Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego w reakcji na kryzys klimatyczny, zawiązała inicjatywę KlimatUJ

Społeczność Uniwersytetu Jagiellońskiego w reakcji na kryzys klimatyczny, zawiązała inicjatywę KlimatUJ
@ KlimatUJ

Społeczność akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiązała inicjatywę KlimatUJ. To reakcja na kryzys klimatyczno-ekologiczny. Pracownicy naukowi i studenci przedstawili władzom uczelni petycję, w której domagają się przyjęcia strategii klimatycznej.

Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

piszą o sobie osoby zrzeszone wokół inicjatywy KlimatUJ

Przedstawiciele oddolnej proklimatycznej inicjatywy przygotowali petycję, którą już przedstawili władzom uczelni. Dokument podpisało 1052 studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych UJ.

W ocenie autorów petycji, kryzys klimatyczno-ekologiczny jest największym wyzwaniem w dziejach ludzkości, a antropogeniczny wpływ na jego genezę i narastanie nie budzi wątpliwości wśród ekspertów.

Wśród najważniejszych działań, których wprowadzenia do stycznia 2022 roku domagają się aktywiści wymieniane są m.in.: wyznaczenie terminu, w którym Uniwersytet Jagielloński stanie się instytucją neutralną węglowo i utworzenie planu, który umożliwi jak najszybsze osiągnięcie tego celu; stworzenie międzywydziałowej grupy ekspertów, którzy będą szerzyć rzetelne informacje o stanie ekosystemu i klimatu; włączenie do programów nauczania otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu; przeprowadzenie audytu energetycznego w UJ.

Postulaty zawarte w petycji aktywiści – prof. Katarzyna Jasikowska, Agnieszka Kowalczyk, Dorota Łanoszka oraz Małgorzata Śliż – przedstawili władzom uczelni: (rektorowi prof. Jackowi Popielowi, prorektorom prof. Armenowi Edigarianowi i prof. Jarosławowi Górniakowi oraz kanclerz Monice Harpuli.

Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem władz UJ, które podkreśliły, że niektóre działania zostały już wdrożone, np. wyeliminowano plastikowe opakowania, pojemniki i sztućce z zamówień dotyczących obsługi spotkań organizowanych przez administrację uczelni. Zdaniem władz uczelni potrzebne są szerokie konsultacje przed opracowaniem strategii klimatycznej dla uczelni. Władze biorą pod uwagę możliwość utworzenia przy Wydziale Biologii nowego organu – rady klimatycznej, eksperckiego gremium, które zajmowałoby się zarządzaniem uczelnią w sposób zrównoważony.

Przy Instytucie Socjologii UJ powstał adresowany do wszystkich studentów kurs, który obejmuje serię wykładów o tematyce ochrony klimatu. Z powodu pandemii odbywają się one w formie online: www.socjologia.uj.edu.pl/klimatuj.

źródło: naukawpolsce.pap.pl, facebook.com/klimatUJ

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top