Jak często Polacy spotykają się z reklamą wykorzystującą elementy ekologiczne?

Jak często Polacy spotykają się z reklamą wykorzystującą elementy ekologiczne?
Pixabay / @ DaniloFernando

Ponad połowa polskiego społeczeństwa (58 %) deklaruje, że w ciągu ostatniego miesiąca spotkała się z reklamą czy promocją produktu usługi, która wykorzystywała elementy ekologiczne. Najczęściej Polacy wskazywali na zetknięcie się z nowym, bardziej ekologiczny opakowaniem (51%)

Polacy pozytywnie o reklamach z elementami ekologii

Prawie trzech na czterech Polaków ma pozytywne podejście do reklam z elementami ekologicznymi (74%). Najczęściej wymieniane zdanie nt. reklam z takimi elementami jest, że przyczyniają się one do wzrostu świadomości ludzi na temat problemów ze środowiskiem (50%) W porównaniu do Pomiaru II w Pomiarze III mniej osób wykazuje się znajomością poprawnej definicji greenwashingu (13%) Pomiar II (16%)

Większość firm, w których pracujemy, podejmuje działania na rzecz ekologii

64% respondentów deklaruje, że firmy, w których pracują podejmują pojedyncze działania na rzecz ekologii. Jedynie 13% osób wskazało, że ich firmy podejmują wiele różnych działań pro ekologicznych Odsetek ten jest najwyższy w firmach zatrudniających poniżej 5 osób Prawie połowa osób pracujących jest zdania, że oszczędności związane z niższymi kosztami eksploatacji czy niższymi opłatami związanymi z segregacją odpadów są motywacją firm do bycia pro ekologicznymi Najczęściej wskazywaną akcją podejmowaną przez firmę na rzecz ekologii jest umieszczenie pojemników do segregacji śmieci (59%) Czysta chęć bycia ekologiczną firmą jest motywacją częściej dla małych przedsiębiorstw (31%) firmy zatrudniające do 5 osób; 38% – firmy zatrudniające 5-9 osób) niż dla większych firm.

Smog jest kluczowym problemem dla połowy Polaków

Prawie połowa Polaków (46%) deklaruje, że zanieczyszczenie powietrza i smog jest poważnym problemem w ich miejscu zamieszkania. Głównym skutkiem oddychania zanieczyszczonym powietrzem smogiem jest zdaniem Polaków podrażnienie gardła, krtani, tchawicy (34%). 40%nie zauważa żadnych efektów smogu

Najczęściej kupowanym produktem proeco jest papier toaletowy

Najczęściej kupowanym produktem higienicznym czyszczącym jest papier toaletowy. (79%c). Respondenci przy wyborze produktów higienicznych, czyszczących kierują się przede wszystkim właściwościami produktu (73%) Najrzadziej zwracają uwagę na dostępność eko zamienników 30%.

Partnerem 3 edycji EKOBarometru jest EcoWipes.

źródło: SW Research

Włącz oszczędzanie na własną domową miarę

Zostaw proszę komentarz

Scroll to Top