Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza widziany oczami Polaków

Problem smogu i zanieczyszczenia powietrza widziany oczami Polaków
Pixabay / @ KlausHausmann

Czy zanieczyszczenie powietrza i smog są poważnym problemem w Polsce? Prawie połowa Polaków deklaruje, że tak – wynika z trzeciej edycji badania EKOBAROMETR Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.

W dobie nieustających niepokojów związanych z pandemią koronowirusa wiele innych kwestii jest marginalizowanych, mimo że mają realny wpływ na nasze życie. Na przykład, zanieczyszczenie powietrza i smog stają się coraz bardziej poważnymi problemami w Polsce. Chcąc poznać opinię Polaków na ten temat, Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research wzbogaciła trzeci pomiar (październik 2020) cyklicznego projektu EKOBAROMETR o kwestie dotyczące zanieczyszczenia powietrza i smogu w Polsce. Ponadto, aby przeanalizować zjawisko w dłuższej perspektywie te same pytania zadano także w cotygodniowym badaniu omnibusowym OmniWatch48 (styczeń 2021).

Problem zanieczyszczenia powietrza a miejsce zamieszkania

Z najnowszych danych wynika, że 46% Polaków uważa, że zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Odsetek ten od października 2020 roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Mimo tego, zauważalny jest bardzo duży wzrost, aż o 16 p.p., odsetka osób zamieszkujących miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, które uważają zanieczyszczenie powietrza i smog za bardzo poważny problem. Obecnie taką opinię wyraża 37% mieszkańców bardzo dużych miast, a w październiku 2020 roku było to 21%.

Problem zanieczyszczenia powietrza a miejsce zamieszkania
Problem zanieczyszczenia powietrza a miejsce zamieszkania / @ SW Research

Zdania Polaków dotyczące tego czy zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w Polsce są podzielone. Z pewnością wpływa na to duże zróżnicowanie poziomu zanieczyszczeń w różnych regionach kraju.

Zauważyliśmy znaczącą korelację między wielkością zamieszkiwanej miejscowości, a percepcją zanieczyszczenia powietrza. Odsetek osób wskazujących, że smog i zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania jest znacznie wyższy dla mieszkańców bardzo dużych miast niż wśród osób z mniejszych miejscowości.

komentuje Adrian Wróblewski, Dyrektor Działu Analiz SW Research

Smog i zanieczyszczone powietrze a zdrowie

Polacy jako skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem najczęściej wskazują podrażnienie gardła, krtani lub tchawicy (34% – październik 2020, 29% – styczeń 2021), podrażnienie spojówek (27%), a także ciągłe zmęczenie (25% – październik 2020, 27% – styczeń 2021). Czterech na dziesięciu badanych nie zauważa negatywnego wpływu smogu na swoje zdrowie i samopoczucie.

W celu ochrony siebie i swoich najbliższych przed zanieczyszczonym powietrzem Polacy najczęściej podejmują się takich działań jak: posiadanie w domu roślin oczyszczających powietrze (30% – październik 2020, 22% – styczeń 2021), pozostawanie w domu, gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest wysoki (25% – październik 2020, 24% – styczeń 2021), a także unikanie aktywności fizycznej na powietrzu (22% – październik 2020, 23% – styczeń 2021). Odsetek osób, które nie podejmują żadnych działań w celu ochrony przed smogiem wzrósł o 6 p.p. w odniesieniu do wyników z zeszłego roku (33% – październik 2020, 39% – styczeń 2021).

Dolegliwości wywołane słabą jakością powietrza w naszym kraju dotyczą części Polaków i wymuszają podjęcie pewnych kroków, które z jednej strony umożliwią ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem, a z drugiej są uciążliwe w życiu codziennym. Przykładem może być pozostanie w domu, gdy wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jest wysoki, a także unikanie aktywności fizycznej na powietrzu.

zauważa Wróblewski

O projekcie
Projekt EKOBAROMETR to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Badanie ma charakter cykliczny (trackingowy). Prezentowane wyniki pochodzą z Pomiaru III EKObarometru zrealizowanego metodą wywiadów on-line (CAWI) przez SW Research (13-29.10.2020), a także ze styczniowego OmniWatch48 (19-20.01.2021).

źródło: SW Research

Przydatne informacje

Ekoprognoza czyli prognoza zanieczyszczenia powietrza w Polsce i na świecie

Ekoprognoza
Aktualna prognoza pogody na całym świecie. Interaktywne mapy zagrożeń podtopieniami terenów nadmorskich w związku ze zmianami klimatu. Prognoza zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, środowiska dla Polski, Europy i Świata. Alarmy smogowe, wyniki on-line pomiarów jakości powietrza dla polskich miast i województw.

Podstawowe informacje na temat smogu

Podstawowe informacje na temat smogu
Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza, najczęściej spowodowanych działaniem ludzi, oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych np. dużej wilgotności powietrza, wyżowej, bezwietrznej pogody.

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie kobiet w ciąży, dzieci i dorosłego człowieka
Zanieczyszczone powietrza wpływa na zdrowie człowieka powodując wiele dolegliwości układu oddechowego i krwionośnego. Szkodliwe substancje drażnią śluzówkę nosa, jamę ustną, krtań, oskrzela, płuca i w ten sposób może dojść do uszkodzenia tych narządów.

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczony powietrzem

Jak się chronić przed smogiem i zanieczyszczonym powietrzem
Zagrożone zanieczyszczonym powietrzem są szczególnie dzieci, osoby o obniżonej odporności, przewlekle chore, oraz w podeszłym wieku. Zobacz 14 sprawdzonych sposobów na to jak chronić siebie i dziecko przed smogiem.

Rośliny w walce ze smogiem i zanieczyszczonym powietrzem

Wpływ terenów zielonych w mieści na zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie jego mieszkańców
Rośliny w mieście pomagają walczyć ze smogiem, zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i zjawiskiem zwanym miejską wyspą ciepła. Zatrzymują wodę, zwiększają retencję, zapobiegają przesuszaniu gleby. Wprowadzają poczucie spokoju, wytchnienia, redukują stres.

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu

Rośliny doniczkowe oczyszczające powietrze w domu
Rośliny w wyniku fotosyntezy pobierają z powietrza dwutlenek węgla, oddając życiodajny tlen. Neutralizują dwutlenek siarki i metale ciężkie. Wychwytują cząsteczki pyłów i sadzy oraz substancje gazowe z powietrza. Zobacz listę roślin doniczkowych które najskuteczniej oczyszczają powietrze w domu.

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?

Jak chronić się przed alergią na pyłki roślin wiatropylnych, czyli pyłkowicą?
Z roku na rok rośnie liczba osób uczulonych na różne alergie, w tym pyłki roślin wiatropylnych. Zmiany klimatu oraz coraz łagodniejsze zimy sprawiają, że silne pylenie wydłuża się rozpoczynając już w lutym i jest znacznie cięższe dla alergików.

Ozon i ozonosfera

Ozon i ozonosfera
Ozon to alotropowa odmiana tlenu występująca w postaci trójatomowych cząsteczek O3. Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze na wysokości 10-50 km tworząc warstwę zwaną ozonosferą. Jest to warstwa tak cienka, że gdyby ją ścisnąć to miałaby grubość około 3 mm.

Co oznacza pojęcie transportu

Podstawowe informacje na temat transportu
Transport to w prostych słowach przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków transportu. Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie.

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne źródła energii
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top