Mieszkańcy Unii Europejskiej coraz bardziej zaniepokojeni zmianami klimatu

Mieszkańcy Unii Europejskiej coraz bardziej zaniepokojeni zmianami klimatu
Pixabay / @ WikimediaImages / CC0

Z badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) we współpracy z firmą zajmującą się badaniem opinii publicznej YouGov wynika, ze 75% polskich obywateli odczuwa zaniepokojenie zmianą klimatu, a tylko 40% uważa, że nie jest ona zagrożeniem dla ludzkości.

Przed światową konferencją klimatyczną COP 24, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) we współpracy z YouGov, globalną firmą zajmującą się badaniem opinii publicznej, przeprowadził pierwsze badanie nastrojów obywateli w kwestii zmiany klimatu wśród 25 tys. mieszkańców Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin.

Z badania wynika, że zaniepokojone zmianą klimatu w UE jest średnio 78% obywateli, natomiast że jest ona zagrożeniem dla ludzkości uważa 59% mieszkańców UE.

W większości państw europejskich młodsze pokolenie jest bardziej świadome zmian klimatu niż starsze. W Polsce jest odwrotnie: 48% Polaków w wieku 35–54 lat uważa, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzkości, przy czym opinię tę podziela tylko 34% badanych w wieku 18–34 lat.

Zaledwie 22% Polaków uważa, że wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Natomiast 60% Polaków twierdzi, że zmiana klimatu wpłynie negatywnie na ich finanse.

„Z badania wynika, że – mimo obiecujących tendencji związanych ze świadomością zmiany klimatu w całej Europie – 20% obywateli UE nadal nie wyraża zaniepokojenia tym zjawiskiem. W porównaniu z Amerykanami i Chińczykami Europejczycy dużo lepiej rozumieją kwestie zmiany klimatu. Zaniepokojenie lub obawę w związku ze zmianą klimatu wyraziło 78% Europejczyków, a tylko 65% Chińczyków i 63% Amerykanów” 


poinformował EBI w komunikacie.

Badanie pokazuje również, że jedynie niewielki odsetek Europejczyków czyli 7% ma sceptyczny stosunek do zmiany klimatu, podczas gdy w USA sceptycyzm wyraża 14% obywateli.

„Badanie EBI dotyczące zmiany klimatu stanowi dla delegatów uczestniczących w konferencji COP 24 w Katowicach ważny sygnał, że obywatele są coraz bardziej świadomi wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Jest to istotne z punktu widzenia międzynarodowej debaty na temat klimatu, bowiem obywatele już teraz dokonują zmian poprzez indywidualne działania. Firmy, obywatele, władze na wszystkich szczeblach i instytucje publiczne muszą wykorzystać tę dynamikę oraz ze sobą współpracować. EBI jest gotowy do odegrania swojej roli”


skomentował badanie cytowany w komunikacie wiceprezes EBI odpowiedzialny za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska Jonathan Taylor.

Jeśli chodzi o postrzeganie przez społeczeństwo wpływu działań w dziedzinie klimatu na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy, badanie wykazało, że obywatele UE są większymi pesymistami niż mieszkańcy Chin i USA.

55% Europejczyków uważa, że odczuje w swoim życiu osobistym skutki finansowe zmiany klimatu, natomiast tego zdania jest tylko 40% Chińczyków i 45% Amerykanów. Obywatele USA są również największymi optymistami, 26% z nich uważa, że działania w dziedzinie klimatu mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę (dla porównania opinię tę podziela tylko 21% Europejczyków i 11% Chińczyków).

Zdaniem EBI, finansowanie działań w dziedzinie klimatu ma także kluczowe znaczenie dla wykorzystania możliwości w zakresie rozwoju i innowacji – powiedziała kierownik ds. polityki środowiskowej, klimatycznej i społecznej w EBI Monica Scatasta.

„Jesteśmy przekonani, że przeciwdziałanie zmianie klimatu może również przynieść istotne korzyści w zakresie wzrostu gospodarczego oraz przyczynić się do stworzenia znaczącej liczby miejsc pracy. Niemniej same finanse publiczne, w tym finanse pochodzące z instytucji międzynarodowych, nie wystarczą. Swoją rolę w eliminowaniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu mają do odegrania inwestorzy, przedsiębiorcy i wszystkie podmioty gospodarcze”


podkreśliła Scatasta.

Od 2011 roku Bank zainwestował w skali globalnej środki w wysokości ponad 130 mld euro, które umożliwiły podjęcie działań na rzecz klimatu o wartości ponad 600 mld euro. Kwota ta jest zbliżona do wartości polskiego PKB .

źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top