Komisja Europejska przedstawiła raporty na temat wdrażanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska

Flickr / @ Andrew Gustar / CC BY ND 2.0
Flickr / @ Andrew Gustar / CC BY ND 2.0

Komisja Europejska przedstawiła 28 raportów na temat każdego z krajów unijnych, w których opisane są problemy, z jakimi się one mierzą, a także możliwości poprawy sytuacji w kwestii ochrony środowiska. Polska otrzymała dobrą notę w kwestii wody pitnej, która w 100% spełnia unijne wymogi. Dużo gorzej jest natomiast z recyklingiem śmieci i jakością powietrza.

W przypadku Polski wskazano na trzy główne wyzwania, które stoją przed naszym krajem.

Pierwsze to poprawa wdrażania dyrektywy wodnej. Chodzi tutaj o zarządzanie i strategiczne planowanie w ramach projektów dotyczących żeglugi, energii wodnej, ochrony przed powodziami oraz działalności gospodarczej, która może negatywnie wpływać na środowisko wodne.

Drugie wzywanie to przygotowanie i realizacja inwestycji wymaganych do osiągnięcia celów i spełnienia norm określonych w dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Większość państw członkowskich ma trudności z osiągnięciem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych.

Trzecie wyzwanie dla Polski to poprawa wdrażania i egzekwowania norm dotyczących jakości powietrza. Chodzi tutaj głównie o ustalenie norm emisji dla pieców węglowych, jakimi ogrzewane są domy. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że normy jakości powietrza przekraczane są w 23 z 28 państw członkowskich. Problem dotyczy w sumie ponad 130 miast w całej Europie.

Komisja wskazała też na możliwości poprawy sytuacji w obszarze gospodarki odpadami. Polska wytwarza znacznie mniej odpadów na mieszkańca niż średnio w UE. W 2014 r. było to 272 kg, natomiast przeciętnie w UE jest to 475 kg.

Jednak w Polsce poddaje się recyklingowi 4,32% odpadów komunalnych, a w UE średnia to 44 %. Dlatego KE podkreśla, że aby osiągnąć cele na 2020 rok, dotyczące ograniczania odpadów, Polska w najbliższych latach musi zainwestować w recykling.

Z raportu możemy się również dowiedzieć, że Polska znajduje się stale od 2010 roku na niskim miejscu w europejskim rankingu ekoinnowacji. W edycji z 2015 roku nasz kraj zajął przedostatnie miejsce w UE, z wynikiem znacznie niższym niż średnia UE (59 na 100). Komisja Europejska uważa, że najważniejszymi ekonomicznymi barierami stojącymi przed przedsiębiorstwami, które wdrażają ekoinnowacje jest brak funduszy, trudny dostęp do kapitału, niepewny popyt na rynku i zwrot z inwestycji, oraz brak zachęt gospodarczych i podatkowych.

Z szacunków podawanych przez KE wynika, że pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić 50 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko.

Z badania Eurobarometr wynika, że 75% obywateli UE uważa europejskie przepisy za niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju, a 80% zgadza się z tym, że instytucje europejskie powinny mieć możliwość kontrolowania prawidłowego stosowania przepisów.

źródło: materiały prasowe

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X