Odwołano niemal całą Państwową Radę Ochrony Przyrody bo krytykowała wycinkę drzew?

Zmiana składu PROP

Minister środowiska Jan Szyszko odwołał większość członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Decyzja ministra ma mieć związek z krytycznymi opiniami naukowców w sprawie zatwierdzonej przez ministra środowiska zwiększonej wycinki drzew na terenie Puszczy Białowieskiej.

Na stronie PROP pojawiła się informacja o zmianie składu Rady, w której doprecyzowano, że odwołanych zostało 32 spośród 39 członków, w tym dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz przewodniczący 7 (spośród 8) komisji tematycznych.

Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (jak oceniono na stronie PROP – „z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP”) – na 16 maja br. W zaproszeniu nie poinformowano o celu, „jednak można się domyślić, że nowi członkowie otrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącego i pozostałych członków nowego Prezydium” – napisano.

Komunikat ministra środowiska ws. składu Państwowej Rady Ochrony Środowiska „Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP, mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW). Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych do nowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie” – napisano w oświadczeniu PROP.

Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy:

  • ocena realizacji ustawy
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody
  • ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody
  • popularyzowanie ochrony przyrody

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X