Powstał Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – KLIMAT I ŚRORODOWISKO

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – KLIMAT I ŚRORODOWISKO
Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – KLIMAT I ŚRORODOWISKO

Gabinet Cieni BCC oczekuje włączenia Polski do Europejskiego Zielonego Ładu oraz uchwalenia Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku.

Poprzedni rok w obszarze środowiskowym, zdominowany był radykalnymi, rządowymi zmianami organizacyjnymi. Ponieważ wynikały wyłącznie z potrzeb politycznych, nie wpłynęły pozytywne na sposób zarządzania jakością środowiska w Polsce.

mówi Ryszard Pazdan, minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Nasz kraj był i nadal jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie i to w zasadzie we wszystkich komponentach środowiska. Również gospodarka odpadami jest naszą achillesową piętą. Pomimo szeregu zmian prawnych, szczególnie po „aferze pożarowej”, stan ten w niewielkim stopniu uległ poprawie. Na dodatek wzrosła szara strefa, która obecnie jest prawie dwukrotnie większa niż średnio w Europie. Mamy bardzo ułomny system gromadzenia informacji o odpadach (BDO). Dotyczy to przede wszystkim korzystania z danych i ich analizy w czasie rzeczywistym nie mówiąc już o monitorowaniu przepływu, śledzenia drogi odpadów oraz optymalizacji procesu sprawozdawczości. Gospodarczy Gabinet Cieni wyjątkowo negatywnie ocenia jednostronne zdystansowanie się polskiego rządu od programu „Europejski Zielony Ład” którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku.

wyjaśnia minister środowiska w Gabinecie Cieni BCC

Na realizację zadań tego projektu przeznaczono znakomitą większość środków unijnych, zarówno budżetowych jak i z europejskiego instrumentu odbudowy. Nie można jednak nie zauważyć wielu programów rządowych takich jak np. „czyste powietrze”, „mój prąd” czy też „stop smog” które uruchomiły lawinę instalacji prosumenckich. Dość powiedzieć, że w ciągu roku zbudowano przede wszystkim na dachach domów jednorodzinnych dużą elektrownię z odnawialnych źródeł energii o mocy
prawie 2 GW. Nie można również nie dostrzec wielu działań samorządowych związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

podsumowuje minister środowiska w Gabinecie Cieni BCC

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club to think tank powołany w kwietniu 2012 roku, aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości, rekomendować zmiany sprzyjające rozwojowi kraju, wzrostowi gospodarczemu i konkurencyjności polskich firm. W skład gabinetu wchodzą wybitni, gospodarczy fachowcy, z których wielu piastowało w przeszłości funkcje publiczne.

Więcej informacji: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/gospodarczy-gabinet-cieni/

Opracowanie jest elementem Raportu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC w IV kwartale 2020 roku.

źródło: materiały prasowe

Globalne i lokalne zagrożenia ekologiczne

Błękitna Planeta Ziemia

Dlaczego należy chronić Ziemię
Ziemia to błękitna perła w przestrzeni i cudowny, wrażliwy świat. Obecnie nasza żywa planeta znajduje się w krytycznym momencie ewolucji. Jeden z jej gatunków, MY czyli CZŁOWIEK, zagraża zakłóceniem i wyczerpaniem systemów podtrzymujących życie.

Antropocen czyli epoka człowieka

Antopocen – nowa epoka w historii Ziemi
Rozpoczęła się nowa epoka w historii Ziemi czyli Antropocen. Według naukowców jest ona zdominowana poprzez działania człowieka, a nie przez aktywność geologiczną.

Dziura ozonowa

Dziura ozonowa
Dziura ozonowa to zjawisko ubytku ozonu stratosferycznego nad niektórymi obszarami Ziemi.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska
To obecność substancji niepożądanych w stanie ciekłym lub gazowym, w powietrzu, wodzie, glebie, występujących w stężeniu zmieniającym jego właściwości i mogących wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka.

Zmiany klimatu

Zmiany klimatu
Zmiany klimatu obserwujemy, jako wzrost średniej temperatury na Ziemi, która powoduje m.in topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, susze, powodzie, fale upałów, pożary, czy huragany.

Klęski i katastrofy ekologiczne

Klęski i katastrofy ekologiczne
Następstwem każdej działalności gospodarczej człowieka są przekształcenia środowiska naturalnego. Jeżeli znaczne nasilenie wprowadzonych do środowiska niekorzystnych zmian prowadzi do stanu, że utraci ono zdolność regeneracji i samoregulacji, wówczas mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną.

Katastrofy ekologiczne na świecie

Największe katastrofy ekologiczne na świecie
Od zagłady całych cywilizacji, poprzez zanieczyszczenie środowiska, wypadki wież wiertniczych i tankowców, katastrofy przemysłowe i jądrowe. Historia rozwoju cywilizacji pokazuje, do czego może doprowadzić nasza megalomania i ignorancja w stosunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top