Uczelnie, PAN i ministerstwo klimatu będą wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy w Polsce

Uczelnie, PAN i ministerstwo klimatu będą wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy w Polsce
Pixabay / @ blende12

Polska Akademia Nauk, 15 uczelni oraz ministerstwo klimatu i środowiska będą wspólnie działać na rzecz przeciwdziałania suszy w Polsce. Przedstawiciele tych instytucji podpisali list intencyjny o współpracy „na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju”.

Podczas podpisania listu intencyjnego zainaugurowano też działanie platformy susza.gov.pl – ujmującej problematykę suszy w kraju w sposób skonsolidowany pod kątem działań administracji rządowej, jak i podległych jej jednostek.

Sygnatariuszami listu są minister klimatu i środowiska, Polska Akademia Nauk i 15 uczelni wyższych, w tym: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki w Łodzi, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca będzie polegała na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz wykorzystaniu potencjału naukowo-dydaktycznego środowisk naukowych. Ważnym jej elementem będzie praca nad nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz technologiami służącym ograniczeniu skutków suszy oraz niedoboru zasobów wodnych w kraju.

Rozwiązujmy problem suszy wspólnie z innymi problemami gospodarki wodne. Zagadnienie suszy związane z szeroko pojętym środowiskiem, klimatem stanowi w Polskiej Akademii Nauk priorytet. Ponad 20 instytutów wykonuje zadania związane z wodą i klimatem”.

mówi prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Akademii

Wiceprezes PAN podkreśla, że przy Akademii działają także grupy naukowców, które wydają komunikaty o stanie środowiska. Jednym z tematów, na jakich koncentruje się Komitet Gospodarki Wodnej PAN, jest właśnie zagrożenie suszą. Z kolei zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN poświęcił swój pierwszy komunikat zagadnieniom zmian klimatu i gospodarce wodnej w Polsce. W lutym 2021 roku Polska Akademia Nauk wraz z Instytutem Geofizyki PAN i SGGW była organizatorem europejskiego kongresu wodnego IAHR „No Frames, No Borders”, który przyciągnął setki ekspertów z kilkudziesięciu krajów. Akademia była gospodarzem oficjalnego ogłoszenia raportu UNESCO dotyczącego wartości wody.

Dziękuję wszystkim zebranym dziś przedstawicielom uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk za przyjęcie zaproszenia do współpracy przy wspólnych projektach badawczych. Wierzę, że wymiana doświadczeń przyczyni się do powstania wielu konstruktywnych rozwiązań i pomysłów służących przeciwdziałaniu niedoborom zasobów wodnych w Polsce.

zaznacza minister Michał Kurtyka

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top