ROCKWOOL ogłasza nowe cele związane z dekarbonizacją

ROCKWOOL ogłasza nowe cele związane z dekarbonizacją
@ materiały prasowe

ROCKWOOL we współpracy z Science Based Targets (SBTi) stawia sobie nowe cele związane z dekarbonizacją. Ich realizacja wzmocni pozycję ROCKWOOL jako firmy o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla.

ROCKWOOL, lider w produkcji wyrobów z wełny skalnej, ogłasza oparte na naukowych podstawach globalne cele dekarbonizacji, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Kluczowe elementy planów dekarbonizacj to m.in:

  • bezwzględna redukcja emisji gazów cieplarnianych z fabryk o 38% do 2034 roku – w stosunku do roku bazowego 2019
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu o 20% do 2034 roku – w stosunku do roku bazowego 2019

Napawa nas dumą to, że jesteśmy jedną z niewielu energochłonnych firm produkcyjnych, których podparte naukowo plany redukcji emisji zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę SBT. Te nowe cele opierają się na mocnych podstawach. Już teraz jesteśmy przedsiębiorstwem o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto. Choć niewiele firm może tak twierdzić, my uważamy, że to jeszcze za mało, i dlatego zaangażowaliśmy się w tę ambitną ścieżkę dekarbonizacji.

mówi dyrektor generalny Grupy ROCKWOOL Jens Birgersson

Science Based Targets jest wspólną inicjatywą CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF, których misją jest zwiększenie ambicji korporacyjnych w zakresie działań na rzecz klimatu przez mobilizowanie przedsiębiorstw do ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnych z opartymi na dowodach naukowych wymogami dotyczącymi ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5ºC/2°C w porównaniu z temperaturami sprzed ery przemysłowej.

Osiągnięcie tych celów redukcji emisji będzie ważnym krokiem w realizacji globalnych ambicji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Pokazując, że energochłonna firma produkcyjna może je osiągnąć, mamy nadzieję, że zainspirujemy innych do podjęcia działań, które pomogą stworzyć bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.

tłumaczy Jens Birgersson

Nowe zobowiązania w zakresie dekarbonizacji opierają się na istniejącym statusie ROCKWOOL jako przedsiębiorstwa z ujemną emisją dwutlenku węgla netto (CO2e). W całym okresie użytkowania izolacja budynków sprzedana przez ROCKWOOL w 2019 roku zapewni oszczędność 100-krotności węgla emitowanego podczas produkcji. Możliwość nieskończonego recyklingu wełny skalnej bez utraty jej właściwości użytkowych odróżnia ją również od materiałów budowlanych niepodlegających recyklingowi, które po zakończeniu eksploatacji musiałyby zostać zutylizowane, powodując emisję zanieczyszczeń. Recykling wełny skalnej w fabrykach ROCKWOOL przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla również tych związanych z produkcją.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy ROCKWOOL. Posiada 2 fabryki w Polsce – w Cigacicach i w Małkini. Zatrudnia ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe.

źródło: newseria.pl

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X