Rozpoczęła się rejestracja na dwudniową konferencję PRECOP 27 w Katowicach

Rozpoczęła się rejestracja na dwudniową konferencję PRECOP 27 w Katowicach
@ materiały prasowe

Rozpoczęła się rejestracja uczestników na konferencję PRECOP 27 organizowaną przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP. PRECOP 27 poprzedzi i przygotuje wskazania oraz rekomendacje na Szczyt Klimatyczny COP 27 organizowany w listopadzie w Egipcie. Partnerem merytorycznym wydarzenia została Komisja Europejska.

Wiodącym celem PRECOP 27 jest wypracowanie – w toku dyskusji – wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego Szczytu Klimatycznego, a zebranego w końcowym podsumowaniu katowickich dyskusji. Wydarzenie PRECOP 27 to dwa dni paneli, rozmów oraz spotkań zorganizowanych z udziałem ponad stu prelegentów. W prestiżowym gronie polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, przedstawicieli instytucji i organizacji poruszone zostaną najistotniejsze tematy związane ze zmianami klimatycznymi, również w kontekście obecnej sytuacji na świecie, która ma istotny wpływ na dynamikę zmian klimatu.

Pandemia, wojna w Ukrainie, możliwy kryzys na rynku energetycznym sprawiają, że istnieje realne ryzyko redukowania ambitnych celów środowiskowych. Tymczasem kryzys klimatyczny postępuje. Jak zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ, António Guterres, w 2021 roku kluczowe wskaźniki zmian klimatu osiągnęły rekordowe wartości. Zarówno ostatni COP 26 w Glasgow, jak i zbliżający się COP 27 w Egipcie mają jeden główny cel – zmaksymalizować i przyśpieszyć działania wynikające z podpisanych w 2015 roku Porozumień Paryskich.

mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland

W jaki sposób kształtować cele klimatyczne w świecie niestabilności, napięć i kryzysów? Jakie będą skutki pandemii i wojny w Europie – a przede wszystkim, jak przełożą się na warunki realizacji, dostępność narzędzi, hierarchizację celów polityki klimatycznej i zielonej transformacji? Czy można już mówić o wizji odbudowy niskoemisyjnej Ukrainy? Jak zmienia się globalna gospodarka surowcami i zasobami w dobie geopolitycznych perturbacji i ostrej globalnej konkurencji potęg ekonomicznych? Na te i inne pytania odpowiedzą prelegenci zaproszeni do zabrania głosu w czasie sesji inauguracyjnej np. Strategia dla Ziemi.

Ponadto uczestnicy zaproszeni do udziału w 21 sesjach dyskutować będą o stanowisku Europy podczas COP 27 i opowiedzą o jego głównych założeniach i wyzwaniach takich, jak: w jaki sposób zaspokoić rosnące potrzeby i skutecznie zapobiegać ubóstwu energetycznemu, czy odnawialne źródła energii są dostępne i wystarczająco wydajne, jak jednocześnie żywić społeczeństwo i dbać o środowisko, czym walczyć z globalnym problemem, jakim jest wszechobecny plastik?

Agenda dwudniowego spotkania obejmuje również zagadnienia takie, jak: biznes wobec zielonej rewolucji, ESG, technologie dla klimatu, zrównoważony transport, zielone budownictwo, miasta dla klimatu, zasoby wodne i retencja.

PRECOP 27 stworzy okazję do dyskusji o klimacie w wielu różnych kontekstach. Tuż przed ONZ-owskim szczytem rozmawiać będziemy na tematy, które stworzą grunt pod COP 27. Szereg think thanków, spotkań eksperckich i forów umożliwi uzgodnienie wspólnego stanowiska Polski podczas najważniejszego wydarzenia traktującego o zmianach klimatycznych. Zapraszam do rejestracji, temat jest istotny i wymagający zaangażowania biznesu i realnych działań już teraz.

mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP

Pełna agenda wydarzenia dostępna jest pod adresem: https://www.precop.pl/2022/pl/agenda/998/

Konferencja PRECOP 27 odbędzie się dniach 18-19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i poprzedzi przygotowania do Szczytu Klimatycznego w Egipcie. Spotkanie stanowi kontynuację tematów szeroko dyskutowanych na COP 24, który w 2018 roku odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wydarzenie zgromadziło 20 tysięcy osób z prawie 200 krajów członkowskich ONZ. Uczestnicy wzięli udział w ponad 2 120 spotkaniach i wydarzeniach towarzyszących.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) to arena takich wydarzeń jak: Europejski Kongres Gospodarczy, Intel Extreme Masters, Szczyt Cyfrowy ONZ (IGF 2021), Szczyt Antydopingowy (WADA 2019), Światowe Forum Miejskie (WUF 11) i wiele innych.

Organizatorami PRECOP 27 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

Więcej informacji na stronie precop.pl

źródło: materiały prasowe

Ochrona środowiska – dodatkowe informacje:
agenda 21, błękitna planeta Ziemia, czwarta przyroda, drzewa, ekosystem, filozofia Leave No Trace, kodeks (dekalog) podróżnika, Konwencję o zachowaniu różnorodności biologicznej, Konwencja Ramsarska, Konferencja sztokholmska ONZ, Konwencja Waszyngtońska CITIESLista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, mała retencja, mokradła, natura, Natura 2000 – obszary ptasie, obszary siedliskowe, obszary chronionego krajobrazu, ochrona bierna, ochrona czynna, ochrona przyrody, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, park ciemnego nieba, park krajobrazowy, park narodowy, pomnik przyrody, Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, renaturalizacja, rekultywacja, renaturyzacja, retencja, rezerwat, Szczyt Ziemi 1992 (Earth Summit 1992), środowisko, środowisko przyrodnicze (naturalne), środowisko antropogeniczne, środowisko sztuczne, środowisko zdegradowane, torfowisko, trzeci krajobraz, turystyka ekologiczna, użytki ekologiczne, Wildlife Selfie Code, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe

Wiedza ekologiczna – dodatkowe informacje:
aforyzmy ekologiczne
, biblioteka ekologa, biblioteka młodego ekologa, ekoprognoza, encyklopedia ekologiczna, hasła ekologiczne, hasztagi (hashtagi) ekologiczne, kalendarium wydarzeń ekologicznych, kalendarz ekologiczny, klęski i katastrofy ekologiczne, największe katastrofy ekologiczne na świecie, międzynarodowe organizacje ekologiczne, podcasty ekologiczne, poradniki ekologiczne, (nie) tęgie głowy czy też (nie) najtęższe umysły, znaki i oznaczenia ekologiczne

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Możesz również wypić ze mną wirtualną kawę! Dorzucasz się w ten sposób do kosztów prowadzenia portalu, a co ważniejsze, dajesz mi sygnał do dalszego działania. Nad każdym artykułem pracuję zwykle do późna, więc dobra, mocna kawa wcale nie jest taka zła ;-)

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Exit mobile version