Kolonię nocka orzęsionego, zagrożonego gatunku nietoperza, zidentyfikowano na strychu budynku mieszkalnego

Kolonię nocka orzęsionego, zagrożonego gatunku nietoperza, zidentyfikowano na strychu budynku mieszkalnego
@ materiały prasowe

Problem z nietoperzami zgłosili właściciele budynku. W rozwiązaniu kłopotów ludzi i zwierząt pomoże Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy (OTON).

Nocek orzęsiony to jeden z najrzadszych gatunków nietoperzy rozmnażających się w Polsce. Jest chroniony nie tylko przez prawo krajowe, ale także na mocy Dyrektywy Siedliskowej UE oraz Konwencji Berneńskiej i Konwencji Bońskiej. Jest jednym z 8 gatunków nietoperzy, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000. Jest gatunkiem ciepłolubnym, w Polsce jego zasięg jest ograniczony jedynie do południowych regionów kraju.

Budynek mieszkalny, na strychu którego od 15 lat zlokalizowana jest kolonia rozrodcza tego gatunku znajduje się w miejscowości Łazy, na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Nietoperze przyleciały właśnie z zimowisk, które zapewne zlokalizowane są w jednej z jaskiń jurajskich. Gromadziły się na ścianie budynku w oczekiwaniu na otwarcie okienka wlotowego na strych.

Jak komentowali właściciele, sytuacja taka powtarza się każdego roku – relacjonują Jolanta i Andrzej Węgiel, członkowie OTON, będący jednocześnie pracownikami Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Mimo że właściciele budynku są pozytywnie nastawieni do przyrody, to jednak kolonia nietoperzy licząca kilkadziesiąt osobników stwarzała im pewne problemy. Nietoperze produkują spore ilości guana, które zalega na stropie. Na strychu została położona wełna mineralna, która mogłaby zostać zniszczona. Dlatego też ludzie podejmowali starania, aby nietoperze przeniosły się w inne miejsce. Na ścianie budynku wywiesili budki dla nietoperzy. Jak się później dowiedzieli, działania te nie miały szans powodzenia, gdyż nocki orzęsione nie korzystają z takich schronień. Ostatecznie, podjęto decyzję, że po raz kolejny okienko na strych zostanie otwarte. Nietoperze przeniosły się tam już następnej nocy.

Właściciele budynku zgłosili problem z kolonią nietoperzy i przesłali zdjęcia do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy (OTON).

Chociaż identyfikacja gatunków nietoperzy na podstawie zdjęć jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa, tym razem nie było wątpliwości, nietoperze na zdjęciu to były nocki orzęsione!.

mówi Błażej Wojtowicz, prezes OTON

Przyrodnicy podejmą starania o pozyskanie funduszy na zabezpieczenie budynku przed niekorzystnym oddziaływaniem kolonii nietoperzy. Na strychu ma zostać zamontowany podest do gromadzenia guana. Zaplanowano wykonanie przegrody oddzielającej część strychu zajętą przez nietoperze. Będzie ona zaadaptowana do potrzeb zwierząt, które na strychu rodzą i wychowują swoje młode.

Podobne działania dotyczące kolonii rozrodczych na strychach budynków prowadzi Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W ramach programu ochrony podkowca małego (innego zagrożonego nietoperza) wyremontowano strychy wielu budynków sakralnych i założono nowe miedziane pokrycia dachowe. Zapewnia to dobre warunki koloniom rozrodczym nietoperzy, a jednocześnie zabezpiecza cenne, często zabytkowe obiekty.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top