Polska jest powyżej średniej w realizacji projektów w zakresie klimatu

Polska jest powyżej średniej w realizacji projektów w zakresie klimatu
Flickr /@ Paweł Kabański / CC BY SA 2.0

Polska jest powyżej średniej w realizacji projektów w zakresie klimatu przy wsparciu finansowym EBI czyli Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBI jest największym na świecie pożyczkodawcą, jeżeli chodzi o działania w dziedzinie klimatu.

Pożyczki na projekty związane z działaniami na rzecz klimatu w zeszłym roku w przypadku naszego kraju wyniosły 1 mld 266 mln euro (28,5% łącznej kwoty pożyczek). Na koniec 2016 roku całkowite nominalne zaangażowanie EBI w Polsce przekroczyło 42 mld euro, co stanowiło 9,9% PKB (wobec średniej UE na poziomie 3,4%).

Na tegorocznym szczycie w Bonn władze samorządowe z ponad 60 krajów przyjęły deklarację w sprawie ambitniejszych działań na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Podczas szczytu odbyła się konferencja Globalnego Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii. Jest to inicjatywa, która skupia ponad 7 tys. miast z sześciu kontynentów. Miasta te zobowiązały się do realizacji celów klimatycznych na swym terytorium.

Wiceszef EBI, odnosząc się do inicjatyw władz lokalnych, zwrócił uwagę, że wiele praktycznych decyzji związanych z klimatem podejmowanych jest na poziomie lokalnym. Organizacje takie jak Globalne Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, nadają priorytet pracom w tej dziedzinie.

Tematem rozmów podczas szczytu klimatycznego w Bonn było kształtowanie zasad wdrażania porozumienia paryskiego.

Przyjęte podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku porozumienie zakłada powstrzymanie globalnego wzrostu średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2°C. Wymaga to powstrzymania wzrostu, a następnie redukcji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie globalnym.

źródło: kurier.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top