Prezydent Warszawy mianowany przedstawicielem Komitetu Regionów w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę

Prezydent Warszawy mianowany przedstawicielem Komitetu Regionów w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę
Pixaby / @ mati-foto

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został mianowany przedstawicielem Komitetu Regionów w Radzie Politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę, które jest ruchem na rzecz klimatu. To miasta odczują najbardziej negatywne skutki zmian klimatycznych.

Porozumienie Burmistrzów to największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast, który powstał w Europie. Obecnie skupia ona pond 10 tys. jednostek administracji lokalnej i regionalnej z 61 krajów, w tym 80 sygnatariuszy z Polski.

Miasta odgrywają wielką rolę w walce ze zmianą klimatu, ponieważ skupiają bardzo duży odsetek mieszkańców – w Polsce blisko to 60% – oraz konsumują większość produkowanej energii, bo ok. 70%. To miasta odczują najbardziej negatywne skutki zmian klimatycznych. Jako Warszawa jesteśmy członkiem Porozumienia Burmistrzów oraz C40 i dobrowolnie zobowiązaliśmy się do redukcji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 roku.

podkreśla Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Grupa C40 to sieć 97 największych miast na świecie służąca działaniom na rzecz klimatu. Reprezentują one ponad 700 milionów światowej populacji i jedną czwartą globalnej gospodarki. Wszystkie tworzące ją miasta zobowiązały się do zasadniczej redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku.

Jak wyjaśnia prezydent stolicy, drogę dojścia do tego celu redukcji władze miasta zawrą w „Planie działań dla zielonego miasta” (Green City Action Plan)”, którą opracowują we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz C40.

Do opracowywania planu włączamy też warszawianki i warszawiaków, którzy teraz uczestniczą w panelu obywatelskim. Wypracowane przez mieszkańców rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej Warszawy oraz udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym stolicy zawrzemy w naszych kierunkach działania.

mówi Rafał Trzaskowski

Zdaniem samorządowca, konieczne jest nie tylko odejście od węgla – w miastach musimy pracować m.in. nad termomodernizacją budynków, aby optymalizować zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a także zwiększać udział ekologicznych źródeł ciepła.

Prezydent Warszawy zwróca uwagę, że istotne jest także przemyślane zarządzanie miejską infrastrukturą.

Przykładowo, w stolicy wymieniamy oświetlenie na energooszczędne i stawiamy na rozwój elektromobilności. Korzystamy z dobrych praktyk innych samorządów UE. To ważne, byśmy działali spójnie i razem, ponieważ kryzys klimatyczny dotyczy całej Europy.

zaznaczaTrzaskowski

Deklaruje, że jako członek rady politycznej Porozumienia Burmistrzów na Europę, będzie wpływał na organizację tak, aby jej działania były zgodne z celami, takimi jak: budowania presji na władze krajowe, aby włączały samorządy w dyskusję oraz decyzje dotyczące polityki klimatycznej i energetycznej, prowadzenie stałego dialogu z instytucjami unijnymi na temat potrzeb i wyzwań samorządów w obszarze polityki klimatycznej oraz wpieranie miast w ich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Do priorytetów prezydenta Warszawy należy ponadto bezpośredni dostęp do funduszy na zieloną transformację dla władz lokalnych i samorządowych oraz przywrócenie wzrostu gospodarczego w oparciu m.in. o tę transformację, jak również tworzenie zrównoważonych, zielonych miejsc pracy. Wśród istotnych obszarów wymienił także budowanie świadomości nt. zmian klimatycznych wśród obywateli i włączanie ich w kształtowanie polityki klimatycznej, termomodernizację budynków oraz elektryfikację transportu publicznego, a także wsparcie i pomoc techniczną dla szczególnie narażonych miast i regionów.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X