Psychologowie z UW apelują o upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatu

Członkowie Rady Wydziału Psychologii UW apelują o upowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatu
Pixabay / @ Tmiusu / CC0

O podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych, a także o zapoczątkowanie szerokiej dyskusji naukowej z tym związanej, zaapelowali do środowiska akademickiego członkowie Rady Wydziału Psychologii UW.

Naukowcy od dawna alarmują, że ocieplenie klimatu spowodowane działaniami człowieka stanowi poważne niebezpieczeństwo dla przyszłości ludzi i środowiska. Wśród konsekwencji bezpośrednich wymieniają nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, np. huraganów, suszy, powodzi czy fal upałów.

Pośrednie skutki dotyczą zdrowia ludzi, środowiska i szeroko rozumianej gospodarki. Ryzyka związane z globalnym ociepleniem dotyczą m.in. takich zagrożeń, jak utrata miejsc do życia i śmierć milionów ludzi oraz wymieranie gatunków na masową skalę.

Dla zapobieżenia najgroźniejszym konsekwencjom zmian klimatu kluczowa jest powszechna akceptacja wiedzy naukowej. Jej odrzucanie, wciąż często obserwowane w przestrzeni publicznej, może opóźnić wdrożenie pilnych i koniecznych rozwiązań. Zaprzeczanie problemowi zmian klimatu jest także wyrazem problemu utraty społecznego zaufania do nauki, do wartości rozumu i wiedzy, jest zatem sprawą ważną dla całej społeczności akademickiej.

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża swoje wsparcie dla naukowców zajmujących się tematem zmiany klimatu na Ziemi. Ich stanowisko zawarte jest między innymi w deklaracji Komitetu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

napisano w deklaracji

Rada Wydziału Psychologii UW zwraca uwagę na to, że zmiany klimatu stanowią problem, który wymaga rozwiązań na poziomie środowiskowym, ale też społeczno-kulturowym.

Powszechna akceptacja wiedzy naukowej jest kluczowa, by przeciwdziałać najgroźniejszym konsekwencjom kryzysu klimatycznego – podkreślają przedstawiciele rady, apelując do całej społeczności naukowej o nadanie najwyższego priorytetu zmianom klimatu i podjęcie wszelkich możliwych działań w tej sprawie.

Zaapelowali m.in. o upowszechnianie wiedzy na temat wyników badań w obszarze zmian klimatycznych oraz uwzględnianie tych zagadnień w pracy naukowej prowadzonej we wszystkich dyscyplinach.

Przykładowo psychologowie już teraz przewidują poważne konsekwencje, jakie za sobą pociągną zmiany klimatu, w tym narastanie fali lęku w populacji ogólnej i nasilanie się objawów stresu pourazowego na skutek częstych katastrof naturalnych. W psychologii badane są również takie zjawiska jak zaprzeczanie zmianom klimatycznym czy lęk z nimi związany.

napisali członkowie Rady Wydziału Psychologii UW

Deklaracja zawiera także postulat podjęcia szerokiej dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim i w całym środowisku polskich naukowców wszystkich dyscyplin na temat możliwości podjęcia działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz przygotowanie się na ich konsekwencje.

Deklarację w sprawie zmian klimatu przyjęła Rada Wydziału Psychologii UW, a 5 czerwca poparł ją Senat UW. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument uchwalony na uniwersytecie w Polsce.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top