Smog to najlepiej znane przez Polaków pojęcie związane z zanieczyszczeniem środowiska

Smog to najlepiej znane przez Polaków pojęcie związane z zanieczyszczeniem środowiska
@ IMAS International

O smogu w Polsce mówimy szeroko od kilku lat, działania i komunikacja prowadzone są zarówno na poziomie ogólnopolskim jak tez lokalnym. Media piszą i mówią o smogu regularnie. Czy ma to wpływ na wiedzę Polaków? Czy kiedy słyszymy smog, wiemy co za tym się kryje?

Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS zadał pytanie o znajomość pojęcia „smog” w ramach wielotematycznego badania sondażowego Omnibus Online, realizowanego w maju 2019 r. na reprezentatywnej nieco ponad tysiącosobowej próbie Polaków w wieku 18-65 lat. W badaniu pytano m.in. o znajomość różnych pojęć związanych z ochroną środowiska, jak ślad węglowy, OZE, czy emisja CO2. Smog okazał się zdecydowanie najlepiej znanym terminem spośród sprawdzanych w badaniu.

Z badania IMAS wynika, że Polacy bardzo dobrze znają pojęcie „smog”. 9 na 10 zna je przynajmniej ze słyszenia, a niemal 2/3 badanych osób w wieku 18-65 lat deklaruje, że zna je na tyle dobrze, że jest w stanie wytłumaczyć jego znaczenie.

Kto zna pojęcie „smog” najlepiej?

Bardzo dobra znajomość, która pozwoliłaby innym wyjaśnić co to jest „smog” skorelowana jest z poziomem wykształcenia. Deklaruje ją 54% wśród osób z wykształceniem poniżej szkoły średniej, ale aż 79% z wykształceniem wyższym.

Różnice między grupami wieku, płci, czy wielkości miejsca zamieszkania nie są istotne. Mają za to znaczenie preferencje polityczne – zanotowano istotnie mniejszy odsetek wiedzących dobrze, co to jest „smog” wśród zwolenników PiS 62%, niż w przypadku Koalicji Obywatelskiej 78,5%.

Komunikacja na temat „smogu” dotarła skutecznie do różnych grup społecznych i miejsc, można ją więc prowadzić licząc na zrozumienie odbiorcy, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Choć tylko nieliczni Polacy w wieku 18-65 lat (mniej niż 10%) nie uzyskali żadnej „kotwicy poznawczej” do gromadzenia informacji, to wciąż około 1/3 społeczeństwa nie ma wystarczającej wiedzy w tym obszarze.

Temat smogu, w dużej mierze dzięki działalności społecznych alarmów smogowych, przebił się do świadomości społecznej. Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożenia oraz jego przyczyn. Wyzwaniem jest – jak zrozumieć rozwiązania oraz podjąć działania, a także poszerzyć problem o kwestie katastrofy klimatycznej.

komentuje wyniki badań Krzysztof Smolnicki, prezes Fundacji Ekorozwoju i przedstawiciel Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

źródło: IMAS International

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top