Sejmiki woj. mazowieckiego i łódzkiego przyjęły uchwały antysmogowe

Sejmiki woj. mazowieckiego i łódzkiego przyjęły uchwały antysmogowe - Flickr / @ green_intruder / CC BY SA 2.0
Flickr / @ green_intruder / CC BY SA 2.0

Sejmiki województwa mazowieckiego i łódzkiego przyjęły uchwały antysmogowe. Wskazują one jakie piece i opał będą mogły być stosowane w tych regionach.

Przyjęcie uchwały poprzedziły konsultacje eksperckie i społeczne. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, a spotkania informacyjne odbyły się we wszystkich miastach subregionalnych. Do projektu uchwały zgłoszono ponad 2,2 tysiąca uwag, wniosków i opinii. Finalny projekt uchwały stanowi konsensus rozbieżnych oczekiwań dotyczących jej zakresu.

W toku prac brano pod uwagę przede wszystkim cel, jakim jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu i związana z tym poprawa zdrowia mieszkańców. Kierowano się przy tym również zasadą proporcjonalności, polegającą na tym, że wdrożone uchwałą przepisy pozwolą na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekologicznego przy proporcjonalnie najniższych kosztach i w najszybszym terminie.

Nowa uchwała antysmogowa przewiduje ograniczenie m.in. używania pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia.

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu
  • od 1 lipca 2018 roku nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 roku na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 roku, na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały.

Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

Uchwałę antysmogową przyjął także sejmik województwa łódzkiego. Nowe przepisy mają wejść w życie w maju przyszłego roku.
Przyjęta uchwała antysmogowa ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w regionie m.in. poprzez eliminowanie paliw niskiej jakości i dostosowanie instalacji cieplnych do wymogów niskoemisyjności. Od pierwszego maja przyszłego roku obowiązywać ma zakaz montowania pieców, które nie spełniają norm europejskich.

Uchwała zakazuje również stosowanie paliw o najgorszej jakości np. węgla brunatnego czy mułów węglowych. Ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Na dostosowanie do nowych przepisów właściciele pieców będą mieli kilka lat.

Uchwały antysmogowe przyjęły już wcześniej województwa: małopolskie, śląskie i opolskie. Konsultacje projektów uchwał trwają natomiast na Dolnym Ślasku i w Wielkopolsce.

źródło: www.kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X