fbpx

Skandal ze złomem elektronicznym

Recycle Garbage ConceptPrzez dwa lata organizacje działające pod egidą ONZ, przy wsparciu Interpolu badały, co dzieje się w UE z elektronicznym złomem. Badania miały dać odpowiedź na pytanie, jak realizowana jest unijna dyrektywa WEEE (Waste Electronical and Electric-Equipment) o utylizacji i recyklingu elektronicznego i elektrycznego złomu. Wynik tych badań jest alarmujący.

W 28 państwach UE tylko jedna trzecia komputerów i innych urządzeń elektronicznych, nienadających się już do użytku, jest przepisowo utylizowana. Reszta ponad 6 mln ton rocznie, jest niewłaściwie poddawana recyklingowi, wysyłana za granicę albo po prostu wyrzucana na śmietnik. Sytuacja taka jest problematyczna nie tylko ze względu na toksyczne zanieczyszczenie środowiska (rtęć i ołów), ale także ze względu na szkody gospodarcze, ponieważ nielegalnie wywozi się cenne materiały, możliwe do odzysku.

Nielegalny handel kwitnie także wewnątrz samej UE. Jak wynika z badań procederem tym trudnią się zorganizowane grupy przestępcze. Szkody ekonomiczne dla gospodarek narodowych eksperci szacują na 1,7 mld euro rocznie. Producenci i firmy recyklingowe zaoszczędzają przez taki sposób „utylizacji” do 600 mln euro rocznie. Handel elektronicznym złomem jest bardzo „lukratywnym interesem”. Ryzyko, że zostanie się nakrytym jest bardzo nikłe. Jak podaje Interpol niewłaściwe obchodzenie się z tymi odpadami i nielegalny handel ścigane są tylko w 0,5 proc. przypadków.

Leave a Reply

Przewiń do góry
X