Niemal 75% europejskich konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkty wytwarzane w sposób zrównoważony

Niemal 75% europejskich  konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkty wytwarzane w sposób zrównoważony
Pixabay / @ Vitesca

Europejscy konsumenci są skłonni zapłacić więcej za produkty wytwarzane z odpowiedzialnie pozyskiwanego kakao – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Cargill w 10 krajach europejskich. Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia, wpływając na decyzje zakupowe konsumentów i postrzeganie marek.

Badanie przeprowadzone przez firmę Cargill wykazało, że konsumenci szukają produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony i są skłonni zapłacić więcej za marki, które inwestują w zgodne z ich przekonaniami inicjatywy społeczne lub środowiskowe. Badanie, w którym wzięło udział ponad 7 000 konsumentów w 10 krajach europejskich, miało na celu lepsze zrozumienie postrzegania oraz zamiarów i deklarowanych zachowań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badania, aż ​​70% konsumentów bierze pod uwagę zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji o zakupie żywności i napojów, a prawie 75%
twierdzi, że woli kupować produkty wytwarzane w sposób zrównoważony.

Oczekiwania konsumentów są teraz wyższe niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze badania pokazują, że konsumenci coraz częściej szukają produktów, które są pozyskiwane w sposób odpowiedzialny. Chcą łączyć kupowane przez nich produkty z namacalnymi postępami w kwestiach społecznych czy środowiskowych.

mówi Niels Boetje, dyrektor zarządzający Cocoa w firmie Cargill

Kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem wpływają na decyzje zakupowe w różnych grupach wiekowych. Jak pokazuje badanie, osoby w wieku 18-34 lata w największym stopniu łączą swoje decyzje konsumenckie z kwestią zrównoważonej produkcji. W tej grupie 76% osób przyznało, że zrównoważony rozwój stał się dla nich ważniejszy w ubiegłym roku przy wyborze produktów czekoladowych, a nieco ponad 50% „pokolenia Z” i pokolenia „millenialsów” kupuje więcej produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony.

Co wpływa na decyzję o zakupie?

Wśród produktów czekoladowych upodobanie konsumentów do produktów wytwarzanych w sposób zrównoważonych jest jeszcze bardziej widoczne. Podczas gdy smak i cena pozostają dwoma najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję zakupową, respondenci ocenili zrównoważony rozwój środowiskowy i społeczny na równi z takimi czynnikami, jak wartość odżywcza, czy marka.

Biorąc pod uwagę rozległość zagadnień, które obejmują inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, badanie dotyczyło największych obaw konsumentów związanych z produktami czekoladowymi. Na szczycie listy znalazła się praca dzieci, a zaraz za nią kwestia dochodów rolników czy wylesienia. Okazało się, że zaangażowanie firm w tych obszarach sprawiło, że konsumenci postrzegają je jako godne zaufania i wytwarzającej produkty wyższej jakości.

Ograniczona dostępność to kluczowa bariera w zakupie produktów pozyskiwanych w sposób zrównoważony. 68% respondentów stwierdziła, że ​​zapłaciłaby więcej za produkt czekoladowy wyprodukowany z kakao wyprodukowanego w sposób zrównoważony. Konsumenci wskazywali również, że ma to dla nich większe znaczenie, niż informacja, że dane produkty są ekologiczne lub wytwarzane z mniejszą ilością cukru.

Priorytety klientów i konsumentów

Zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu wśród szerokiego grona konsumentów, dając markom możliwość inwestowania w inicjatywy, które naprawdę przemawiają do ich klientów. W firmie Cargill dbamy o łańcuchy dostaw by, tworzyć pomosty między krajami produkującymi kakao a naszymi klientami wytwarzającymi produkty konsumenckie. W rezultacie jesteśmy dobrze przygotowani do wspierania producentów żywności i napojów w zakresie zrównoważonego rozwoju i współpracy przy inicjatywach, które odzwierciedlają priorytety ich klientów.

podsumowuje Boetje

źródło: materiały prasowe

Ekologiczna firma

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)

Cykl życia produktu i Life Cycle Assesment (LCA)
Przez cykl życia produktu rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu, do etapu recyklingu. Jako konsumenci rejestrujemy tylko fragment cyklu życia każdego produktu, czyli czas kiedy go używamy. Nie widzimy jak surowce potrzebne do wyprodukowania danego produktu są wydobywane, a następnie przetwarzane. Nie widzimy produkcji i sposobu transportu produktu do punktu sprzedaży. Kiedy produkt wyrzucamy do kosza, przestaje on dla nas istnieć.

