Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast. 20 kwietnia odbędzie się kolejna edycja konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem„Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast” – pod tym hasłem 20 kwietnia w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z zielonym budownictwem.

Głównym zagadnieniem spotkania będzie zielona rewitalizacja postrzegana jako sposób na zrównoważony rozwój miast i polepszanie się jakości życia, a także przyciągnięcie inwestorów. Podejmowane będą tematy związane z perspektywą miast przyszłości, w których zrewitalizowana przestrzeń miejska jest atrakcyjna, funkcjonalna i wychodząca naprzeciw użytkownikowi. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jaki udział w rewitalizacji miast będzie miało zielone budownictwo w wymiarze publicznym i prywatnym.

To cykliczne wydarzenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Stanowi platformę komunikacji doświadczeń i opinii ekspertów propagujących zrównoważony rozwój miast, skupionych wokół środowiska gospodarczego, naukowego oraz społecznego w Polsce. W programie przewidziano inspirujące spotkania, merytoryczne dyskusje i networking.

W gronie Ekspertów pojawią się:

– dr hab. architekt Anna Bać, Wydział Architektury Politechnika Wrocławska / Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział we Wrocławiu / grupa_synergia
– Andrzej Brzozowy, Projekty Miejskie
– Monika Drobyszewska, Departament Nieruchomości i Eksploatacji, Urząd Miejski we Wrocławiu
– Radosław Górecki, Wydział Polityki Miejskiej Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
– dr Aleksandra Jadach – Sepioło, Pełnomocnik Dyrektora, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
– Radosław Knap, Dyrektor Generalny, Polska Rada Centrów Handlowych
– Ewa Kosmala, Członek Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC / Sustainability Trainers & Experts
– Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
– Anita Luda, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
– Mateusz Płoszaj – Mazurek, Architekt, Bjerg Arkitektur Polska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
– dr inż. Adrianna Pawlik, Koordynator Projektu, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
– Krzysztof Pydo, Architekt associate, Kierownik projektu, Kuryłowicz & Associates
– Rafał Schurma, Prezydent, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC / visio | architects and consultants
– Grzegorz Szewczyk, Wrocławska Rewitalizacja
– Adam Targowski, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, SKANSKA
– dr inż. architekt Agata Twardoch, Politechnika Śląska
– dr inż. architekt Lech Wojtas, Politechnika Śląska
– Agnieszka Kowalewska – Wójcik, p.o. Dyrektora, Zarząd Inwestycji Miejskich, Urząd Miejski w Łodzi
– Małgorzata Bartyna – Zielińska, Ogrodnik Miejski, Koordynator Projektu GrowGreen, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław
– Jerzy Żurawski, Polska Izba Inżynierów Budownictwa – Oddział we Wrocławiu / Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Konferencji towarzyszyć będzie premiera Raportu 2018 Certyfikacja Zielonych Budynków w Liczbach, opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia ul Grabiszyńska 1845. Udział w niej jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja:
https://plgbc.org.pl/konferencja-plgbc-nowa-tozsamosc-i-potencjal-zrownowazonych-miast/

Dodaj komentarz