Jak często Polacy spotykają się z reklamą wykorzystującą elementy ekologiczne?

Jak często Polacy spotykają się z reklamą wykorzystującą elementy ekologiczne?
Pixabay / @ DaniloFernando

Ponad połowa polskiego społeczeństwa (58 %) deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca spotkała się z reklamą czy promocją produktu usługi, która wykorzystywała elementy ekologiczne. Najczęściej Polacy wskazywali na zetknięcie się z nowym, bardziej ekologiczny opakowaniem (51%)

Polacy pozytywnie o reklamach z elementami ekologii

Prawie trzech na czterech Polaków ma pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi (74%). Najczęściej wymieniane zdanie nt. reklam z takimi elementami jest, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów ze środowiskiem (50%) W porównaniu do Pomiaru II w Pomiarze III mniej osób wykazuje się znajomością poprawnej definicji greenwashingu (13%) Pomiar II (16%)

Większość firm, w których pracujemy, podejmuje działania na rzecz ekologii

64% respondentów deklaruje, że firmy, w których pracują podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii. Jedynie 13% osób wskazało, że ich firmy podejmują wiele różnych działań pro ekologicznych Odsetek ten jest najwyższy w firmach zatrudniających poniżej 5 osób Prawie połowa osób pracujących jest zdania, że oszczędności związane z niższymi kosztami eksploatacji czy niższymi opłatami związanymi z segregacją odpadów są motywacją firm do bycia pro ekologicznymi Najczęściej wskazywaną akcją podejmowaną przez firmę na rzecz ekologii jest umieszczenie pojemników do segregacji śmieci (59%) Czysta chęć bycia ekologiczną firmą jest motywacją częściej dla małych przedsiębiorstw (31%) firmy zatrudniające do 5 osób; 38% – firmy zatrudniające 5-9 osób) niż dla większych firm.

Smog jest kluczowym problemem dla połowy Polaków

Prawie połowa Polaków (46%) deklaruje, że zanieczyszczenie powietrza i smog jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Głównym skutkiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem smogiem jest zdaniem Polaków podrażnienie gardła, krtani, tchawicy (34%). 40%nie zauważa żadnych efektów smogu

Najczęściej kupowanym produktem proeco jest papier toaletowy

Najczęściej kupowanym produktem higienicznym czyszczącym jest papier toaletowy. (79%c). Respondenci przy wyborze produktów higienicznych, czyszczących kierują się przede wszystkim właściwościami produktu (73%) Najrzadziej zwracają uwagę na dostępność eko zamienników 30%.

Partnerem 3 edycji EKOBarometru jest EcoWipes.

źródło: SW Research

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Wiedza ekologiczna

Przydatna wiedza ekologiczna
Linki do haseł, świąt, wydarzeń i kampanii ekologicznych. Encyklopedia i wiedza na tematy związane z ekologią. Prognoza zanieczyszczenia środowiska. Przegląd katastrof i klęsk ekologicznych. Informacje dotyczące instytucji, ministerstw, fundacji, stowarzyszeń, polskich i międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Świadomy konsument odpowiedzialna konsumpcja

Świadomy konsument i odpowiedzialna konsumpcja
Odpowiednia wiedza pomoże dokonywać bardziej świadomych i odpowiedzialnych wyborów podczas codziennych zakupów. Świadome i odpowiedzialne zakupy to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale przede wszystkim przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Dom ekologiczny

Dom ekologiczny
Dom ekologiczny to model gospodarstwa o minimalnej uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym zapewnieniu jego użytkownikom komfortu, wygody i kontaktu z przyrodą. Cechuje go energooszczędność, racjonalne wykorzystanie przestrzeni, niska produkcja odpadów, oszczędne gospodarowanie mediami, wykorzystanie energii odnawialnej.

Ogród ekologiczny

Ogród naturalny – ekologiczny
Podstawą naturalnego ogrodu jest odpowiednie skomponowanie jego elementów, tak żeby stał się częścią większego, naturalnego ekosystemu. Głównym celem ogrodu ekologicznego jest uzyskiwanie zdrowej żywności, nieskażonej szkodliwymi związkami.

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii (OZE)
Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ zasób tych źródeł odnawia się w krótkim czasie. Źródłami takimi są wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia.

Transport ekologiczny

Transport ekologiczny
Transport jest odpowiedzialny za 1/3 światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Ogranicz zatem podróżowanie samolotem i samochodem, pamiętaj że pociąg to znacznie czystsza metoda transportu. Ekojazda to mniej trucizn w powietrzu, więcej pieniędzy w kieszeni i bezpieczeństwo jazdy.

Zagrożenia ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne dla Ziemi
Naukowcy, ekolodzy i zwykli ludzie od lat próbują zwrócić uwagę, że znajdujemy się na kursie kolizyjnym ze światem natury, że człowiek pcha Ziemię ku zagładzie, a zaniechanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekosystemów grozi destabilizacją Ziemi. Ostrzegają, że Ziemia ma ograniczone możliwości podtrzymywania życia i że są one przez ludzkość doprowadzone na skraj przepaści.

Turystyka ekologiczna

Ekoturystyka
Ekoturystyka to rodzaj turystyki nierozerwalnie związany z wypoczynkiem, naturą, oraz odkrywaniem przyrody przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Ekoturysta, to taki turysta, którego odpoczynek nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko i nie powoduje jego niszczenia.

Zostaw proszę komentarz

Przewiń do góry
X