Mazovia Circular Congress. Międzynarodowa konferencja organizowana w ramach Circular Week 2020

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek, który za chwilę stanie się powszechnym modelem gospodarczym wdrażanym zarówno wśród przedsiębiorców jak i społeczeństwa. Co jest potrzebne, aby przyspieszyć transformację obecnego, bardzo niedoskonałego linearnego modelu gospodarki? Jaki kierunek powinny obrać rządy, jakie rozwiązania i modele biznesowe mogą wdrażać przedsiębiorcy? Na to pytanie eksperci z całej Europy postarają się odpowiedzieć podczas trzeciej już edycji Mazovia Circular Congress – międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach Circular Week 2020.

Kulminacyjnym punktem Tygodnia Gospodarki Cyrkularnej (Circular Week) 16 października b.r., będzie międzynarodowa konferencja Mazovia Circular Congress. Jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji w Polsce na temat gospodarki cyrkularnej, skierowana do przedstawicieli administracji publicznej, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw, menedżerów zajmujących się tematyką zrównoważonego rozwoju i CSR, start-upów oraz mediów. W tym roku udało się zebrać światowej sławy ekspertów i praktyków z całej Europy.

Gospodarka cyrkularna nie jest celem samym w sobie – to podróż i każdy kraj musi wybrać swoją własną drogę. Aby pokazać różne podejścia i rozwiązania oraz wymienić się doświadczeniami, do udziału w Kongresie włączyło się aż siedem Ambasad – Ambasada Austrii, Finlandii, Holandii, Kanady, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji. Rozmowy będą dotyczyć tego, jak zaprojektować skuteczny system gospodarowania odpadami oraz jak powinny wyglądać zrównoważone miasta. Praktycy biznesu z firm takich jak IKEA, Danone, Grupa Żywiec czy Tetra Pak opowiedzą, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować cyrkularne łańcuchy wartości.

Kongres otworzy jedyny w swoim rodzaju panel wysokiego szczebla z udziałem siedmiu Ambasadorów – Dr. Wernera Almhofera – Ambasadora Republiki Austrii w Polsce, Daphne Bergsma – Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Jürg Burri – Ambasadora Szwajcarii w Polsce, Andersa Eide – Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce, Stefana Gullgrena – Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Juha Ottmana – Ambasadora Finlandii w Polsce, Leslie Scanlon – Ambasador Kanady w Polsce.

Podczas panelu Ambasadorzy porozmawiają o tym, na jakiej pozycji na liście priorytetów politycznych znajduje się gospodarka obiegu zamkniętego oraz o tym, jak wygląda implementacja założeń Green Deal i Circular Economy Package w Polsce i innych krajach europejskich. W panelu swój udział zapowiedzieli także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Szczegółową agendę Mazovia Circular Congress można znaleźć pod adresem:
https://circularweek.org/mazovia-circular-congress/
Link do rejestracji na wydarzenie online pod adresem:
https://hopin.to/events/mazovia-circular-congress

Circular Week to międzynarodowa seria wydarzeń i inicjatyw poświęconych tematyce gospodarki cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju. Ideą Circular Week jest promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, wspieranie zrównoważonych modeli biznesowych i nawiązanie współpracy pomiędzy interesariuszami. Organizatorem i koordynatorem Circular Week jest INNOWO, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, polski think tank zajmujący się rozwojem społeczno-gospodarczym.

Gospodarka w obiegu zamkniętym to temat ważny dla fińskiego rządu. Jesteśmy aktywni w promocji tego zagadnienia zarówno na forum europejskim, jak i globalnym. Nasz udział w Circular Week 2020 jest elementem tych działań. Finlandia ma też wiele do zaoferowania partnerom biznesowym. Jeśli jesteście Państwo w fazie transformacji w kierunku circular economy i szukacie produktów, technologii lub partnera do działalności R&D, zachęcam do kontaktu z warszawskim biurem Business Finland.

mówi Juha Ottman, Ambasador Finlandii w Polsce

Niderlandy postawiły sobie ambitny cel osiągnięcia poziomu 50% gospodarki o obiegu zamkniętym do 2030 roku i 100% do 2050 roku. Nasz rząd ciężko pracuje nad dostosowaniem przepisów i pobudzeniem biznesu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś minął czas pustych frazesów politycznych . Gospodarka o obiegu zamkniętym faktycznie działa i coraz więcej firm ją wprowadza. Na polsko-niderlandzkiej konferencji Circular Business Models, w czwartek 15 października 2020, „porozmawiamy o biznesie”, o tym, jak wprowadzić koncepcję obiegu zamkniętego w praktyce.

