Miasta o najbardziej i najmniej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce

Miasta o najbardziej i najmniej zanieczyszczonym powietrzu w Polsce

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował coroczny raport o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Dane pokazują, że jesteśmy w niechlubnej czołówce państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Badaniem objętych zostało 12 substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył PM10, ołów, arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren w pyle PM10 oraz pył PM2,5.

Problem zanieczyszczonego powietrza dotyczy nie tylko Krakowa który jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem w UE, ale całej Polski. Dotyczy pyłu zawieszonego PM2,5, oraz  zawartego w pyle PM10 benzo(a)pireu, który jest wyjątkowo niebezpieczny i rakotwórczy.

Na 98% stacji pomiarowych w Polsce normy dla BaP były przekroczone (norma to jeden nanogram na metr sześcienny), w niektórych miejscach średnie roczne stężenie wyniosło 1700 proc. normy.

Badania prowadzone przez prof. Wiesława Jędrychowskiego wykazały, że z powodu BaP dzieci w Krakowie rodzą się z mniejszym obwodem głowy, mają mniejszą wagę urodzeniową, a w wieku późniejszym wykazują mniejszą odporność organizmu na choroby oraz obniżony iloraz inteligencji w skali IQ.

Wysokie stężenia BaP potwierdzają, że głównym problemem Polski w kontekście zanieczyszczenia powietrza jest palenie węglem w domowych paleniskach, a zwłaszcza węglem najniższej jakości.

Miastem o największym zanieczyszczeniu powietrza jest Nowa Ruda (Dolnośląskie), gdzie zanotowano rekordową wartość stężenia BaP – 17 ng/m3. Jeśli chodzi o województwa, to najgorzej jest w małopolskim, gdzie średnie roczne stężenie BaP wynosiło w miastach aż 7,47 ng/m3.

Miasta o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu według średniorocznego poziomu BaP:

1. Nowa Ruda – 17 ng/m3
2. Opoczno – 15 ng/m3
3. Nowy Targ – 15 ng/m3
4. Rybnik – 12 ng/m3
5. Sucha Beskidzka – 11 ng/m3
6. Proszowice – 10,0 ng/m3
7. Nowy Sącz – 10,0 ng/m3
8. Tomaszów Mazowiecki – 9,8 ng/m3
9. Godów – 9,6 ng/m3
10. Zakopane – 9,1 ng/m3
11. Brzeziny – 9,1 ng/m3
12. Miechów – 9,0 ng/m3
13. Zabrze – 8,7 ng/m3
14. Rabka-Zdrój – 8,1 ng/m3
15. Otwock – 8,0 ng/m3

Miasta o najczystszym powietrzu

Według danych Państwowego Monitoringu Środowiska jedynym miastem spełniającym normy jakości powietrza jest Słupsk (0,99 ng/m3). Najlepsze pod względem czystości powietrza są miasta na Podlasiu (średnia 1,94 ng/m3). Nieco gorzej jest na Pomorzu (średnia 2,44 ng/m3) i w Warmińsko-Mazurskiem (średnia 2,68 ng/m3).

15 miast o najczystszym powietrzu w Polsce według średniorocznego poziomu BaP:

1. Słupsk – 0,99 ng/m3
2. Działoszyn – 1,0 ng/m3
3. Liniewko Kościerskie – 1,3 ng/m3
4. Gdynia – 1,4 ng/m3
5. Władysławowo – 1,6 ng/m3
6. Kwidzyn – 1,7 ng/m3
7. Koszalin – 1,7 ng/m3
8. Zamość – 1,8 ng/m3
9. Suwałki – 1,8 ng/m3
10. Gdańsk – 1,8 ng/m3
11. Szczecin – 1,9 ng/m
12. Olsztyn – 2,0 ng/m3
13. Leszno – 2,0 ng/m3
14. Lublin – 2,1 ng/m3
15. Białystok – 2,1 ng/m3

źródło: raport na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X