Naukowcy apelują o odrzucenie umowy handlowej z Mercosur, by chronić bioróżnorodność

Naukowcy apelują o odrzucenie umowy handlowej z Mercosur, by chronić bioróżnorodność
Pixabay / @ JosyAvila / CC0

Ok. 200 naukowców z Polski i zagranicy podpisało apel o odrzucenie umowy handlowej pomiędzy UE a organizacją Mercosur. Naukowcy alarmują, że umowa nasili ekspansję rolnictwa przemysłowego w obszarach wyjątkowo cennych z punktu widzenia ochrony globalnego klimatu i bioróżnorodności.

Apel dotyczy podpisanej w 28 czerwca 2019 r. międzykontynentalnej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a organizacją Mercosur (jej aktywne kraje członkowskie to: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj). Został on przygotowany przez środowisko naukowe skupione w nieformalnym stowarzyszeniu „Nauka dla Przyrody” i pierwotnie napisany w języku polskim. Dotychczas podpisało go 198 naukowców z Polski, a także Szwecji, Francji, Niemiec, Belgii czy Wielkiej Brytanii.

W trosce o przyszłość nie tylko przyszłych pokoleń, ale i obecnie żyjących osób, zwracamy się z apelem do nowego Parlamentu Europejskiego oraz do Krajów Członkowskich UE o natychmiastowe odstąpienie od umowy z Mercosur, a także wykluczenie dalszych negocjacji tego lub podobnych porozumień. Musi się to odbyć już teraz, by zatrzymać zarówno dewastację środowiska naturalnego przez koncerny przewidujące wzrost eksportu żywności z Ameryki Południowej do Unii Europejskiej na skutek podpisanej umowy, jak i upadek lokalnych gospodarstw w Europie.

napisali naukowcy w apelu

Przypominają oni, że kryzys klimatyczno-ekologiczny jest wywołany emisją gazów cieplarnianych oraz dewastacją środowiska naturalnego.

W stopniu znaczącym przyczynia się do niego część systemu produkcji żywności określana jako rolnictwo przemysłowe, oparte na wielkoobszarowych uprawach oraz fermach przemysłowych. Rolnictwo przemysłowe prowadzi do wylesiania, degradacji gleby, spadku bioróżnorodności obszarów rolniczych, produkuje duże ilości trudnych do oczyszczenia ścieków. Z tych powodów jest również nieodporne na zmieniające się warunki klimatyczno-środowiskowe. Ponadto, transport żywości na duże odległości – samolotami, statkami, transportem samochodowym – generuje znaczną emisję gazów cieplarnianych.

Naukowcy uważają, że podpisana umowa wręcz nasili ekspansję rolnictwa przemysłowego w obszarach wyjątkowo cennych z punktu widzenia ochrony globalnego klimatu i bioróżnorodności, ze wszystkimi negatywnymi skutkami wspomnianymi powyżej.

Naukowcy ostrzegają, że w efekcie może to prowadzić do dalszego wylesiania Puszczy Amazońskiej.

Ponadto, obecnie gwałtownie zwiększa się proces wylesiania terenów Puszczy Amazońskiej, między innymi pod uprawę soi i trzciny cukrowej oraz hodowlę bydła i drobiu. Przy zwiększonym imporcie (zgodnie z umową) tych produktów do Unii Europejskiej, trend ten będzie się jeszcze nasilać. Należy tutaj podkreślić, że wylesianie, szczególnie obszarów tak ważnych jak naturalne ekosystemy leśne Puszczy Amazońskiej, jest jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu klimatyczno-ekologicznego, powodując jednocześnie zabieranie terytoriów ludom rdzennym, co jest fundamentalnie sprzeczne z poszanowaniem praw człowieka.

czytamy w apelu

Uruchomiono też obywatelską petycję popierającą apel naukowców.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top