ROCKWOOL ogłasza nowe cele związane z dekarbonizacją

ROCKWOOL ogłasza nowe cele związane z dekarbonizacją
@ materiały prasowe

ROCKWOOL we współpracy z Science Based Targets (SBTi) stawia sobie nowe cele związane z dekarbonizacją. Ich realizacja wzmocni pozycję ROCKWOOL jako firmy o niskim poziomie emisji dwutlenku węgla.

ROCKWOOL, lider w produkcji wyrobów z wełny skalnej, ogłasza oparte na naukowych podstawach globalne cele dekarbonizacji, które zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).

Kluczowe elementy planów dekarbonizacj to m.in:

  • bezwzględna redukcja emisji gazów cieplarnianych z fabryk o 38% do 2034 roku – w stosunku do roku bazowego 2019
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia produktu o 20% do 2034 roku – w stosunku do roku bazowego 2019

Napawa nas dumą to, że jesteśmy jedną z niewielu energochłonnych firm produkcyjnych, których podparte naukowo plany redukcji emisji zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez inicjatywę SBT. Te nowe cele opierają się na mocnych podstawach. Już teraz jesteśmy przedsiębiorstwem o ujemnej emisji dwutlenku węgla netto. Choć niewiele firm może tak twierdzić, my uważamy, że to jeszcze za mało, i dlatego zaangażowaliśmy się w tę ambitną ścieżkę dekarbonizacji.

mówi dyrektor generalny Grupy ROCKWOOL Jens Birgersson

Science Based Targets jest wspólną inicjatywą CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF, których misją jest zwiększenie ambicji korporacyjnych w zakresie działań na rzecz klimatu przez mobilizowanie przedsiębiorstw do ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnych z opartymi na dowodach naukowych wymogami dotyczącymi ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5ºC/2°C w porównaniu z temperaturami sprzed ery przemysłowej.

Osiągnięcie tych celów redukcji emisji będzie ważnym krokiem w realizacji globalnych ambicji zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Pokazując, że energochłonna firma produkcyjna może je osiągnąć, mamy nadzieję, że zainspirujemy innych do podjęcia działań, które pomogą stworzyć bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.

tłumaczy Jens Birgersson

Nowe zobowiązania w zakresie dekarbonizacji opierają się na istniejącym statusie ROCKWOOL jako przedsiębiorstwa z ujemną emisją dwutlenku węgla netto (CO2e). W całym okresie użytkowania izolacja budynków sprzedana przez ROCKWOOL w 2019 roku zapewni oszczędność 100-krotności węgla emitowanego podczas produkcji. Możliwość nieskończonego recyklingu wełny skalnej bez utraty jej właściwości użytkowych odróżnia ją również od materiałów budowlanych niepodlegających recyklingowi, które po zakończeniu eksploatacji musiałyby zostać zutylizowane, powodując emisję zanieczyszczeń. Recykling wełny skalnej w fabrykach ROCKWOOL przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla również tych związanych z produkcją.

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jest częścią Grupy ROCKWOOL. Posiada 2 fabryki w Polsce – w Cigacicach i w Małkini. Zatrudnia ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe.

źródło: newseria.pl

Zrównoważony rozwój – dodatkowe informacje:
Agenda 21, air-commerce, biologiczny potencjał Ziemi, carsharing, Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs), cleantech, cykl życia produktu (Life Cycle Assesment LCA), czynniki ESG, degrowth (postwzrost), dekarbonizacja gospodarki (przemysłu), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Dzień długu ekologicznego, efektywność energetyczna, ekologiczna dystrybucja, ekonomia ekologiczna, ekonomia subskrypcji, ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Europejski Zielony Ład (European Green Deal), Fit for 55, ekologiczna wysyłka i dostawa towarów, ekoprojekt, ekoprojektowanie, greentech, gospodarka niskooemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), greenwashing (ekościema, ekomanipulacja, zielone kłamstwo), inteligentna wieś (smart village), kryteria ESG, Less waste, Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS), neutralność klimatyczna (net-zero), normy środowiskowe z serii ISO 14000 14001 26000, opakowanie ekologiczne (zielone opakowanie) (green packaging, sustainable packaging), paperless, Społeczna Odpowiedzialności Biznesu (CSR), produkty ekologiczne, Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Ranking Best Global Green Brands, REPowerEU, sparing economy, ślad ekologiczny (ecological footprint), ślad środowiskowy (environmental footprint), ślad węglowy (carbon footprint), ślad wodny (water footprint), transformacja energetyczna, United Nations Environment Programme (UNEP), Zero Waste, zielona gospodarka (green economy), zielone inwestycje, zielona rewolucja, zielona transformacja, zielone miejsca pracy – zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs), zielone certyfikaty dla budynków (BREAM, LEED), zielone technologie, zielone trendy, zielone zarządzanie, zielony marketing – green (eco) marketing, zielony wzrost (green growth), znaki i oznaczenia ekologiczne, zrównoważone miasto, zrównoważony rozwój (sustainable development

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top