Mieszkańcy Krakowa apelują do władz miasta o rewitalizację Lasu Witkowickiego

Mieszkańcy Krakowa apelują do władz miasta o rewitalizację Lasu Witkowickiego
@ materiały prasowe

Dużo pozytywnych zmian obserwujemy ostatnio na terenie Górki Narodowej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Trzy niezwykle ważne dla tej części Krakowa inwestycje infrastrukturalne w postaci szybkiego tramwaju z Krowodrzy Górki, przebudowy al. 29 Listopada i budowy północnej obwodnicy miasta przebiegają sprawnie. Do tej listy doszła także szkoła, którą Miasto pod koniec lipca również obiecało mieszkańcom.

Kilkaset metrów od przyszłej szkoły, która według zapowiedzi Miasta ma powstać za kilka lat na terenie obecnego Ośrodka Wychowawczego, bezpośrednio przy granicy Krakowa, mieści się Park Leśny Witkowice. To miejsce bardzo urokliwe, równocześnie jednak – zdaniem części mieszkańców – dość zaniedbane. Obecnie apelują do Zarządu Zieleni Miejskiej o jego rewitalizację.

Czego tu brakuje?

Jak szacuje Dominik Franczak, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, nie potrzeba wiele, aby przy zachowaniu naturalnego oblicza tego miejsca, nadać mu nieco bardziej „ucywilizowanego”, użytkowego charakteru.

Nie mówimy tutaj o rewitalizacji na skalę taką, jak ma to miejsce obecnie choćby w przypadku Zakrzówka, ale o znacznie mniej kosztownych rozwiązaniach w postaci wytyczenia ścieżek rowerowych, zrobienia ławek, tablic informacyjnych i innych tego typu, drobnych elementów. Naszym zdaniem takie „ogarnięcie” tej przestrzeni nie odbierze jej unikalnego charakteru, który ma ona obecnie, a jedynie sprawi, że miejsce stanie się bardziej przyjazne dla mieszkańców,

mówi Dominik Franczak.

To, że zmiany są tutaj potrzebne, jest widoczne zwłaszcza w kontekście ulewnych deszczy, które w ostatnich tygodniach nawiedzały Kraków wyjątkowo często. Woda pozmywała prowizoryczne kładki, a warstwa błota, która permanentnie powstaje w tego typu sytuacjach, uniemożliwiła jakiekolwiek możliwości spacerowania po tym terenie. Tyczy się to również osób na wózkach inwalidzkich czy rodziców z małymi dziećmi, dla których poruszanie się tutaj jest trudne lub niemożliwe praktycznie zawsze, bez względu na pogodę.

Problem jest złożony

Zarząd Zieleni Miejskiej naprawił już większość kładek zniszczonych przez ostatnie ulewne deszcze, w tym m.in. kładkę prowadzącą do placu zabaw. Mostek w części lasu po drugiej stronie ul. Witkowickiej nie został uszkodzony przez opady i jest stabilny pomimo podmycia przyczółków, obecnie planowane jest jedynie odświeżenie jego malowania.

Most został wybudowany przez ZZM i sfinansowany był z funduszy zewnętrznych. Własnymi siłami planujemy naprawić jeszcze jedną kładkę przy końcu ul. Bibickiej, jednak z uwagi na obecny brak możliwości wjazdu, w związku z rozmokniętym gruntem, jesteśmy zmuszeni zaczekać z naprawą.

tłumaczy Dariusz Wnęk, Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody w Zarządzie Zieleni Miejskiej

Jednocześnie mówi, że problem kładek i mostków zlokalizowanych w Lesie Witkowickim ma dość złożoną genezę. To dlatego, że część z nich jest samowolą budowlaną, w związku z czym w przypadku zniszczeń – takich, jak obecne – nie ma organu, który byłby zobowiązany do ich naprawy. Obiektem tego typu jest choćby kładka zlokalizowana nad rzeką Bibiczanką, która znajduje się na działce będącej w całości własnością Skarbu Państwa. Jej właścicielem i zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. To organ odpowiedzialny za wspomniany teren i teoretycznie to on powinien ten obiekt utrzymywać, gdyby nie fakt, że kładka jest samowolą.

Problematyczne są też tablice informacyjne i pylony edukacyjne montowane w lesie przez ZZM. Regularnie, co parę miesięcy, tego typu mała architektura jest tutaj niszczona przez wandali. Już kilkukrotnie zwracaliśmy się do Policji i Straży Miejskiej o częstsze patrolowanie tego terenu. Jednocześnie jednak, jako instytucja miejska, ZZM na bieżąco naprawia tego typu powstające uszkodzenia.

mówi Dariusz Wnęk

Utwardzanie nawierzchni i bieżące prace

Zarząd Zieleni Miejskiej rozważa też utwardzenie nawierzchni na istniejących już ścieżkach. Pod uwagę brane są niektóre fragmenty istniejących dróg gruntowych, gdzie wykonana miałaby być nawierzchnia przepuszczalna z kamienia naturalnego. Na niewielkich fragmentach ścieżek w północnej części lasu już zostało to zrobione. Kilkukrotnie w ciągu każdego roku w sezonie wegetacyjnym wykaszane są polanki i fragmenty wzdłuż ścieżek leśnych.

Jak mówi przedstawiciel ZZM, to jednak nie wszystko.

Obszar Lasu Witkowickiego objęty jest stałym utrzymaniem czystości, a dodatkowo w przypadku pojawiania się dużej ilości śmieci (które niestety często są tu podrzucane, zwłaszcza wzdłuż ul. Witkowickiej), zlecane jest interwencyjne oczyszczanie powierzchni. Od 2018 roku w rejonie Lasu Witkowickiego w ramach Powiatowego Programu Zwiększenia Lesistości Miasta Krakowa ZZM systematycznie przeprowadza również zalesienia (przy Lesie Witkowickim w latach 2018-2021 posadzono około 7500 sztuk sadzonek). Od prywatnych właścicieli Miasto wykupiło też około 1,5 ha gruntów położonych przy Lesie Witkowickim, a na jesień tego roku planowane jest kolejne zalesienie około 0,8 ha gruntu i posadzenie tam ok. 4000 sztuk sadzonek rodzimych gatunków drzew zgodnych z siedliskiem.

Trasa biegowa i inne plany

Las Witkowicki to również idealne miejsce do uprawiania joggingu. Wielu mieszkańców biega po jego leśnych ostępach. W ubiegłym roku planowane było nawet utworzenie tutaj trasy biegowej. Niestety, wybuch pandemii odsunął te plany w czasie. W perspektywie 2-3 lat planowane jest natomiast uregulowanie linii brzegowej Bibiczanki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy ZZM a Wodami Polskimi, a następnie wybudowanie pięciu nowych kładek w miejscach, w których poprawią one dostępność do Lasu Witkowickiego – w tym kładkę w rejonie ogródka jordanowskiego.

Obserwując dynamiczny rozwój Prądnika Białego na przestrzeni ostatnich miesięcy, mieszkańcy mają nadzieję, że Miasto zadba nieco bardziej również o tę część ich dzielnicy. Miejsce o urokliwym charakterze już mają – teraz chcieliby jedynie, żeby stało się ono bardziej użyteczne i przyjazne.

źródło: materiały prasowe

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Exit mobile version
X