Na Uniwersytecie Warszawskim powołano zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego

Na Uniwersytecie Warszawskim powołano zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego
Pixabay / @ Kamyq

Na Uniwersytecie Warszawskim powołano zespół doradczy ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. Jego zadaniem jest m.in. opracowanie strategii działań na rzecz klimatu, które może podjąć uniwersytet.

Zarządzenie o powołaniu zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego 1 października wydał rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW), prof. Marcin Pałys.

W skład „Uniwersytetu Warszawskiego dla klimatu” wchodzi 14 członków społeczności akademickiej uczelni. Są to zarówno pracownicy naukowi i administracyjni, jak również przedstawiciele studentów oraz doktorantów. Przewodniczącą zespołu została dr Magdalena Budziszewska z Wydziału Psychologii UW.

Poprzez swoją działalność zespół ma poruszać kwestie przeciwdziałania kryzysowi ekologiczno-klimatycznemu i zagadnienie społecznej odpowiedzialności UW wobec tego zjawiska. W planach ma m.in. rozpoznanie potrzeb i opracowanie metod zmniejszenia negatywnego wpływu uczelni na środowisko naturalne. W tym celu będzie współpracować z naukowcami i innymi członkami społeczności akademickiej, jak również z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań zespołu jest również przygotowywanie stanowisk i rekomendacji dla poszczególnych jednostek UW.

23 września uchwałę w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego przyjęła Rada Wydziału Biologii UW. Dokument zachęca społeczność akademicką do podjęcia konkretnych działań mających ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. W uchwale zaapelowano do władz UW o organizacyjne i finansowe wsparcie dla projektów badawczych oraz aplikacyjnych, których tematem jest negatywny wpływ człowieka na klimat i środowisko. W opinii twórców uchwały konieczne jest też opracowanie strategii osiągnięcia możliwie szybko neutralności klimatycznej przez UW.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top