Raport Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Trzecia część szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)

Raport Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Trzecia część szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Pixabay / @ Medi2Go

Szacujemy, że gdyby udało się zatrzymać wzrost temperatury globalnej na poziomie 1,5 st. C, globalny PKB spowolniłby o ok. 0,04 % – zauważa dr Jan Witajewski-Baltvilks z Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z autorów III części 6 raportu opublikowanego przez IPCC.

Raport Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, stanowi trzecią część szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Zespół ten – w którego skład wchodzą naukowcy niemal z 300 krajów – został powołany w 1988 r. przez ONZ dla oceny przyczyn i skutków zmian klimatu. Swoje raporty IPCC przedstawia co 5-7 lat.

Nad szóstym raportem pracowały trzy grupy robocze. Pierwsza z nich skupiała się na analizie literatury naukowej dotyczącej podstaw naukowych: Physical Science Basis. Ta grupa opublikowała najnowsze ustalenia w sierpniu 2021 roku. Druga grupa robocza skupiała się na konsekwencjach zmian klimatu, adaptacji i zagrożeniach: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Wyniki prac tego zespołu zostały opublikowane 28 lutego 2022 roku. Trzecia grupa robocza opracowała materiały dotyczące sposobów ograniczania zmian klimatu: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change.

Praca tej grupy została opublikowana 4 kwietnia. „Bez natychmiastowego i głębokiego cięcia emisji gazów cieplarnianych, obejmującego wszystkie sektory gospodarki, ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 st. C jest poza zasięgiem.

mówi przewodniczący III grupy roboczej, prof. Jim Skea z Imperial College London

Zaznacza, że nad publikacją pracowało w formie wolontariatu 278 autorów z 65 krajów. W trakcie pracy naukowcy udzielili odpowiedzi na 60 000 komentarzy. Z najważniejszych ustaleń wynika, że w latach 2010-2019 średnia, roczna emisja gazów cieplarnianych osiągnęła najwyższy poziom w historii. Emisja gazów w 2019 roku była o 12% wyższa niż w roku 2010 i 54 % wyższa niż w 1919 roku.

Zdecydowanie nie jesteśmy na ścieżce ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1,5 st. C.

alarmuje prof. Skea

Zaznacza również, że zauważalny jest wzrost inicjatyw poszczególnych państw i miast w kierunku walki ze skutkami zmian klimatu. 826 miast i 103 regiony ustaliły daty transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i walki z deforestacją. 56 krajów wprowadziło rozwiązania prawne mające na celu redukcję lub uniknięcie emisji gazów, co przekłada się na pokrycie połowy globalnej emisji gazów. Jednak działania te są ciągle niewystarczające.

Niekwestionowanym sukcesem w kierunku ochrony planety przed skutkami zmian klimatu jest spadek ceny zastosowania energii odnawialnej (energii słonecznej, wiatrowej i baterii).

Dr Jan Witajewski-Baltvilks, kierownik Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej UW i jeden z autorów III części raportu tłumaczy, że zgromadzona literatura naukowa pozwoliła na obliczenie matematyczne dotyczące spadku poziomu gospodarczego, jeśli wszystkie kraje zdecydują się na transfer gospodarek w kierunku zeroemisyjnym.

Dekarbonizacja nie będzie wiązała się ze wzrostem gospodarczym. Będzie to raczej niewielkie spowolnienie. Szacujemy, że gdyby udało się zatrzymać wzrost temperatury globalnej na poziomie 1,5 st. C, skutkowałoby to spowolnieniem gospodarczym na poziomie 0,04%.

zauważa dr Witajewski-Baltvilks

Przedstawia przy tym trzy rodzaje nowoczesnych technologii, które pomogą gospodarkom walczyć z emisjami gazów, ale mają też swoje skutki uboczne: LVC (Local Value Creation) – inaczej zalesianie; BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and storage) – polega na uprawie roślin energetycznych; DAC (Direct Air Capture) – to urządzenia mające zdolność wychwytywania CO2 z atmosfery.

Zarówno zalesianie, jak i uprawa roślin energetycznych, wymaga bardzo dużo przestrzeni. W rezultacie ograniczamy miejsce na uprawy, z których powstaje jedzenie. To oznacza wzrost cen żywności w przyszłości. Technologia DAC zużywa natomiast bardzo dużo energii elektrycznej, co może skutkować wzrostem cen energii elektrycznej.

ostrzega naukowiec

Da się ograniczyć skutki uboczne nowych technologii. Ważny jest czas, jaki poświęcimy na transformację. Im później wycofamy się z paliw kopalnych, tym bardziej uzależnimy się od nowych technologii, które nie są niewinne. Żeby zmniejszyć uzależnienie od wymienionych technologii, gospodarki na całym świecie musiałyby zrealizować strategię zeroemisyjną do 2060 roku

podsumowuje Witajewski-Baltvilks

Dr Jan Witajewski-Baltvilks zwrócił uwagę, że nad tekstem 16 rozdziału III części raportu IPCC, pracowała również dr hab. Karolina Safarzyńska z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego – choć nie ma jej w oficjalnym zestawieniu autorów.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Dziękuję, że przeczytałaś/eś powyższe informacje/zestawienie/artykuł do końca. Jeśli cenisz sobie zamieszczane przez portal treści zapraszam do wsparcia serwisu poprzez Patronite.

Chcesz podzielić się ciekawym newsem lub zaproponować temat? Skontaktuj się pisząc maila na adres: informacje@wlaczoszczedzanie.pl

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej portalu Włącz oszczędzanie

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X