Społeczeństwa żyją ponad wydolność ekologiczną Ziemi

Społeczeństwa żyją ponad wydolność ekologiczną Ziemi
Pixabay / @ jwvein / CC0

Obecnie nadal kluczowymi wyzwaniami dla rozwoju zrównoważonego jest fakt, że społeczeństwa żyją ponad wydolność ekologiczną Ziemi – uważa dr Leszek Mosiejko, ekonomista z SGH.

W wykładzie dla Prasowej Akademii Pieniądza pt. „Zrównoważony rozwój – fikcja, czy cel do osiągnięcia” dr Mosiejko wskazuje, że sama definicja zrównoważonego rozwoju jest wewnętrznie sprzeczna, gdyż wzrost gospodarczy opiera się na wolności gospodarczej, natomiast rozwój społeczny opiera się na prawie do swobody podejmowania decyzji.

Wprowadzenie restrykcji wobec przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej negatywnie wpływa na wzrost gospodarczy a tym samym na rozwój społeczny.

zaznacza Mosiejko

Ekonomista zwraca uwagę, że szerokie rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju doprowadza do wielu nadużyć z powodu zbyt dużej swobody jej interpretacji, czego efektem są często działania poszczególnych państw oraz przedsiębiorstw deklarujących działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju , które jednakże w praktyce kontynuują dotychczasowe procesy .

Według dr Mosiejko współczesny model konsumpcji zapewnia możliwości i pomyślność jedynie krajom wysoko rozwiniętym. Tymczasem większość krajów rozwijających się nadal nie jest w stanie osiągnąć standardu życia krajów rozwiniętych.

Wyzwaniem nadal pozostaje to, że zmiany klimatyczne pozostają poza kontrola; nie ma dostatecznych związków między środowiskiem a bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu (energia, woda, żywność, zdrowie, edukacja); wreszcie nie istnieją wystarczające ramy instytucjonalne na poziomie światowym do monitorowania środowiska i doprowadzenia do uzgodnień międzynarodowych przez poszczególne rządy.

podsumowuje ekonomista

Dostęp do szkolenia „Zrównoważony rozwój – fikcja, czy cel do osiągniecia” oraz pozostałych materiałów przygotowanych w ramach Prasowej Akademii Pieniądza jest możliwy po bezpłatnej rejestracji na platformie e-learningowej dostępnej pod adresem www.pap21.pl

Projekt Prasowa Akademia Pieniądza składa się 10 szkoleń w formule e-learningowej. Uczestnicy, którzy zaliczą online wszystkie 10 testów sprawdzających otrzymają certyfikat wydany przez PAP i NBP.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X