Przyszłość Polski według przeglądarki Google

Przyszłość Polski według przeglądarki Google
Pixabay / @ GDJ

Czy polska opuści Unię Europejską, kiedy emerytury sięgną 21 tys. PLN, a poziom Bałtyku podniesie się o 2 metry? Czy dożyjemy czasów Cyberpunka i kiedy polska gospodarka wyprzedzi niemiecką? Kiedy wyłowimy ostatnią rybę i przyjdzie nam mierzyć się z ogromnymi upałami i suszą? Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością (PTSP) przeanalizowało prognozy dotyczące przyszłości naszego kraju znalezione w przeglądarce Google. Specjaliści zestawili je w wyjątkowym raporcie, który przedstawia jak może wyglądać nasze życie do roku 2100.

Kształt przyszłości nurtował ludzi od zawsze. Dzisiaj do dyspozycji specjalistów, którzy chcą wiedzieć co spotka ich w przyszłości jest coraz więcej danych oraz narzędzi do ich badania. Dlatego studia nad przyszłością (ang. futures studies) są dyscypliną badawczą, która systematyzuje, porównuje i stosuje teorie oraz praktyczne metody analizy możliwych wariantów przyszłości, aby wesprzeć świat polityki i biznesu w podejmowaniu dobrych decyzji.

Przedmiotem najnowszych badań PTSP były dostępne w internecie prognozy dotyczące wielu aspektów zarówno życia społecznego, gospodarki, zmian klimatycznych, jak i pokoju w Europie i na świecie. Wyniki złożonych analiz zbioru ponad 150 prognoz znalezionych w wynikach wyszukiwania Google zostały zebrane w zaprezentowanym raporcie.

Raport Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością

Według wyszukiwarki Google:

do roku 2030:

 • zakończy się budowa pierwszej elektrowni jądrowej
 • powstanie sieć stacji tankowania wodorem
 • liczba Polaków będzie o 2,5 mln osób niższa
 • co trzeci dorosły Polak będzie otyły

do roku 2040:

 • całkowity majątek Polaków wzrośnie o 70%
 • polski PKB na osobę będzie o 12,8% przekraczać poziom unijny
 • jednym ze scenariuszy jest „rozpad UE …”, który oznacza pogrążenie świata w chaosie przez dziesiątki lat i zatrzymanie procesu globalizacji

do roku 2050:

 • wyłowimy ostatnią rybę
 • Polska ma znaleźć się w pierwszej piątce najstarszych społeczeństw w Unii Europejskiej
 • śmiertelność w wypadkach spadnie wielokrotnie dzięki pojazdom autonomicznym, tak jak liczba korków
 • Polska może osiągnąć redukcję emisji w energetyce na poziomie ok. 70% względem roku 1990
 • Polska znajdzie się poza czołową dwudziestką najsilniejszych gospodarek świata, a w zestawieniu pojawią się nowe kraje, takie jak Wietnam czy Nigeria

do roku 2060:

 • Polska będzie liczyła nieco ponad 33 mln mieszkańców, wśród których 14% (prawie 4 miliony) będą stanowić cudzoziemcy, w tym drugie pokolenie imigrantów
 • emerytury w Polsce – i to już przy uwzględnieniu podwyższonego wieku emerytalnego – wyniosą 29% ostatniej płacy i będą należały do najniższych w UE
 • nastąpi kres energetyki węglowej w Polsce
 • polscy pracodawcy będą potrzebować 2-3 milionów imigrantów

do roku 2070:

 • mamy osiągnąć neutralność klimatyczną netto
 • przyjdzie nam mierzyć się z ogromnymi upałami i suszą,

do roku 2080:

 • Polska dożyje czasów Cyberpunka
 • będziemy otrzymywać 20 tys. zł emerytury i to co miesiąc
 • populacja Polski spadnie do 30,3 mln osób

do roku 2090:

 • wiele średnich miast Polski dotknie coraz poważniej zjawisko depopulacji, które może skutkować ich całkowitym wyludnieniem

do roku 2100:

 • w Polsce ma mieszkać niespełna 15,5 mln Polaków
 • poziom Bałtyku wzrośnie o dwa metry
 • Polska ma być 44. gospodarką na świecie, dla porównania obecnie 44. gospodarką na świecie jest Wietnam.

Nas, jako ekspertów w dziedzinie studiów nad przyszłością, interesują nie tylko wyniki badań naukowych, najnowsze wynalazki i trendy technologiczne, ale również to, co ludzie myślą o przyszłości i jak ją sobie wyobrażają. Nadzieje i lęki związane z przyszłością, nawet wyrażane w żartobliwej formie, mają duży wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy dziś. Dotyczy to w równym stopniu statystycznego Kowalskiego, jak i prezesa dużej firmy czy polityka.

mówi Kacper Nosarzewski, ekspert PTSP

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością powołano do życia w 2011 roku. Skupia ono ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego planowania. Działamy zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat).

Podstawowym celem i misją PTSP jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem i odpowiedzialnym planowaniem w różnych dziedzinach gospodarki i nauki. Specjaliści towarzystwa zajmują się też rozwojem technologii, gospodarowaniem zasobami oraz rozpowszechnianiem informacji na temat wartościowych inicjatyw w dziedzinie studiów nad przyszłością i foresightu. Tym samym zwiększają znajomość najnowszych osiągnięć nauki i podnoszą ogólny poziom wiedzy o teraźniejszości i trendach, które kształtować mogą przyszłość. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z polskim oddziałem organizacji The Millennium Project – firmą 4CF, a także realizuje projekty w partnerstwie z UNESCO i instytucjami świata nauki.

źródło: Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Exit mobile version
X