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint

Ślad środowiskowy czyli environmental footprint
Ślad środowiskowy to narzędzie służące do oceny stopnia oddziaływania produktu, usługi lub organizacji na środowisko. Ślad środowiskowy uwzględnia wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu, od wydobycia surowców, lub uprawy, poprzez ich przetwarzanie, transport, eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling. Poprzez pojęcie wpływu na środowisko należy rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów wody, minerałów, gleby, pokrycia leśnego, degradację bioróżnorodności.

Ślad wodny czyli water footprint

Ślad wodny czyli water footprint
Ślad wodny jest pierwszym narzędziem mierzącym, jak dużo powierzchni Ziemi i wody potrzeba do wytworzenia zasobów, które na co dzień konsumujemy. Ślad wodny to suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumenta. Dotyczy on produktów, do których wytwarzania potrzebna jest woda. Ślad wodny można obliczyć indywidualnie za pomocą określenia całkowitej ilości wody zużywanej przez daną osobę podczas codziennych czynności.

Zielony marketing czyli green (eco) marketing

Zielony marketing czyli green (eco) marketing
Zielony marketing to rodzaj działań marketingowych, w którym jednocześnie propagowane są postawy i zachowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Green marketing może przyjąć bardzo różne formy i dotyczyć zarówno działań proekologicznych ze strony klientów, jak i producenta. Działania związane z zielonym marketingiem mogą być związane z określonym produktem, jego opakowaniem, jak i sposobem produkcji, dystrybucji i promocją działań proekologicznych.

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo

Greenwashing czyli ekościema i zielone kłamstwo
Greenwashing to zjawisko polegające na wywoływaniu u klientów poszukujących towarów wytworzonych zgodnie z zasadami ekologii i ochrony środowiska wrażenia, że produkt lub firma go wytwarzająca są w zgodzie z naturą i ekologią. Innymi słowy greenwashing to mydlenie oczu konsumentom, którzy mają kojarzyć markę z ekologią, chociaż ta tak naprawdę działa na szkodę środowiska naturalnego.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Jest to indeks przedsiębiorstw uwzględniających w swej polityce cele społeczne i ekologiczne. Indeks powstał we wrześniu 1999 roku dzięki współpracy Dow Jones Indexes (najbardziej znany na świcie indeks giełdowy), STOXX Limited (wiodący wydawca indeksów europejskich) i SAM Group (Sustainable Asset Management – uznany na świecie pionier społecznie odpowiedzialnego inwestowania).

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)

Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS)
LOHAS to nazwa ruchu społecznego i styl życia oparty na zdrowiu i zrównoważonym rozwoju. Konsument LOHAS aktywnie wspiera środowisko, nabywa produkty ekologiczne i wpływa na postawę innych osób. Coraz więcej firm widzi ten potencjał i stara się dostosować swoje produkty właśnie do tej grupy docelowej.

Zielona gospodarka czyli green economy

Zielona gospodarka czyli green economy
Zielona gospodarka to taka, która wpływa na poprawę dobrobytu ludzi i zwiększa sprawiedliwość społeczną jednocześnie zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zasobów naturalnych. W ujęciu węższym zieloną gospodarkę rozumie się dosłownie jako obszary powiązane bezpośrednio z ochroną środowiska naturalnego. W szerszym dopuszcza się także te płaszczyzny, które na ochronę środowiska oddziałują również pośrednio, lub wiążą się pośrednio z dziedzinami, które bezpośrednio mają wpływ na środowisko naturalne.

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)

Zielone miejsca pracy, zielone kołnierzyki (green collar jobs, green jobs)
Zielone miejsca pracy to stanowiska, które wspierają zieloną gospodarkę. Zalicza się do nich branże i przedsiębiorstwa, które zmieniają swoje produkty, technologie na przyjazne środowisku. Zielone zawody definiuje się jako specjalności związane z szeroko rozumianą działalnością w dziedzinach ochrony środowiska, ekologii i odnawialnych źródeł energii, sektorem transportu zbiorowego, budownictwa ekologicznego i gospodarki odpadami.

Zielony wzrost (green growth)

Zielony wzrost (green growth)
Zielony wzrost to dążenie do wzrostu i rozwoju gospodarczego, przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska, utracie różnorodności biologicznej i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X