puszcza Białowieska można znaleźć się na Liście Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

Robert Cyglicki z polskiego oddziału Greenpeace pisze że:

Ten dzień przejdzie do historii działań na rzecz polskiej przyrody jako wielkie zwycięstwo wszystkich Obrońców Puszczy. Po miesiącach ciężkiej pracy, setkach godzin spędzonych na patrolowaniu Puszczy Białowieskiej, pisaniu raportów, spotkaniach z ekspertami, a w końcu po trwających w Puszczy blokadach ciężkiego sprzętu i protestach w całej Polsce wspólne wysiłki zostały nagrodzone! To zwycięstwo, które daje nam wszystkim ogromną energię do dalszej pracy dla Puszczy! Ale przed nami jeszcze długa droga zanim cała Puszcza będzie chroniona jako park narodowy. Bądź razem z nami w tej drodze.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X