Chcemy inspirować i pokazywać, że gospodarka o obiegu zamkniętym to szansa, to realny i przyszłościowy model biznesu, biznesu odpornego na zmiany, biznesu innowacyjnego, otwartego na nowe rynki i pozwalającego na zachowanie ciągłości.

Czy kryzys związany z pandemią spowoduje wzrost, brak zmian czy będzie przeszkodą? Jesteśmy optymistami, mamy strategie i cele, a ramy regulacyjne są szybko opracowywane, także te na skalę europejską. Teraz jest czas dla firm aby stały się motorem zmian. To one wprowadzają innowacje i szybko się rozwijają. Założenie, że obieg zamknięty jest kosztowny, zastępuje przekonanie, że wdrożenie cyrkularnego modelu biznesowego przynosi korzyści komercyjne. Oczywiście nie możemy tego zrobić sami, musimy zwiększyć skalę przy zaangażowaniu wszystkich stron. Dołącz do tego ruchu, twórz biznes i zmieniaj świat na lepsze. Która firma w dzisiejszych czasach nie chce mieć zysku i celu?

dodaje Daphne Bergsma, Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce

Kanada deklaruje swoje zaangażowanie, aby po epidemii COVID-10 odbudować silniejszą gospodarkę. Gospodarkę, dla której model obiegu zamkniętego jest nierozłącznie związany z tworzeniem bardziej zrównoważonego i odpornego społeczeństwa. cyrkularność obniża emisje i tworzy silniejszą gospodarkę dzięki nadaniu wartości odpadom. Kanada już podjęła działania w kierunku tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, która przynosi korzyści ludziom, ekonomii i środowisku. Jesteśmy dumni, że to właśnie Kanada w 2021 będzie gospodarzem World Circular Economy Forum i liczymy na współpracę w tworzeniu silniejszej i bardziej zrównoważonej gospodarki zarówno w kraju jak i zagranicą.

podkreśla Leslie Scanlon, Ambasador Kanady w Polsce

Mamy tylko jedną planetę! Tylko od nas zależy, jaki będziemy mieli wkład do stworzenia gospodarki cyrkularnej poprzez redukcję odpadów, organicznie konsumpcji i odzysku jak największej ilości surowców. Ambasada Szwajcarii w Polsce bardzo cieszy się, że może wesprzeć tak ważną inicjatywę, jaką jest Circular Week 2020 w obszarze ograniczenia marnotrawienia żywności oraz transformacji miast w kierunku bardziej zrównoważonym.

mówi Jürg Burri, Ambasador Szwajcarii w Polsce

Szwecja wyruszyła w ważną podróż, której celem jest gospodarka obiegu zamkniętego. Rząd szwedzki przyjął narodową strategię dla gospodarki cyrkularnej, określającą kierunek i ambitne cele dla długofalowej i zrównoważonej transformacji szwedzkiego społeczeństwa. To bardzo istotny krok ku temu, aby Szwecja stała się pierwszym na świecie krajem dobrobytu wolnym od paliw kopalnych. Jeśli chcemy osiągnąć wyznaczone cele, zarówno te środowiskowe i klimatyczne, jak i cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, musimy przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Wymaga ona innowacyjnego myślenia i rozwiązań, które można osiągnąć tylko dzięki szerokiej współpracy – zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Dlatego uważamy, że taka inicjatywa jak Circular Week jest niezwykle ważna i ma ona całkowite poparcie Szwecji

.podsumowuje Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji w Polsce

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry