Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce. Webinar Stowarzyszenia Wspierania Przyjaznych PTAcom

Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce. Webinar Stowarzyszenia Wspierania Przyjaznych PTAcom
@ materiały prasowe

Konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej jest faktem. Za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju ma odpowiadać również planowany dynamiczny rozwój sektora wiatrowego. Jakie wyzwania związane z ochroną ptaków stoją przed sektorem wiatrowym w związku z planowanym rozwojem lądowych farm wiatrowych? Czy więcej farm to większe problemy dla ptaków? Jakie działania podejmowane są przez naszych zachodnich sąsiadów – liderów europejskiej energetyki wiatrowej? Dlaczego już dziś należy planować wdrażanie rozwiązań chroniących ptaki przed kolizjami na farmach wiatrowych?

Webinar „Rozwój energetyki wiatrowej wyzwaniem dla ochrony ptaków w Polsce” to odpowiedź na powyższe oraz wiele innych pytań związanych z oddziaływaniem lądowej energetyki wiatrowej na awifaunę a także usystematyzowanie dostępnej aktualnie wiedzy i rozwiązań pozwalających na jednoczesny rozwój farm wiatrowych oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony ptaków.

Skierowany jest głównie do decydentów i pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za uzgadnianie warunków realizacji inwestycji oraz ornitologów i doradców środowiskowych odpowiedzialnych za badania i rekomendacje środowiskowe płynące z raportów OOŚ. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.  8 listopada 2022 (wtorek), 12:00-15:00, platforma MS Teams

Zapisy pod adresem: biuro.swipp@gmail.com *
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
Prowadząca spotkanie: dr Lucyna Pilacka

PROGRAM:
12:10 – 12:40 dr inż. Dariusz Górecki Ochrona ptaków na farmach wiatrowych w Polsce – praktyka, problemy, wyzwania.
12:45 – 13:05 Aleksandra Szurlej Kielańska Ochrona ptaków na FW – strategie i plany europejskich liderów energetyki wiatrowej.
13:10 – 13:35 Adam Jaworski BPS w służbie ochrony ptaków przed kolizjami na FW w Polsce i Europie.
13:45 – 14:40 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszony ekspertów

Marcin Popkiewicz
Czy transformacja energetyczna jest koniecznością?
Jaki udział farm wiatrowych w mix OZE zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski?
Czy zakończenie konfliktu w Ukrainie wyeliminuje potrzebę transformacji energetycznej?

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Czy populacje ptaków drapieżnych są faktycznie zagrożone przez rozwój energetyki wiatrowej w Polsce?
Czy implementować działania podejmowane na zachodzie?

dr inż. Katarzyna Matuszczak 
Perspektywy rozwoju lądowych farm wiatrowych w Polsce.
Jakie wyzwania i problemy stoją przez energetyką wiatrową?

Prelegenci oraz uczestnicy dyskusji:

Aleksandra Szurlej-Kielańska
Ornitolog, ekspert w zakresie ocen oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę. Od ponad 15 lat zaangażowana w planowanie i ochronę przyrody w procesie inwestycyjnym oraz wdrażanie nowoczesnych technologii służących ochronie ptaków na potrzeby sektora OZE i w zrównoważonym budownictwie. Audytor ekologiczny. Autor wystąpień, publikacji naukowych i popularnonaukowych, szkoleń z zakresu ochrony ptaków. Zaangażowana w działania PLGBC i propagowanie współpracy międzysektorowej na rzecz ochrony bioróżnorodności. Współautor poradników Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami oraz Zielony potencjał inwestycji. Prezes Stowarzyszenia PTAcom.

dr inż. Dariusz Górecki
Ornitolog, ekspert w zakresie ocen oddziaływania farm wiatrowych na awifaunę. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie przy planowaniu badań, monitoringu oraz analizach ornitologicznych, również z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (radary ornitologiczne, systemy wizyjne). Autor licznych wystąpień naukowych i szkoleniowych dedykowanych ochronie ptaków przed kolizjami w środowisku zurbanizowanym. Współautor Poradnika ochrony ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Inicjator wielu akcji edukacyjnych dla dzieci i dorosłych. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom. Stały współpracownik Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, obrączkarz.

Adam Jaworski
Prezes Zarządu Bioseco. Od 15 lat zaangażowany w sektor odnawialnych źródeł energii, od 13 lat aktywny w branży wiatrowej. Przez 10 lat pracował przy realizacji farm wiatrowych w Polsce dla hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego. W 2016r. zdecydował się na zakup pierwszego prototypu systemu Bioseco jako operator farmy wiatrowej. Od 4 lat kieruje rozwojem firmy Bioseco jako Prezes Zarządu.

Marcin Popkiewicz
Przewodniczący Komitetu Monitorującego projekty z zakresu Europejskiego Zielonego Ładu w NCBR. Ekspert transformacji energetycznej, analityk megatrendów, dziennikarz. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”, „Nauka o klimacie”, „Zrozumieć transformację energetyczną”.

Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski 
Profesor nauk biologicznych. Kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obecnie pracuje także w Instytucie Studiów Zaawansowanych TUM w Monachium. Autor licznych książek i publikacji naukowych poświęconych tematyce ornitologicznej, interakcji zwierząt i ludzi, wpływie zmian klimatycznych na bioróżnorodność. Autor raportów i analiz przyrodniczych na potrzeby inwestycji wiatrowych.

dr inż. Katarzyna Matuszczak
Doktor nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych – specjalność kształtowanie i ochrona środowiska. Magister prawa ochrony środowiska. Od początku kariery zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której zajmowała się przygotowywaniem projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie pracuje na stanowisku menedżera ds. developmentu i środowiska w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej. Zajmuje się identyfikowaniem barier w rozwoju energetyki wiatrowej oraz podejmowaniem działań likwidujących te bariery.

Patronat:
Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Włącz oszczędzanie
Świat OZE

źródło: materiały prasowe

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
błękitna planeta Ziemia, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnikaKonwencja Waszyngtońska CITIESLista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, mała retencja, rezerwat, środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Odnawialne źródła energii – dodatkowe informacje:
biogaz, biometan, biopaliwo, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energetyka rozproszona, energia cieplna oceanu, energia geotermalna, energia prądów morskich pływów i falowania, energia słoneczna, energia wiatru, energia wodna, kryzys energetyczny, offshore, perowskit, prosument, REPowerEU, spółdzielnie energetyczne (wspólnoty energetyczne), system net-billingu, transformacja energetyczna, wodór, ubóstwo energetyczne, zielona energia, zrównoważona energetyka

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Przewiń do góry