Raport 2019 PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w liczbach

Raport 2019 PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w liczbach

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przygotowało czwartą edycję Raportu Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2019. PLGBC prowadzi bazę budynków certyfikowanych w obecnych w Polsce międzynarodowych systemach certyfikacji: BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL, a raport jest analizą rocznych zmian na rynku zielonych, certyfikowanych obiektów w naszym kraju.

Tegoroczny Raport PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach podsumowuje okres pomiędzy marcem 2018 roku a marcem 2018 roku. Mapa Polski zapełnia się zrównoważonymi budynkami. Co roku przybywa certyfikowanych inwestycji, a zrównoważone podejście do projektowania, budowy i eksploatacji budynku staje się coraz powszechniejsze. Polska pozostaje liderem certyfikacji w Europie Środkowo-Wschodniej (51% certyfikowanych obiektów z całego regionu znajduje się na terenie naszego kraju).

Najbardziej reprezentatywną daną obrazującą stan zaawansowania polskiego zrównoważonego budownictwa jest powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów, która osiągnęła już prawie 14 mln m2 .

Liderem zestawienia jest BREEAM z prawie 74% udziałem, kolejne systemy to LEED: prawie 23%, DGNB 2%, WELL 1%, a HQE 0,8%. Wart podkreślenia jest roczny wzrost liczby budynków, który osiągnął 29% (rok wcześniej było to 23%). Liczba ta obrazuje wyraźną dynamikę wzrostu powszechności stosowania certyfikacji. W kontekście historycznego rozwoju certyfikacji w Polsce (pierwszy budynek został certyfikowany w 2010 roku) liczba 648 obiektów jest imponująca.

Można zaobserwować, że ciężar zainteresowania rynku przenosi się z rozwiązań dotyczących samego budynku i kosztów jego eksploatacji (np. zużycie energii czy wody) na kwestie dobrostanu i zdrowia ludzi. Rośnie zainteresowanie certyfikacją WELL oraz obszarami dotyczącymi zagadnień health wellbeing ujętymi w BREEAM oraz LEED.

Zmiany zachodzące na polskim rynku nieruchomości certyfikowanych zaobserwowane w ciągu ostatniego roku, to przede wszystkim duży wzrost zainteresowania certyfikacją mieszkaniową. Inwestycji takich, na tle biurowych, jest wciąż relatywnie niewiele, jednak dynamika wzrostu pozwala przypuszczać, że certyfikowanych, zrównoważonych mieszkań będzie przybywać.

Na koniec 2018 roku w Polsce było dostępnych 10,3 mln m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Z tego aż 67% stanowi powierzchnia certyfikowana. W analizie wyłącznie dla terenu Warszawy, wskaźnik ten wzrasta do 80%. Można więc śmiało stwierdzić, że w Warszawie nie powstają już niecertyfikowane obiekty biurowe. Jest to wynik, którym można się pochwalić w dowolnym miejscu na świecie.

W zeszłym roku po raz pierwszy Raport PLGBC wskazał stosunek certyfikowanej powierzchni handlowej do nowoczesnej powierzchni handlowej ogółem – wyniósł on 33%. Na koniec roku 2018 Polska dysponowała 12,12 mln m2 nowoczesnej powierzchni handlowej, z czego aż 37% stanowiły obiekty certyfikowane. W tej branży również obserwujemy więc tendencję wzrostową w kierunku certyfikacji.

Zgodnie z przewidywaniami, w kwestii liczby certyfikacji wyraźnie widać wzmocnienie się sektora biurowego, handlowego i przemysłowego. Pozostaje nam wytypować kolejny sektor, który w nadchodzących latach będzie starał się nadrobić zaległości w stosunku do wspomnianej pierwszej trójki. W mojej ocenie, oprócz godnych zauważenia obiektów hotelowych, na szczególną uwagę zasługuje rynek budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

PLGBC podjęło już starania, aby oprócz regularnych publikacji branżowych, podstawowe informacje o zrównoważonym budownictwie docierały również do prasy ogólnej, opiniotwórczej czy też life-stylowej. To właśnie działania informacyjne docierające do przyszłych użytkowników tych mieszkań są najważniejsze w kształtowaniu zainteresowania i popytu na takie mieszkania czy apartamenty, a prognozy płynące od liderów rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości.

podsumowuje Rafał Schurma, Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Premiera Raportu PLGBC Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach 2019 odbyła się podczas 11. edycji Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem, w dniu 16 kwietnia br. w Textorial Park w Łodzi.

Informacja o organizacji:
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową non-profit, mającą na celu wspieranie sektora budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Głównym celem PLGBC jest rozwijanie procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

PLGBC jest jedną z blisko 70 organizacji green building councils działających na całym świecie, skupionych w ramach World Green Building Council. W Polsce jest platformą zrzeszającą firmy, instytucje oraz ekspertów, którym bliska jest idea zielonego budownictwa.

źródło: plgbc.org.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top